Emner

Handicapafdeling afprøver uniformer til socialpædagoger

Aalborg Kommune skærper for alvor sit fokus på hygiejnen på botilbud, som nu har afprøvet arbejdsuniformer til socialpædagoger. Den værste idé nogensinde, mener FTR.

Uniformer hører ikke til på en arbejdsplads, som arbejder med udsatte mennesker. Så klar lyder meldingen fra Henrik Flyvbjerg, socialpædagogernes fællestillidsmand i Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

”Vi er jo ikke ansat som vagter i et fængsel. Vi skal indgå i en relation med borgerne, og så mener jeg ikke, at er formålstjenligt at iføre sig en uniform. Det strider imod alt, hvad de fleste socialpædagoger står for,” siger Henrik Flyvbjerg.

Alligevel har hans socialpædagogiske kolleger på fire forskellige botilbud og i bostøtten afprøvet arbejdsuniformer for nyligt.

”Hysteriet omkring sundhed og bakterier på vores arbejdspladser har taget overhånd, og det seneste eksempel er afprøvningen af uniformer. Det er den værste idé nogensinde og udtryk for, at sundhedslovgivningen har overtaget styringen fuldkommen på vores arbejdspladser,” siger Henrik Flyvbjerg.

Hygiejnereglerne betyder bl.a., at medarbejderne skal have korte ærmer på og vaske deres tøj på 60 grader.

”Hvis vi skal leve op til de regler, mener vi, at den bedste løsning er, at arbejdsgiverne giver os et tøjtilskud, men det vil de ikke. I stedet forsøger de sig nu med at stille arbejdsuniformer til rådighed. Det er en dyr og dum løsning, og hvis det bliver en realitet, vil det tilmed kræve investeringer i omklædningsforhold mange steder,” siger han.

Flere sundhedsfaglige opgaver

Chefkonsulent i Aalborg Kommunes Handicapafdeling, Lisbet Trap-Jensen Torp, forklarer det skærpede fokus på hygiejne med, at medarbejderne på botilbuddene har flere og flere sundhedsfaglige opgaver, samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed udvidet deres tilsyn til også at omfatte botilbuddene.

”Vi har fokus på, at medarbejderne kan udføre de sundhedsfaglige opgaver inden for sundhedslovens rammer, og derfor har vi sat en række initiativer i gang,” siger Lisbet Trap-Jensen Torp.

Blandt andet har hun sammen med en arbejdsgruppe af medarbejdere undersøgt fordele og ulemper ved at bruge arbejdsuniform. Deres arbejde resulterede i, at medarbejderne på fem arbejdspladser nu i fire uger har afprøvet arbejdsuniformer.

“Vi er i gang med at evaluere erfaringer og er i den forbindelse bl.a. opmærksomme på at undersøge, hvad det gør ved medarbejderne og borgerne og deres interaktion med hinanden. Vi kan bl.a. se af evalueringerne, at det er vigtigt, at der ikke er logo på tøjet. Medarbejderne har også oplevet, at borgerne ikke vil følges med dem ned i byen, når de har arbejdsdragter på, fordi de ikke har lyst til at blive genkendt, som nogen der har brug for hjælp,” siger Lisbet Trap-Jensen Torp.

Bliver arbejdsdragterne en realitet, mener hun, at en løsning kan være, at medarbejderne skifter til deres eget tøj, når de skal ud af huset.

”Når man er ude af huset, vil medarbejderne typisk ikke komme i kontakt med borgerens kropsvæsker, og det er vigtigt, at man kan gå ned at handle som ligeværdige,” siger hun.

Der skal en kulturændring til

Lisbet Trap-Jensen Torp er opmærksom på, at nogle af medarbejderne synes, at det er upersonligt med arbejdsuniformer, og at det skaber en distance til borgerne.

”Det er jo svært at have lige så stor kolorit på en arbejdsdragt, som hvis man møder op i eget tøj. Derfor har arbejdsgruppen også talt om, man fx kan vælge mellem tre forskellige farver t-shirts, så der er lidt variation,” siger hun.

Hun ved også godt, at nogle af medarbejderne er irriterede over, at de skal bruge deres fritid på at klæde om.

”Det er jo sådan det er rent overenskomstmæssigt. Jeg tænker, at det er en kulturændring, der skal til, fordi man ikke har været vant til at skulle bruge tid på at klæde om. Til gengæld slipper man for en masse bøvl med at vaske tøjet,” siger hun.

Samtidig afviser Lisbet Trap-Jensen Torp, at det vil være en bedre løsning at give medarbejderne et tøjtilskud.

”Jeg er ikke sikker på, at vi kan løse det med tøjpenge. Hvis vi gør det og har tillid til, at medarbejderne vasker deres tøj på 60 grader, så vil modargumentet fra medarbejderne være, at tøjtilskuddet ikke modsvarer deres reelle udgifter,” siger hun.

Når evalueringen er færdig, vil den blive forelagt chefgruppen, hvorefter den vil blive sendt til AMU-H.

(Offentliggjort den 5. oktober 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld