Klummer

Vi skal prioritere fagligheden

Udgifterne til det specialiserede socialområde stiger. Det må vi erkende.
Men mere interessant er det, om stigningen i udgifterne kommer den enkelte modtager til gavn.
Det kan vi godt tvivle på, om det er gældende alle steder.

Læs mere
Emner
Faglighed

Socialpædagoger har ikke tid til at tage med til fritidsaktiviteter

Et flertal af socialpædagoger svarer i ny nordjysk undersøgelse, at de ikke har nok mulighed for at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger i Nordjylland oplever et stigende arbejdspres

Mere end syv ud af ti nordjyske socialpædagoger har fået mindre tid til deres arbejdsopgaver de seneste fem år.

Læs mere
Faglighed

Nogle socialpædagoger er pressede – andre har stadig tid til faglighed

Der er stor forskel på, i hvor høj grad nordjyske socialpædagoger oplever, at de har tid til deres arbejdsopgaver, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Høj faglighed giver bedre livskvalitet

I Mariagerfjord Kommune foretrækker handicapchefen høj faglighed og uddannet personale. Hun mener, at det er årsagen til, at hendes kommune klarer sig bedst i ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

I Mariagerfjord er der bedst tid til faglighed

Socialpædagoger i Mariagerfjord Kommune er de mest tilfredse med deres arbejdsforhold, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Politik

Julie vil skabe resultater i hele kredsen

Julie Kildahl er som nyvalgt kredsnæstformand faldet godt til med de mange nye arbejdsopgaver på kredskontoret.

Læs mere
Løn & ansættelse

Plejefamilier bliver hørt i særligt samarbejdsudvalg

I Brønderslev mødes ledere fra kommunens børne- og familieområde regelmæssigt med repræsentanter fra kommunens plejefamilier.

Læs mere
Løn & ansættelse

Godt samarbejde giver bedre anbringelser

Brønderslev Kommune ønsker at skabe det bedst mulige samarbejde med kommunens plejefamilier. Et godt samarbejde med plejefamilierne giver nemlig bedre anbringelser, lyder det fra kommunen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Thomas var tæt på at stoppe som familieplejer

Thomas Peter Nielsen følte sig tidligere så dårligt behandlet af Brønderslev Kommune, at han var tæt på at opgive at være familieplejer. I dag er han glad for samarbejdet med kommunen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mistillid er erstattet af samarbejde i Brønderslev

Mange plejefamilier har haft et konfliktfyldt forhold med Brønderslev Kommune. Nu er mistillid erstattet af positivt samarbejde.

Læs mere
Klummer

Fællesskabet nytter

Jeg har tidligere skrevet om betydningen af, at vi som lønmodtagere organiserer os, og her på det sidste har vi fået et par eksempler på, at det gør en forskel.

Den længe ventede trepartsaftale, som kommer til at tilgodese langt de fleste medlemmer, og nye regler for erstatning for arbejdsskade er to gode eksempler på, at fællesskabet nytter.

Læs mere
Klummer

Prioriterer vi rigtigt?

Den ulykkelige krig i Ukraine er der forsat, og den præger vores hverdag på mange måder. Priserne på dagligvarer stiger som følge af krigen, og der er øgede udgifter til olie, gas og el. Det rammer alle danskere, men det giver en voldsom forskel mellem dem, som i forvejen har et vist råderum, og dem, som ikke har det.

Læs mere
Faglighed

“Vil du give mig en øl, Michael?”

70-årige Verner Petersen trisser op ad gangen på specialplejehjemmet Trækbanen, mens han støtter sig til sin rollator.

Læs mere
Faglighed

Misbrugsplejehjem: Vores socialpædagoger er vigtige

Man fornemmer straks, når man træder indenfor på specialplejehjemmet Trækbanen i Aalborg, at det er et særligt sted.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagogen Morten har selv en fortid som misbruger

I mange år levede Morten Schou et liv som misbruger. Nu arbejder den 51-årige socialpædagog på et særligt plejehjem for misbrugere i Aalborg.

Læs mere
Faglighed

Vores faglighed gør en stor forskel

Da Danmarks første specialplejehjem for misbrugere åbnede i Aalborg i 2015, var det fra begyndelsen et krav, at der skulle ansættes socialpædagoger på plejehjemmet.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger har nøglerolle på misbrugsplejehjem

På Danmarks første plejehjem for misbrugere bliver beboerne respekteret, som de er.

Læs mere
Klummer

Vi er klar til mere tillid og frihed

Der skal mere tillid, ansvar og frihed til de offentligt ansatte. Sådan lyder det fra den samlede regering, som har udtalt, at de vil i mål med frisætning af det offentlige arbejdsmarked. Vi er klar til mere tillid og mere frihed, men det må ikke gå ud over hverken borgernes og de ansattes rettigheder.

Læs mere
Løn & ansættelse

En overenskomst er ikke en spændetrøje

Mange private opholdssteder og botilbud tror, at det er bøvlet og besværligt at få en overenskomst.

Læs mere
Løn & ansættelse

Botilbud til veteraner får overenskomst

Personalet på to private botilbud i Thy til veteraner og PTSD-ramte er nu dækket af overenskomst med Socialpædagogerne Nordjylland. 

Læs mere
Faglighed

Nyt projekt med kreds Bornholm skal sætte ord på fagligheden

Socialpædagogerne Nordjylland og Socialpædagogerne Bornholm vil inddrage medlemmerne for at få sat fokus på værdien af den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Jeg udvikler stadig min faglighed

Thor Petersen har arbejdet som socialpædagog siden 1983. De seneste mange år har han arbejdet som bostøtte i Aalborg. Selvom han netop er fyldt 70 år, har han ingen planer om at stoppe med at arbejde foreløbig.

Læs mere
Faglighed Socialpædagog Thor Petersen sammen med Sabrina Boelsmand.

Med Thors støtte har Sabrina fået tro på sig selv

I mere end otte år har socialpædagog Thor Petersen været bostøtte for Sabrina Boelsmand.

Læs mere
Klummer

Hvorfor skal jeg være medlem af Socialpædagogerne Nordjylland?

Det er et spørgsmål, vi ofte får. Heldigvis er der rigtig mange gode grunde til at være en del af fællesskabet ved at organisere sig, når man er socialpædagog.

Læs mere
Løn & ansættelse

På Kirketoften er alle pædagoger medlem af SL

Der har altid været tradition for en høj organiseringsgrad på botilbuddet Kirketoften i Mariagerfjord Kommune, og lige nu er den på 100 procent.

Læs mere
Løn & ansættelse

René vil have flere af sine kolleger med i SL

Tillidsrepræsentant René Andreasen fra Det Specialiserede Døgntilbud i Aalborg har et mål om at få flere kolleger til at blive medlem af Socialpædagogerne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Særlig indsats på arbejdspladser med lav organisering

Nyt initiativ skal få flere til at melde sig ind i fagforeningen især på socialpædagogiske arbejdspladser, der har en lav organiseringsgrad.

Læs mere
Faglighed

Lejbjergcentret er en fortjent vinder

Dagtilbuddet Lejbjergcentret i Aalborg har vundet Socialpædagogernes Pris 2022, og det er fuldt fortjent, lyder det fra Socialpædagogernes næstformand.

Læs mere
Faglighed

Nordjysk dagtilbud vinder Socialpædagogernes Pris

Der var stående klapsalver fra hele den store sal på Nyborg Strand, da Lejbjergcentret i Aalborg blev hædret på Socialpædagogernes Kongres.

Læs mere
Faglighed

Konference med fokus på kerneopgaven

Begejstrede trio’er vil bruge indspark fra konference til at sætte ny fokus på kerneopgaven på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Læs mere
Faglighed

Inspiration og redskaber fra Kong Kerneopgave

110 nordjyske ledere, TR’ere og AMR’ere deltog i intens to-dages konference med Socialpædagogerne Nordjylland og Anders Seneca. 

Læs mere
Faglighed

Niels blev slidt ned efter et år som leder

Niels Møller Jensen oplevede, at han druknede i administration, bureaukrati og massivt overarbejde, da han blev leder på et botilbud.

Læs mere
Faglighed

Pia holder fast i relationen til borgerne

Det er ikke lang tid siden, at Pia Drejer Nielsen arbejdede som socialpædagog på et botilbud. Nu er hun faglig leder på et senhjerneskadecenter, og hun trives med at være blevet leder.

Læs mere
Faglighed

Flere socialpædagoger bør blive ledere

Socialpædagogerne Nordjylland ønsker, at der bliver flere ledere med socialpædagogisk baggrund på de socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Sara er blevet leder, og hun elsker det

Sara Lunøe har skiftet sit job som bostøttemedarbejder ud med et arbejde som afdelingsleder på et bosted. Hun er vildt glad for at være leder, selvom det er et travlt arbejde.

Læs mere
Klummer

Trist økonomiaftale for de udsatte borgere

Regeringen og KL indgik økonomi aftale for Kommunernes økonomi den 8. juni. En aftale som reelt betyder, at der bliver færre penge til det specialiserede sociale område, da der ikke er en bøjet femøre mere til området, ligesom der er ikke taget højde for demografi på området.

Læs mere
Klummer

En fattig socialpolitik

Det skorter ikke på flotte ord, når regeringen og kommunerne udtaler sig om forholdende for handicappede borgere i Danmark. Desværre viser det sig gang på gang, at der er langt fra ord til handling, og indimellem oplever vi ligefrem det paradoks, at politikerne og kommunerne arbejder direkte imod deres egne ord.

Læs mere
Løn & ansættelse

Dorrit har 25-års jubilæum

Før hun blev ansat som den første konsulent på kredskontoret, var det de politisk valgte faglige sekretærer, der behandlede alle medlemmernes sager.

Læs mere
Coronavirus

Socialpædagoger har været gode til at undgå coronasmitte

Meget tyder på, at socialpædagoger som faggruppe alt andet lige har været gode til at undgå coronasmitte i de seneste to år.

Læs mere
Faglighed

Nordjyske socialpædagoger har ikke tid til fritidsaktiviteter med borgerne

Et flertal af de nordjyske socialpædagoger oplever, at de mangler tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Læs mere
Faglighed

Unødvendig dokumentation stjæler tid fra borgerne

Nedskæringer og øgede krav til dokumentation er årsag til, at socialpædagoger ikke har tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter, mener tillidsrepræsentant.

Læs mere
Faglighed

Camilla og Karin er nye fagpolitiske profiler

Camilla Bjerre og Karin Lind Størkersen har begge gennemført forbundets Fagpolitiske Uddannelse. De to nordjyske socialpædagoger er vildt begejstrede for det uddannelsesforløb, som de har været igennem.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Helle har fået 430.000 kr. i erstatning efter overfald

For tre år siden blev Helle Fogh overfaldet af en beboer på botilbuddet Under Bøgen i Aalestrup.

Læs mere
Løn & ansættelse

Sofie er blevet medlem efter brunchmøde

Sofie Løkken Henriksen var blandt deltagerne, da Socialpædagogerne Nordjylland fornylig inviterede nordjyske familieplejere til brunchmøder forskellige steder i landsdelen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Kommuner bør lære af Helles sag

Kredsformand Peter H. S. Kristensen er tilfreds med, at Vesthimmerlands Kommune erkender, at det var kommunens ansvar, at socialpædagog Helle Fogh for tre år siden blev overfaldet af en borger, som kommunen havde fejlplaceret på det botilbud, hvor Helle Fogh arbejdede.

Læs mere
Løn & ansættelse

Vellykkede brunchmøder med familieplejere

Socialpædagogerne Nordjylland har haft succes med en række uformelle formiddagsmøder med familieplejere rundt omkring i Nordjylland.

Læs mere
Klummer

Pas på medarbejderne

I dette nummer af Indsigt, er der historien om Helle, som ikke længere kan arbejde som socialpædagog. Det er en trist historie, for selv om kommunen har taget ansvar på sig, og der er givet en økonomisk erstatning, så er jeg sikker på, at Helle gerne vil bytte det hele for at have været oplevelserne foruden.

Læs mere
Klummer

KL svigter de udsatte

”Jeg kan ikke forstå, hvad en regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig”.
Sådan sagde Kim Larsen for en del år siden, men udsagnet er ikke blevet mindre relevant. Måske skal det snarere udvides, så også Kommunernes Landsforening (KL) kommer med i teksten.

Læs mere
Løn & ansættelse

Nordjysk privat asylcenter har tegnet overenskomst

Nye krav fra Udlændingestyrelsen har fået Danmarks eneste private asylcenter for voksne asylansøgere til at tegne overenskomst.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mange nyuddannede socialpædagoger kommer i arbejde lige fra uddannelsen

Ledigheden blandt socialpædagoger er historisk lav for tiden. Den lave ledighed er godt nyt for dimittenderne, som har lettere ved at finde arbejde efter uddannelsen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Kun få socialpædagoger er uden arbejde

Ledigheden blandt socialpædagoger er historisk lav for tiden. I maj måned var der blot 104 fuldtidsledige socialpædagoger i hele Nordjylland.

Læs mere
Arbejdsmiljø

En ny og synlig ledelse har fået arbejdsglæden tilbage på Bjergbo

I flere år har Boenheden Bjergbo haft massive problemer med et tårnhøjt sygefravær og et elendigt arbejdsmiljø. Men for et år siden blev der ansat en helt ny ledelse.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fokus på faglighed gør arbejdsmiljøet bedre

Når arbejdsmiljøet er blevet markant bedre på Boenheden Bjergbo, så skyldes det ikke mindst, at der er kommet fokus på at styrke den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Vores argumenter skal på banen

Maja Hansen er blevet valgt som ny fællestillidsrepræsentant i Frederikshavn Kommune, og hun glæder sig til at bringe socialpædagogernes argumenter på banen i beslutningsprocessen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Kommune behandler medarbejdere på fuldtid og deltid forskelligt

I Frederikshavn Kommune drømmer mange socialpædagoger om at komme op i tid. Men det er svært, for kommunen har forringet vilkårene for de fuldtidsansatte på to specialtilbud for handicappede.

Læs mere
Løn & ansættelse

Deltidsansatte vil gerne op i tid

40 procent af de deltidsansatte socialpædagoger i Nordjylland ønsker at arbejde mere, men der mangler handling fra arbejdsgiverne.

Læs mere
Klummer

Der er brug for ressourcerne

Vi hører fra ansatte, som kommer fra deltid til fuldtid, at de får bedre tid til det nære borgerarbejde, fordi de timer som tilføres deres ansættelse, ikke nødvendigvis er til flere møder og dokumentationsopgaver, men bruges på det de allerhelst vil – arbejdet direkte og konkret med borgerne i tilbuddet.

Læs mere
Løn & ansættelse

Hjørring Kommune vil gerne have flere på fuldtid

Direktør i handicapforvaltningen i Hjørring Kommune, Leif Serup, bakker op om KL’s mål om at få flere på fuldtid. Men det er svært at få til at hænge sammen i praksis. Derfor efterlyser han andre muligheder.

Læs mere
Løn & ansættelse

Svært at komme deltidsarbejde til livs

Selvom deltidsansættelser har store konsekvenser for den enkelte medarbejders økonomi, fagligheden på arbejdspladsen og rekrutteringen af nye medarbejdere, så er det svært at komme deltidsarbejde til livs i Hjørring Kommune.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Der blev tid til nærvær

Kerneopgaven kom i fokus på de regionale arbejdspladser under corona-nedlukningen, og en del socialpædagoger oplevede også, at sygefraværet faldt.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Jeg er imponeret over medarbejderne

Medarbejderne i Region Nordjyllands specialsektor omstillede sig lynhurtigt under corona-nedlukningen og havde fuldt fokus på kerneopgaven, fortæller socialdirektør Dorte Juul Hansen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Tid til kerneopgaven er afgørende for medarbejdernes trivsel

Der er en klar sammenhæng mellem socialpædagogernes trivsel og den tid, som de har til kerneopgaven, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Klummer

Det er ikke raketvidenskab

Det er jo dybt logisk, at de sociale tilbud handler om at støtte borgerne i deres personlige udvikling og bruge serviceloven til at kompensere der, hvor der er behov for det. Men noget er gået galt undervejs, når vi begynder at drøfte mere tid til borgerne, mere fokus på det daglige arbejde med borgerne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Husk at tjekke din post

Siden november 2019 har Socialpædagogerne sendt og modtaget post via Medlemsportalen. Du får en sms eller e-mail, når der er ny post til dig. Men husk at logge ind og læs din post!

Læs mere
Arbejdsmiljø

Corona-nedlukning var en blandet oplevelse

Socialpædagogerne i Mariagerfjord Kommune havde meget forskellige oplevelser under corona-nedlukningen. Nogle fik mere ro og tid til kerneopgaven, mens andre blev kastet ud i helt nye opgaver.

Læs mere
Coronavirus

Næsten alle socialpædagoger i Nordjylland arbejder under coronakrisen

Mens store dele af samfundet er lukket ned på grund af coronakrisen, så går langt de fleste socialpædagoger i Nordjylland på arbejde hver dag, viser ny undersøgelse.

Læs mere
Coronavirus

Familiekonsulenter arbejder fortsat på fuldt tryk

Familiekonsulenterne på Mors holder tæt kontakt med de udsatte og sårbare familier, selvom Danmark stadig i stor stil er lukket ned på grund af coronavirus.

Læs mere
Coronavirus

Vi rører stadig ved hinanden

Selvom coronavirus hærger, kan socialpædagoger, der arbejder med voksne borgere med medfødt døvblindhed, ikke holde afstand. De har borgerne i deres hænder, og sådan skal det helst fortsætte med at være.

Læs mere
Coronavirus

En hel ø bakker os op

Coronakrisen rammer de udsatte og handicappede borgere meget forskelligt på Læsø, hvor øens fire socialpædagoger sammen med deres kolleger får enderne til at nå sammen.

Læs mere
Klummer

En anden virkelighed

Den holdning, som det socialpædagogiske personale er gået til arbejdet med under Coronakrisen, må imponere enhver. Vi ved, at I alle yder en kæmpe indsats både fysisk og mentalt i disse dage. Samfundet kunne ikke løse opgaverne omkring de mest udsatte uden jer!

Læs mere
Coronavirus

Praktisk info fra kredsen

Socialpædagogerne Nordjyllands kredskontor holder åbent som sædvanligt – men på en anden måde. Derudover er der oprettet en særlig akutlinje til krisesituationer.

Læs mere
Coronavirus

Få socialfaglig vejledning om corona

En ny hotline i Socialstyrelsen skal vejlede om, hvordan man håndterer coronavirus på socialområdet, ligesom socialstyrelsen.dk har gode råd og FAQ til fagpersoner.

Læs mere
Coronavirus

Coronajobbank klar i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune opretter nu en jobbank, hvor alle med en socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund kan tilbyde hjælp under coronakrisen, hvor der kan opstå mangel på arbejdskraft.

Læs mere
Coronavirus

Vi får det bedste ud af en usædvanlig situation

Coronavirus har vendt op og ned på Dagtilbuddene i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltningen, men socialpædagogerne har stadig fuldt fokus på nærværet til borgerne.

Læs mere
Coronavirus

Gadeteamet er klar til at hjælpe de hjemløse

Coronakrisen rammer de allermest udsatte borgere hårdt, men socialpædagog Sara Korsgaard fra Gadeteamet i Aalborg Kommune er stadig klar til at hjælpe de hjemløse.

Læs mere
Coronavirus

Jeg bliver så stolt af mine medarbejdere

Mens coronasmitten hærger, knokler socialpædagoger for at hjælpe de mest udsatte borgere bedst muligt. Det fylder socialpædagog og leder, Gitte Hviid Christiansen, med stolthed.

Læs mere
Klummer

Godt nytår i fællesskabets ånd

Vi er enige med Statsminister Mette Frederiksen i, at flere børn og unge skal have de rette tilbud på det rette tidspunkt i deres liv – og med udgangspunkt i barnets behov og ikke forældrenes. Men det vil kræve økonomi, ændret lovgivning og ændret praksis i kommunerne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Det er trygt med Socialpædagogerne i ryggen

Fagligt fællesskab og stor viden om familieplejeområdet. Det er nogle af de største gevinster ved at være medlem af Socialpædagogerne ifølge familieplejer Grete Lyngklip Kjeldgaard.

Læs mere
Politik

Mindre brok mere handling

Fælles for Cecilie Thomsen og Stig Madsen er, at de stillede op til kredsbestyrelsen for at handle fremfor bare at brokke sig. Nu glæder de sig til at bidrage til udviklingen i kreds Nordjylland.

Læs mere
Politik

Mød kredsens nye bestyrelse

Socialpædagogerne Nordjylland valgte ny bestyrelse på general-forsamlingen i 2019 – mød bestyrelsesmedlemmerne, der er i fuld gang med det fremtidige arbejde.

Læs mere
Løn & ansættelse

Socialpædagogerne giver sikkerhed i et usikkert job

Da familieplejer Lone Brovn pludselig fik besked om, at hendes vederlag skulle halveres, tog hun kontakt til Socialpædagogerne Nordjylland. Det var en kæmpe hjælp, fortæller hun.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Ledernes arbejdsmiljø er bedre end forventet

Arbejdsmiljøet blandt ledermedlemmerne i Socialpædagogerne Nordjylland er bedre end forventet, selvom lederne har travlt og mangler tid til refleksion og efteruddannelse.

Læs mere
Klummer

Mere magt – mulighed eller forbandelse

Fra nytår træder loven om de nye magtanvendelsesregler i kraft for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. En konsekvens af de nye regler er, at der gives mere magt til de professionelle omkring borgerne. Det kræver, at man meget grundig diskuterer etiske spilleregler på arbejdspladserne, så det ikke er op til den enkelte medarbejder at træffe valg om anvendelsen af reglerne.

Læs mere
Faglighed

Boganmeldelse: Udviklingshæmmede rammes også af demens

Anmeldelse af bogen:”Mennesker med udviklingshæmning – og demens”, skrevet af Anette Vinther Mortensen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Åben café er en rigtig god idé

Socialpædagogerne Nordjyllands to cafémøder i Skagen og Nykøbing Mors blev positivt modtaget af medlemmerne, som var glade for at få en uformel snak med deres fagforening.

Læs mere
Faglighed

Opgiver planer om uniformer

Aalborg Kommunes planer om at indføre arbejdsuniformer til socialpædagoger på botilbud er blevet droppet. Det glæder Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Klummer

Vi vil gerne være en del af løsningen

Vi er glade, når negative arbejdsforhold kommer frem i lyset – for det skal der gøres noget ved, og i den forbindelse vil vi meget gerne hjælpe og spille en aktiv rolle.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny model for aflønning af familieplejere i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune indfører nu en gennemsnitsmodel til honorering af familieplejere. Dermed er det slut med årlige vederlagsforhandlinger, hvilket skal skabe ro og tryghed.

Læs mere
Løn & ansættelse

Flere kommuner skal give familieplejere fast løn

Socialpædagogerne Nordjylland vil gerne have, at flere nordjyske kommuner indfører en ny honoreringsmodel til familieplejere, så de sikres en fast løn gennem hele anbringelsesperioden.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Sammen om en ny start

Da Socialtilsyn Nord varslede påbud på Søparken i Rebild, tog kommunen fat i Socialpædagogerne Nordjylland. Sammen har de nu skabt en ny start for arbejdspladsen, og socialtilsynet har trukket de varslede påbud tilbage.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Glad for samarbejde

Socialpædagogerne Nordjylland er meget positive over, at Rebild Kommune tog initiativ til et konstruktivt samarbejde om at løse problemerne i Søparken. 

Læs mere
Faglighed

Efteruddannelse er eftertragtet blandt socialpædagoger

De nordjyske socialpædagoger vil gerne lære nyt, men hver fjerde af dem bliver aldrig tilbudt efteruddannelse. Det viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland

Læs mere
Faglighed

Efteruddannelse skal øge kvalitet og arbejdsglæde

Handicapområdet i Brønderslev Kommune sender alt fastansat pædagogisk personale på KRAP-uddannelse. I alt skal 75 medarbejdere uddannes.

Læs mere
Faglighed

Begejstrede for ny viden

Socialpædagogerne på Nordstjernen i Brønderslev er begejstrede for at være på efteruddannelse sammen med deres kolleger. Det gør det nemmere at implementere den nye viden i praksis.

Læs mere
Klummer

Arbejdsglæde gør en stor forskel

Trivsel i ens arbejde er vigtigt for kvaliteten af ens arbejdsliv, og det arbejde man udfører. Og det uanset hvilke funktioner man varetager.

Læs mere
Faglighed

Efteruddannelse giver et fælles fundament

Investering i efteruddannelse har gjort den store forskel for Møllehuset i Thisted. Alle medarbejdere er uddannet i KRAP, og det sikrer pædagogisk kvalitet og masser af arbejdsglæde.

Læs mere
Faglighed

Ny bog om Livskraft-projektet

Aalborg Kommunes Fagcenter for Livskraft udgiver bog, som beskriver centrets arbejde med borgernes drømme og relationer i projekt Livskraft.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøprojekt sætter sig spor

Socialpædagogerne Nordjylland afslutter nu sit projekt – Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd – men flere af initiativerne fra projektet vil køre videre på et lavere blus.

Læs mere
Faglighed

Nye kompetencetilbud til TR’erne

Som et led i evalueringen af tillidsrepræsentant-strukturen sætter Socialpædagogerne Nordjylland i 2019 gang i et forsøg med målrettede kompetenceudviklingskurser til TR’erne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Flere kommer ufrivilligt på deltid

Flere og flere socialpædagoger kommer imod deres vilje på deltid. Det skyldes dårlig planlægning fra arbejdsgiverens side, mener Socialpædagogerne Nordjyllands formand.

Læs mere
Klummer

Hvor er fokus i de sociale tilbud?

På det sociale område ser vi lige nu flere kampe. Især den sundhedsfaglige og den økonomiske vinkel bliver prioriteret højt, og det styrer mange af de indsatser, der arbejdes med.

Læs mere
Løn & ansættelse

Tvunget på deltid

Botilbuddet Viften i Aalborg Kommune forsøger lige nu at tvinge to socialpædagoger på deltid. Det vil få store konsekvenser for socialpædagogernes økonomi og for deres pension.

Læs mere
Faglighed

Gå ikke glip af Svend Brinkmann​

Du har nu muligheden for at opleve Svend Brinkmann live til et tankevækkende, aktuelt og underholdende foredrag den 20. november.

Læs mere
Faglighed

Drømme skaber udvikling

I Aalborg Kommunes projekt Livskraft bruger socialpædagogerne borgernes drømme som løftestang for øget livsglæde og selvstændighed. Projektet har også sluppet fagligheden løs.

Læs mere
Faglighed

Handicapafdeling afprøver uniformer til socialpædagoger

Aalborg Kommune skærper for alvor sit fokus på hygiejnen på botilbud, som nu har afprøvet arbejdsuniformer til socialpædagoger. Den værste idé nogensinde, mener FTR.

Læs mere
Faglighed

Uniformer er ikke et hit

Attruphøj er en af de socialpædagogiske arbejdspladser i Aalborg Kommune, der har afprøvet arbejdsdragter. Det var ikke noget hit, for uniformer skaber distance til borgerne, lyder det.

Læs mere
Klummer

Hvor er vi på vej hen?

Mange arbejdspladser står midt i en kamp mellem en socialfaglig og en sundhedsfaglig tilgang til de borgere, som vi arbejder med. Selvom vi kan være i tvivl om, hvor vi er på vej hen, så skal vi som faggruppe forfølge de rettigheder, som borgerne har i de internationale konventioner, i serviceloven og i vores etiske værdigrundlag. Ingen må anskues som patient i sit eget liv.

Læs mere
Klummer

På borgernes side

Socialpædagoger arbejder ofte med udsatte borgere, som ikke altid selv kan tale deres egen sag. Vi har derfor en særlig forpligtigelse til at være på borgerens side og sikre deres rettigheder.

Læs mere
Faglighed

Vi har pligt til at sige fra

Socialpædagog Gitte Bang tøvede ikke, da hun sammen med sine to kolleger lavede en underretning om de lovbrud, som de oplevede på det private opholdssted Hjorthøjgård.

Læs mere
Faglighed

Endnu flere skal sige fra

Socialpædagogerne Nordjylland opfordrer til, at endnu flere socialpædagoger gør deres pligt og siger fra, når de oplever, at borgernes rettigheder bliver knægtet.

Læs mere
Faglighed

Høj faglighed kommer udsatte børn til gode

Børnecenter Himmerland håber, at kommunerne i højere grad vil begynde at stille krav til faglighed og kvalitet, når de skal anbringe et barn.

Læs mere
Løn & ansættelse

Fællesskabet er blevet styrket

Den helt store sidegevinst ved OK18 er, at fællesskabet blandt medlemmerne og på tværs af de faglige organisationer blev styrket. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde.

Læs mere
Klummer

OK18 handler om meget mere end overenskomster

Overenskomstforhandlingerne i 2018 har været en usædvanlig langvarig proces med mange dagsordener, som det har været vanskeligt at finde rundt i.

Læs mere
Politik

Hygiejnepolitik spænder ben for socialpædagogik

Skrækken for bakterier og et øget fokus på hygiejne presser respekten for borgernes ret til medbestemmelse og socialpædagogikken på bostederne.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fortsat fokus på ytringsfrihed

Socialpædagogerne Nordjylland vil fortsætte med at have fokus på medlemmernes ytringsfrihed efter kredsens undersøgelse, der viste, at ytringsfriheden er under pres.

Læs mere
Faglighed

Et kunstigt skabt problem

Borgerne på landets bosteder har aldrig været mere syge end alle mulige andre. Alligevel er hygiejnen på bostederne kommet i fokus, og det har store konsekvenser.

Læs mere
Løn & ansættelse

Overenskomst giver tryghed på privat opholdssted

I snart seks år har det private opholdssted, Birkely, haft overenskomst med Socialpædagogerne. Det er et klart plus ifølge medarbejdere og ledelse.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Forandringer presser arbejdsmiljø

Specialbørnehjemmet Kvisten satte arbejdsmiljøet på dagsorden bl.a. med hjælp fra kredsens socialfaglige konsulent for bedre at kunne håndtere arbejdspladsens mange forandringer.

Læs mere
Klummer

Når de, som skulle være taknemmelige, bliver utaknemmelige

Skal mennesker på kontanthjælp, flygtninge og indvandrere, handicappede og anbragte børn og unge være taknemmelige? Spørger man mig, vil jeg sige nej. For de bliver ikke respekteret som ligeværdige, og de bliver ikke tilbudt ordentlige vilkår, som betyder, at de kan leve et sammenligneligt liv med andre borgere i det her land.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Store problemer med socialpædagogers ytringsfrihed

Socialpædagoger kan ikke ytre sig frit om kritisable forhold på deres arbejdsplads uden, at det får negative konsekvenser, viser en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Løn & ansættelse

Blev flyttet til nyt job på grund af barsel

Kristina Mortensen blev under sin barsel flyttet til et nyt job, men med hjælp fra Socialpædagogerne Nordjylland fik hun sit oprindelige arbejde igen.

Læs mere
Faglighed

Vi er her for medlemmerne

Socialpædagogerne Nordjylland har fået to nye faglige sekretærer, Kathja Ryom og René Zimmer, der begge er meget bevidste om, at de er her for medlemmernes skyld.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Dialog om arbejdsmiljø gav ny energi

Det gav ny energi og bedre trivsel, da Aktivitets- og samværstilbuddet satte arbejdsmiljøet på dagsordenen med hjælp fra Socialpædagogerne Nordjyllands socialfaglige konsulent.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mange nye fællestillidsrepræsentanter i kredsen

Der er sket nyvalg til mere end halvdelen af posterne som fællestillidsrepræsentanter i Nordjylland.

Læs mere
Klummer

Skønne unge mennesker

Udsatte børn og unge har været udskældt gennem flere år. I politiske og økonomiske sammenhænge snakker man om, at de er dyre og skyld i, at man skal spare på normalområdet. En ganske forfærdelig og styg måde at tale om børn og unge, som har behov for støtte.

Læs mere
Arbejdsmiljø

God socialpædagogik forebygger vold

Planlægning og god socialpædagogik er med til at forebygge vold og trusler på den sikrede institution Kompasset.

Læs mere
Faglighed

Kompasset holder den socialpædagogiske fane højt

Det er benhårdt arbejde at skabe en ny sikret institution, men Kompasset i Brønderslev har forfulgt sine muligheder og holder den socialpædagogiske fane højt.

Læs mere
Faglighed

Lokalmiljøet bakker op om døgncenter

Gennem åbenhed og samarbejde får socialpædagogerne på døgncenter Nibe skabt en unik rummelighed i lokalmiljøet for de unge, som bor på institutionen.

Læs mere
Faglighed

Det er rart at blive hørt

Socialpædagogerne Nordjylland vil inddrage medlemmerne endnu mere i det faglige arbejde. De første erfaringer med medlemsinddragelse er meget positive.

Læs mere
Faglighed

Farvel efter 30 år som faglig sekretær

Arne Finn Nielsen stopper i jobbet som faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland. Men han siger ikke helt farvel, da han fortsætter som medlem af kredsbestyrelsen.

Læs mere
Faglighed

Afsked med et langt liv i bakkerne

Efter næsten 60 år i Hammer Bakker stopper Vagn Laustsen nu som daglig leder af museet i bakkerne, som han hidtil har brugt sin pensionisttilværelse på.

Læs mere
Faglighed

Fang faget med Socialpædagogerne Nordjylland

Få en lang række redskaber, som gør det nemt at synliggøre og formidle den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Politik

Medlemmer sætter ord på udfordringerne

Socialpædagogerne Nordjylland har besluttet at høre medlemmerne om, hvilke udfordringer på handicapområdet, der er de vigtigste. Ud fra medlemmernes input vil bestyrelsen beslutte en politisk indsats.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vold må aldrig blive et vilkår

På botilbuddet Hobbitten registrerer de ansatte systematisk fysisk og psykisk vold for at kunne arbejde målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet.

Læs mere
Klummer

Du danske sommer

I ønskes alle en dejlig sommer og ikke et ondt ord om vejret. Det er trods alt en del af det at være her i Danmark, at det er en smule uforudsigeligt. Der er til gengæld mange andre gode ting, vi skal glæde os over i et så rigt samfund.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Se arbejdsmiljøet med nye øjne

Få hjælp til at fremme trivslen på arbejdspladsen ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde.

Læs mere
Klummer

Professionsforståelse og etisk værdigrundlag

Vi lærer meget om vores arbejdspladser, når vi holder to undervisningsdage for de studerende, der er i praktik. Langt det meste er godt at høre, men der kommer også eksempler, hvor man tænker på, hvor fagligheden blev af?

Læs mere
Faglighed

Et tiår med fællestillidsrepræsentanter

Socialpædagogerne Nordjyllands organisering med en fællestillidsrepræsentant i alle kommuner og regionen har nu fungeret i ti år – og det er gået rigtig godt.

Læs mere
Løn & ansættelse

Man skal være stærk for at være syg

Med fagforeningen i ryggen er det efter flere års hård kamp lykkedes for Linda Smith og Lotte Fuglsang at opnå ret til et fleksjob.

Læs mere
Løn & ansættelse

Større pres på sygemeldte

Kommunernes pres på sygemeldte er øget kraftigt de senere år, og Socialpædagogerne Nordjylland oplever, at flere og flere medlemmer har brug for hjælp, hvis de bliver syge.

Læs mere
Faglighed

Kredsen er kommet på Facebook

Socialpædagogerne Nordjylland har fået sin egen facebookside. Her kan du følge med i, hvad der sker i kredsen og læse nyheder om det socialpædagogiske arbejde i Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Vi har fået skabt et godt samarbejde

Synlighed og medindflydelse er nogle af de helt store gevinster ved at have socialpædagogiske fællestillidsrepræsentanter, lyder det fra to af dem.

Læs mere
Faglighed

Det er helt vildt godt

Redskaber udviklet af Socialpædagogerne Nordjylland er med til at sætte fagligheden på dagsordenen blandt medarbejderne i de beskyttede værksteder i Vesthimmerlands Kommune.

Læs mere
Faglighed

Samarbejde om faglighed

Vesthimmerlands Kommune samarbejder med Socialpædagogerne Nordjylland om at styrke fagligheden på de socialpædagogiske arbejdspladser i kommunen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Få anmeldelser af vold vækker undren

Størstedelen af de nordjyske socialpædagoger anmelder ikke voldsepisoder til Arbejdstilsynet. Socialpædagogerne i Nordjylland undrer sig og vil nu i dialog med medlemmerne om sagen.

Læs mere
Faglighed

Hæder til Arne og Lone

De to tidligere beboere i Hammer Bakker, Arne og Lone, har modtaget N. E. Bank-Mikkelsens Pris for deres deltagelse i dokumentarfilmene ’De åndssvages historie’.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Socialfaglig konsulent til kredsen

Socialpædagogerne Nordjylland fortsætter sit faglighedsprojekt, og kobler det nu med et arbejdsmiljømæssigt fokus. Dorte Lauenborg Nielsen er ansat som socialfaglig konsulent på projektet.

Læs mere
Klummer

Bekymringer om arbejdsmiljø

Inden jeg springer til bekymringer om arbejdsmiljø, så skal I allerførst ønskes et rigtig godt nytår med tak for samarbejdet i 2016. Vi kommer meget rundt på arbejdspladserne og møder mange medlemmer i løbet af året, og vi imponeres over, hvor høj en faglighed der rulles ud hver eneste dag på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Læs mere
Klummer

Vi bør revurdere strukturen for tillidsrepræsentanter

Vi revurderer, hvordan strukturen omkring tillidsrepræsentanterne bør være, da hensigten med én leder – én TR ikke må overskygge den rolle og de opgaver tillidsrepræsentanterne skal og kan løse.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Tværfaglighed er en styrke

Socialpædagogerne på det socialpsykiatriske bosted Visborggaard mener, at tværfaglighed er en styrke, men det kræver, at man som ny faggruppe tør udfordre de faste måder at gøre tingene på.

Læs mere
Faglighed

Flere fagligheder skaber mere udvikling

Det socialpsykiatriske bosted Visborggaard er de senere år gået fra at være en monofaglig arbejdsplads til at være flerfaglig, fordi det giver beboerne den bedste bostøtte.

Læs mere
Faglighed

Nye boformer er en panikhandling

Socialpædagogernes tillidsrepræsentant på Visborggard afviser, at folketingets beslutning om at oprette nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, er løsningen på psykiatriens problemer.

Læs mere
Faglighed

Fang faget

Socialpædagogerne Nordjylland holder en række inspirationsmøder om socialpædagogisk faglighed.

Læs mere
Faglighed

Seks nye faglige selskaber – vil du være med?

Socialpædagogerne i Nordjylland søger medlemmer til ledelserne i nye faglige selskaber.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny faglig sekretær i midlertidig funktion

Kenneth Bach Christensen varetager Anna-Birthe Lang Andersens opgaver, imens hun er sygemeldt.

Læs mere
Faglighed

Mentorer hjælper unge i job og uddannelse

Uddannelseshusets jobcenter i Aalborg Kommune har sit eget mentorkorps, der er med til hjælpe unge under 30 år, som er blevet tabt i systemet.

Læs mere
Faglighed

Få nyt fokus på fagligheden

Projektet, Socialpædagogerne i fremtiden, er ved at være afsluttet i Nordjylland. Det har resulteret i otte redskaber til at sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Et godt og enkelt redskab

Socialpædagog Melissa Koloamatangi Hansen har afprøvet et af de redskaber, som er blevet udviklet til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Klummer

Den gode historie

Vi har skrevet om den store medlemsfremgang, vi har haft i Nordjylland, og det er også omtalt i dette nummer af ”Indsigt”. Det er selvfølgelig altid rart, når den indsats, der ydes hver dag, bærer frugt, men det skal også være grundlaget for at gøre det endnu bedre.

Læs mere
Faglighed

Levende indblik i Hammer Bakkers historie

Institutionen i Hammer Bakker har i år 100 års jubilæum, og det bliver bl.a. markeret med en vandre-teaterforestilling i bakkerne med Det Hem’lige Teater.

Læs mere
Faglighed

Imponerende medlemsfremgang

Siden 2007 er medlemstallet i Socialpædagogerne Nordjylland steget med mere end 1.000 – en stigning på næsten 24 procent. Det er imponerende, siger arbejdsmarkedsforsker.

Læs mere
Klummer

Nedlæg KKR

Den styreform, man har etableret med KKR, er stik imod de principper, som i øvrigt gælder for et demokrati. Tingene sker bag lukkede døre, repræsentanterne er ikke valgt direkte til at sidde der, der er ikke et endeligt ansvar placeret formelt ved en formand/borgmester eller andet.

Læs mere
Faglighed

Prisbelønnet fest i gaden

Aalborg Kommunes Handicappris 2015 gik til foreningen Handicapfester, som bl.a. to socialpædagoger står bag. Foreningen giver mennesker med særlige behov mulighed for at komme i ’gaden’ og feste.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger skaber ro på demensafsnit

Brønderslev Kommune har i et særligt projekt ansat socialpædagoger på kommunens demensafsnit. Det har både øget roen og livskvaliteten blandt beboerne.

Læs mere
Faglighed

Vi ser hele mennesket

Der er kommet et større fokus på det hele menneske, efter der er blevet ansat socialpædagoger på demensafsnittet på plejecentret Margrethelund i Dronninglund.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny konsulent i kredsen

Socialpædagogerne i Nordjylland har ansat Annelene Jensen i en nyoprettet stilling som faglig konsulent.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny arbejdstidsaftale

Fra den 1. april 2016 gælder en ny arbejdstidsaftale.

Læs mere
Klummer

De åndssvages historie

Danmarks Radio har lavet en dokumentar, som hedder ”De åndssvages historie”, hvor man får et rigtigt godt tilbageblik i en tid, hvor lægerne styrede området. Når man ser historien, bliver man nedtrykt og måske lidt vred over, at vi har behandlet mennesker så nedgørende med sterilisationer, hvide snit og fastspændinger i et isoleret miljø.

Læs mere
Faglighed

Nordjysk socialpædagog nyt medlem af Børnerådet

TinaMaria Larsen, socialpædagog og forstander på Kompasset i Brønderslev, er blevet udpeget som nyt medlem af Børnerådet.

Læs mere
Faglighed

Stor interesse for Hammer Bakkers historie

Aalborgbogen 2015 handler om åndssvageanstaltens 100 år gamle historie i Hammer Bakker. Bogen blev udsolgt på en uge.

Læs mere
Faglighed

Nu kan vi fortælle

Borgerne på Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal er i endnu højere grad blevet herrer i egne liv nu, hvor de er begyndt at kommunikere med hjælp af IT og iPads.

Læs mere
Faglighed

Kommunikationen tog et kvantespring

Brugen af IT og iPads har fået kommunikationen til at flyde langt nemmere på Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal. Resultatet er øget livskvalitet.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fyraftensmøde satte fokus på mobning

Høj faglighed, tydelige rammer og synlig ledelse er nøglen til mindre mobning.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger skal synliggøre deres værdi

Socialpædagogernes samarbejdspartnere efterspørger bedre dokumentation af det socialpædagogiske arbejdes værdi.

Læs mere
Faglighed

25 års jubilæum som fagligt valgt

I 25 år har Socialpædagogerne Nordjyllands formand Peter Kristensen kæmpet for, at medlemmerne får gode rammer for at udøve deres faglighed i verdens fineste job.

Læs mere
Løn & ansættelse

Viden og praktik ruster nyuddannede til job

Socialpædagogerne Nordjylland står bag et særligt trainee-forløb, som bringer nyuddannede socialpædagoger tættere på arbejdsmarkedet.

Læs mere
Løn & ansættelse

Trainee-forløb giver resultater

Deltagerne i Socialpædagogerne Nordjyllands trainee-forløb er glade for muligheden for at få ny viden og erfaring. For flere har det også resulteret i et job.

Læs mere
Klummer

Godt og skidt

Det er vanskeligt at vælge emne, når der skal skrives lidt aktuelt fra den socialpædagogiske virkelighed, og i dette aktuelle tilfælde er der to emner, som bør berøres. Det ene er dagpengereformen – skidt, og det andet medlemspanel i Nordjylland – godt.

Læs mere
Politik

Medlemmernes holdninger er vigtige

Kredsbestyrelsen i Nordjylland etablerer nu et medlemspanel, som kan spørges om holdninger til væsentlige socialpolitiske og fagpolitiske spørgsmål.

Læs mere
Klummer

Socialpædagogerne og politik.

Vi er en fagforening, som ikke har et partipolitisk tilhørsforhold. Det betyder ikke, at vi er upolitiske, men at vi som faglig organisation forfølger et mål, nemlig at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår.

Læs mere
Faglighed

Dokumentation styrker fagligheden

Arbejdet med systematisk dokumentation øger medarbejdernes faglige bevidsthed og borgernes tryghed, viser erfaringerne fra boformen Kærvang på Nykøbing Mors.

Læs mere
Faglighed

Et fælles fundament for dokumentation

Region Nordjylland har på specialområdet for voksne udviklet et fælles fundament for dokumentation af indsatsen for borgerne. Målet er at få bedre indsigt i, hvad der virker.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vi tager arbejdsmiljøet alvorligt

Botilbuddet Kloden i Aalborg har et skarpt fokus på arbejdsmiljøet, og det er med til at styrke den pædagogiske refleksion og kvalitet.

Læs mere
Faglighed

Nyt projekt om faglighed

Socialpædagogerne Nordjylland vil nu udvikle redskaber, som kan gøre socialpædagogerne bedre til at sætte ord på deres egen faglighed.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mange fejl i lønsedler

Tilbuddet om at få et løntjek er blevet brugt af mange – og det har også resulteret i, at der er fundet mange fejl i lønsedlerne.

Læs mere
Klummer

Dokumentation – godt eller skidt?

Vi skal som socialpædagoger blive gode til at bruge dokumentation som et redskab til at præsentere den socialpædagogiske faglighed, der udfoldes hver eneste dag på arbejdspladserne.

Læs mere
Arbejdsmiljø

”Jeg har altid haft en mening om tingene”

Villy Søndergaard har altid godt kunne lide at diskutere og tage stilling – derfor blev han faglig aktiv for mere end 50 år siden og er først stoppet i kredsens seniorsektion for nyligt.

Læs mere
Faglighed

Vi skal skabe forandringen

Et sundhedsprojekt i Brønderslev Kommune har gjort medarbejderne mere bevidste om, at det er dem, der har ansvaret for at skabe en sund forandring i borgernes liv.

Læs mere
Løn & ansættelse

Få et løntjek

Mange af Socialpædagogernes medlemmer er i tvivl om, hvorvidt der er fejl i den løn, som de får udbetalt. Socialpædagogerne i Nordjylland vil nu undersøge sagen.

Læs mere
Faglighed

Sundhed er mere end kost og motion

Da Handicapområdet i Brønderslev Kommune besluttede at arbejde med borgernes sundhed, valgte man at fokusere på det brede sundhedsbegreb. Det gav gode resultater.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Prioritering af opgaver gav ro

Nærværet og samværet med børnene blev opprioriteret, da Bøgehuset deltog i arbejdsmiljøprojekt.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fokus på faglighed skabte bedre arbejdsmiljø

Sygefraværet og antallet af arbejdsskader faldt markant, da Region Nordjyllands botilbud og institutioner satte faglighed, kultur og arbejdsmiljø på dagsordenen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Styrket fokus på arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og socialpædagogernes faglighed er to af indsatsområderne i Socialpædagogerne Nordjyllands fremtidige arbejde.

Læs mere
Klummer

Vi skal være stolte af vores faglighed

Det er fagligheden og stoltheden over den, der skal bære os i kampen for at sikre socialpolitiske rammer, hvor vi kan udfolde fagligheden bedst muligt.

Læs mere
Klummer

Glædelig jul og socialt indeks

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Julen kaldes jo hjerternes fest, og det tidspunkt hvor familier samles om træet, men sådan er det ikke for alle. Nogle fejrer ikke julen på grund af tro, og det skal blot respekteres, men der er andre hvor familiejulen ikke er et aktivt fravalg i Danmark.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Besparelser presser arbejdsmiljøet

Nedskæringer er blevet en del af hverdagen for socialpædagogerne på Bofællesskabet Bøgevej i Løgstør. Konsekvensen er et presset arbejdsmiljø.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Konstante forandringer skaber utryghed

Fem år med forandringer har fået flere af medarbejderne på Bofællesskabet Bøgevej i Løgstør i knæ. Arbejdsmiljørepræsentanten får klager over forholdene fra sine kolleger.

Læs mere
Faglighed

Nordjyske bundplaceringer i socialt indeks

De nordjyske kommuner klarer sig ikke specielt godt i Socialpædagogernes Sociale Indeks, der kortlægger kvaliteten af kommunernes indsats overfor udsatte borgere.

Læs mere
Klummer

Tal pænt, menneske

Vi ser en mere rå tone, når mennesker med behov for fællesskabets støtte omtales. Når et råt sprog accepteres, bliver det også mere legalt, at man kan lade handling følge den måde, man taler om borgerne på.

Læs mere
Arbejdsmiljø

I skal styrke fællesskabet

Socialpædagoger vil kunne opnå et bedre arbejdsmiljø, hvis de står sammen og er solidariske med hinanden, mener arbejdspsykolog Pia Ryom.

Læs mere
Løn & ansættelse

En håndsrækning til familieplejerne

Det blev en stor succes, da Socialpædagogerne Nordjylland inviterede familieplejere i Thisted til temadage som led i en hvervekampagne.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er under pres

Aalborg Kommunes besparelser har allerede haft store konsekvenser for de ansatte i dagbehandlingen af udsatte unge. Nu truer nye besparelser forude.

Læs mere
Politik

Flere underretninger fører til udgiftsstigning

En stigning i antallet af underretninger om børn og unge, som har det svært, har fået udgifterne til at stige i Aalborg Kommune.

Læs mere
Politik

Jeg gennemfører det her

Med støtte fra Davids Allé er det lykkedes Melissa Jessen at komme i gang med en uddannelse. Hun drømmer om at blive socialrådgiver og hjælpe udsatte unge i Aalborg.

Læs mere
Politik

Nye besparelser på udsatte unge i Aalborg

Aalborg Kommune har beskåret området for udsatte børn og unge massivt i de senere år, og området står nu igen over for besparelser. Tillidsrepræsentant Lars Øberg frygter for konsekvenserne.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vold bliver ikke anmeldt

Mere end hver tredje socialpædagog har det seneste år været udsat for vold på arbejdspladsen. Men volden bliver oftest ikke anmeldt som en arbejdsskade.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vi skal se på vores egen tilgang

Den pædagogiske tilgang kan være med til at reducere vold, mener socialpædagoger på Koktvedstien i Frederikshavn.

Læs mere
Løn & ansættelse

Er du blevet forskelsbehandlet?

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på alder i forbindelse med afskedigelse af en medarbejder. Men det sker desværre – heldigvis er der mulighed for at klage.

Læs mere
Faglighed

En ny uddannelse – en ny praktik

Den nye pædagoguddannelse kommer også til at betyde ændringer for praktikstedernes arbejde med de studerende.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny faglig konsulent i Socialpædagogerne

Socialpædagogerne Nordjylland har ansat en ny faglig konsulent.

Læs mere
Faglighed

Seniorsektionens arrangementer er for alle

Socialpædagogerne Nordjyllands Seniorsektion vil gerne have en bredere tilslutning til sine arrangementer, som er for alle medlemmer, også dem under 55 år.

Læs mere
Klummer

Herfra hvor vi står

Herfra hvor vi står, kan vi se os omkring til alle sider. Sådan lyder teksten til et gammelt nummer med Skousen og Ingemann, og når vi snakker om 1. maj, er det nødvendigt, at vi ser os omkring til alle sider.

Læs mere
Politik

Fra kampdag til festdag

Fejringen af 1. maj har ændret sig gennem årene, men der er stadig meget at kæmpe for.

Læs mere
Politik

Nyt socialtilsyn skal sikre bedre kvalitet

Det nye Socialtilsyn Nord skal føre tilsyn med 400 sociale tilbud og 1500 plejefamilier.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jeg pressede mig selv til for meget

Gitte Madsen har været så hårdt ramt af stress, at hun har fået en arbejdsskade. Hendes livline blev bl.a. Socialpædagogerne Nordjylland, der hjalp hende til at få et fleksjob.

Læs mere
Faglighed

Vi har droppet kagerne

Det hvide brød er skiftet ud med havregrød, og fokus på sundhed og livskvalitet er øget i Morsø Kommunes dagtilbud til udviklingshæmmede borgere.

Læs mere
Faglighed

Sundhed er et følsomt emne

Mange socialpædagoger synes, at det er vanskeligt at rådgive, når det drejer sig om borgernes sundhed. Det viser erfaringerne fra projektet ‘Indflydelse på egen sundhed’.

Læs mere
Klummer

Viden giver kvalitet

Der skal mere fokus på socialpædagogernes efter- og videreuddannelse, og her er jobrotation et godt redskab til at opnå ny viden og øge kvaliteten i vores arbejde.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jobrotation skaber muligheder for ledige

Næsten 60 procent af de ledige socialpædagoger kom i job, efter de havde deltaget i et jobrotationsprojekt. Flere af de succesfulde jobrotationsprojekter er på vej.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jobrotation er et godt redskab

Jobrotation gør det muligt for Fagcenter for Autisme og ADHD at gennemføre et storstilet uddannelsesløft af medarbejderne.

Læs mere
Faglighed

Vi skal kæmpe for respekt

Maria Jeanet Wedsgaard Hæstrup tog generalforsamlingen med storm og fik allerflest stemmer til kredsbestyrelsen, hvor hun er det eneste helt nye medlem.

Læs mere
Faglighed

Det er et stort ansvar

Socialpædagogerne Nordjyllands nye faglige sekretær hedder Charlotte Enevoldsen. Hun glæder sig til sit nye job, som hun går til med ydmyghed.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jobrotation giver nyt mod

Linda Jacobsen havde svært ved at se vejen ud af ledigheden, da hun pludselig kom med i et jobrotationsprojekt. Det gav hende nyt mod og et fagligt løft.

Læs mere
Klummer

Langt til anerkendelse af udsatte

Der lever mange mennesker i dette land, som bærer på erfaringer, vi andre slet ikke kan forestille os. Det kan være traumatiserende oplevelse i et krigshærget land, hvor man har været forfulgt og mishandlet.

Læs mere
Løn & ansættelse

Efterbetaling på to millioner kroner

Socialpædagogerne Nordjylland og Thisted Kommune har indgået et forlig om, at 100 socialpædagoger får efterbetaling og godtgørelse
på to millioner kroner.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger bag murene

Misbrugerne på Kragskovhede Statsfængsels lukkede behandlingsafdeling får hjælp af socialpædagoger
til at give deres liv en ny og bedre drejning.

Læs mere
Politik

Det er vigtigt med et stærkt hold

Anne Marie Frederiksen takker af som faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland og bliver nu efterlønner.
På generalforsamlingen bliver der kampvalg om, hvem der skal være ny faglig sekretær.

Læs mere
Faglighed

En god start er vigtig

I Hjørring Kommune bliver der gjort en ekstra indsats for at tage godt i mod nye flygtningefamilier med børn. Praktisk pædagogisk støtte skal sikre den bedst mulige start i Danmark.

Læs mere
Faglighed

Asylbørn har brug for en hverdag

Asylcenter Hanstholms børnehave forsøger at give asylbørnene den bedst mulige hverdag – men det kræver noget særligt, når børnene befinder sig i en konstant undtagelsestilstand.

Læs mere
Faglighed

Babyschool er en succes

På Asylcenter Hanstholm kan mødrene tage deres børn med i skole. Den særlige Babyschool er med til at sætte en stopper for mødrenes isolation og psykisk sygdom.

Læs mere
Klummer

Skaber vi reservater for handicappede?

Vi skal arbejde for, at man som handicappet ikke isoleres. Jeg ser desværre tegn på, at vi bevæger os i retningen af reservater for handicappede, da der i mange tilfælde ikke er ressourcer til at lave aktiviteter uden for boligen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Fyraftensmøde om arbejdet med flygtninge

Den 2. september holder Socialpædagogerne Nordjylland fyraftensmøde om arbejdet med flygtninge.

Læs mere
Faglighed

Der er brug for social-pædagoger i psykiatrien

Der mangler fokus på psykiatri i pædagoguddannelsen, og det er en skam, for socialpædagoger kan noget særligt på dette område.

Læs mere
Politik

Der skal være klare aftaler

Hvis kommunerne skal lykkes med at bruge frivillige som en ekstra ressource, kræver det, at der bliver indgået nogle klare aftaler, mener ekspert.

Læs mere
Politik

Bekymrede for brugen af frivillige

Frivilligt arbejde er populært i landets kommuner. Aalborg Kommune er én af de kommuner, der vil intensivere samarbejdet med frivillige. Socialpædagogerne er bekymrede.

Læs mere
Politik

Vi kan ikke undvære de frivillige

Krisecentret i Nørresundby har i årevis brugt frivillige. Et godt samarbejde kræver tydelige rammer, men så kan de frivillige også noget, som de ansatte ikke kan, lyder erfaringerne.

Læs mere
Faglighed

En flygtning er ikke bare en flygtning

Arbejdet med flygtninge kræver, at man gør en indsats for at sætte sig ind i den enkelte flygtnings baggrund.

Læs mere
Faglighed Kari Merete Fonnesbæk

Vi har taget en hård, men vigtig kamp

Siden kommunalreformen har boformerne i Rebild Kommune været usikre på deres fremtid. Efter flere års kamp og tovtrækkeri har kommunen nu besluttet, at boformerne skal samles.

Læs mere
Story 3

Bag en tillidsrepræsentant

Det er vigtigt at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse, mener Viggo Dahl Nielsen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Plejefamilie blev snydt for partshøring

En nordjysk kommune brød forvaltningsloven, da den opsagde en plejefamilies plejekontrakt.

Læs mere
Klummer

Vi kan lære af verden

Der er ingen steder, man lærer sit fædreland så godt at kende som i udlandet.

Ordene har Soya udtalt, og det gælder også for det socialpædagogiske arbejdsområde.

Læs mere
Faglighed

Fagligheden er vigtig på asylcentret

At arbejde med asylansøgere er et af de mindre socialpædagogiske arbejdsområder, der er i vækst i Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger på asylcentret

Morten Kidmose og Heidi Strøm bruger deres socialpædagogiske faglighed i deres arbejde på Asylcenter Ranum.

Læs mere
Faglighed

Helhedstilbud er en faglig udfordring

Helhedstilbud er en god løsning for en lille gruppe beboere fra Bofællesskaberne Bøgevej i Løgstør.

Læs mere
Klummer

Socialpædagoger i internationalt fællesskab

”Du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden,” sagde Ghandi, og han rammer meget præcist essensen af noget grundlæggende i socialpædagogisk arbejde.

Læs mere
Faglighed

Verden får indblik i nordjysk praksis

Nordjyske socialpædagoger skal stå for en workshop på socialpædagogernes verdenskongres i Luxembourg til april.

Læs mere
Faglighed

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten

Møllegården er en drøm, som er blevet virkelighed både for de ansatte og for brugerne. Men lige nu er fremtiden usikker for den selvejende institution, som ikke ved, om den er købt eller solgt?

Læs mere
Story 2

Bag en tillidsrepræsentant

INDSIGT går bag en tillidsrepræsentant i en ny artikel-serie

Læs mere
Arbejdsmiljø

Få hjælp af din fagforening ved sygdom

Socialpædagogernes medlemmer er bange for at blive fyret, hvis de bliver syge, og arbejdsgiverne indleder også afskedigelser tidligere end hidtil ved sygdom.

Læs mere
Faglighed

Forstærket fokus på mindre arbejdsområder

Socialpædagogerne Nordjylland vil nu i højere grad tilbyde aktiviteter og netværk til de medlemmer, der arbejder inden for de mindre socialpædagogiske arbejdsområder.

Læs mere
Løn & ansættelse

Fyrede medlemmer tilfredse med Socialpædagogernes hjælp

Stor tilfredshed med rådgivning og vejledning fra a-kassen og kredsene

Læs mere
Politik

Det var bestemt på forhånd

Forældrene til Mette Sørensen mener ikke, at Brønderslev Kommune foretog en reel individuel vurdering af hendes behov, da den flyttede hende fra Aktivitetshuset til et helhedstilbud. Nu klager de til ombudsmanden.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Nu ser vi fremad

Det handlede først og fremmest om besparelser, da Brønderslev Kommune indførte helhedstilbud, konstaterer lederen af Aktivitetshuset. Hun ser nu fremad efter en turbulent periode.

Læs mere
Politik

Helhedstilbud er en god løsning

Der blev fundet en god balance mellem besparelser og hensynet til den enkelte borger, da Brønderslev Kommune indførte helhedstilbud til handicappede. Det mener social- og sundhedsudvalgs formand, Thomas Krog.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vi var bare brikker i et politisk puslespil

Medarbejderne følte sig svigtede, da de skulle lukke dagtilbud ned og sende fortvivlede borgere hjem i helhedstilbud, fortæller tidligere tillidsrepræsentant i Brønderslev.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Medarbejdere kørt ud på sidespor

Medarbejderne blev ikke inddraget i beslutningen, da Brønderslev Kommune valgte at indføre helhedstilbud.

Læs mere
Klummer

Hvad laver du?

Sådan spørger vi ofte hinanden, når vi møder folk, vi ikke har set i et stykke tid. Det viser lidt om, hvor stor en del af vores identitet, der er bygget op omkring det, vi beskæftiger os med. For handicappede er det ofte et andet billede, der tegner sig.

Læs mere
Politik

Afgørende med individuel vurdering

Når helhedstilbud er en del af forslagene i en kommunes sparekatalog, er der en risiko for, at der ikke bliver foretaget en reel, individuel vurdering af borgernes behov. Det mener Anna-Birthe Lang Andersen, faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Politik

Besparelser sender handicappede i helhedstilbud

Brønderslev Kommune er én af de kommuner, der har indført helhedstilbud. Mange oplever, at økonomien har vejet tungest og ikke de enkelte borgeres behov og ønsker.

Læs mere
Faglighed

En institution i faglig særklasse

Forstander Tina Maria Larsen har store ambitioner for Nordjyllands første sikrede institution for kriminelle unge. Institutionen vil have den socialpædagogiske faglighed i centrum.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ledige socialpædagoger bruger hjernen

Socialpædagog Karoline Kjær kom på seks ugers uddannelse, da hun blev ledig – og så fik hun job.

Læs mere
Politik

Tillidsrepræsentanter skal have bedre styr på rollen

Kredskontoret vil være bedre til at hjælpe tillidsrepræsentanterne med en afklaring af deres rolle.

Læs mere
Klummer

Velkommen til Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nye, elektroniske medie, hvor vi vil fortælle om nogle af de ting, der rører sig inden for vores arbejdsområde. Indsigt erstatter vores tidligere trykte kredsblad. Dette nummer handler meget om uddannelse og faglighed, jeg vil her dog tage et andet afsæt end det lokale, når jeg forholder mig til de to emner.

Læs mere
Faglighed

Vi passer jo bare vores arbejde

Socialpsykiatrisk Boform Brovst fik den danske Rehabiliteringspris 2011 af Helsefonden for sin bemærkelsesværdige indsats over for nogle af landets allersvageste borgere.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Medbestemmelse giver arbejdsglæde

Hos hjemmevejlederne i det specialiserede støtteteam i Mariagerfjord Kommune er arbejdsglæden i takt, fordi de har optimal medbestemmelse.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mobiltelefonen var altid tændt

Det koster, hvis medarbejdere skal være til rådighed for borgerne på mobiltelefonen ud over deres 37 timers arbejdsuge.

Læs mere
Politik

Hvad laver din tillidsrepræsentant?

Vil du gerne vide mere om, hvad din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med?

Læs mere
Arbejdsmiljø

”Indimellem var det helt surrealistisk”

Stjernehusene Limfjorden har været igennem en turbulent tid, hvor medarbejderne overlevede ved hele tiden at være i faglig dialog. Nu er arbejdspladsen på vej i en mere positiv retning.

Læs mere
Politik

Socialpædagogik er også politik

Der var stor diskussionslyst og masser af kampvalg, da Socialpædagogerne Nordjylland holdte generalforsamling. Der blev særligt diskuteret, hvorfor socialpædagogik også er politik, og samtidig var der stor lyst til at deltage i det politiske arbejde.

Læs mere
Klummer

Kritik eller samarbejde?

Vi vil som faggruppe gerne i dialog om, hvordan man effektiviserer og minimerer udgifterne på det specialiserede socialområde.

Læs mere
Klummer

Den vigtige ledelse

Der stilles større krav til faglig ledelse, men man måles primært på den økonomiske styring mange steder.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger underviser på rumænske børnehjem

Socialpædagogisk viden kommer nu personalet på ni børnehjem i Rumænien til gavn.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Særligt fokus på lederne

Socialpædagogerne Nordjylland vil styrke arbejdet i den regionale ledersektion.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Ledere under pres

Økonomi, administration, magre budgetter og besparelser på besparelser gør det svært at være socialpædagogisk leder.

Læs mere
Politik

Gode, dårlige og travle erfaringer

Erfaringerne med den seks år gamle TR-struktur er blandede.

Læs mere
Politik

Evaluering af TR-struktur i gang

Strukturen for tillidsrepræsentanterne er ved at blive evalueret blandt medlemmerne.

Læs mere
Klummer

Socialpædagogik gør en forskel

Socialpædagogik kommer ikke af sig selv, men er baseret på viden, erfaring og personlige kompetencer.

Læs mere
Faglighed

Succes med socialpædagogik på plejehjemmet

Socialpædagogernes indtog på plejehjemmet Vestergården i Thisted Kommune har været en succes.

Læs mere
Faglighed

Fra straf og sanktioner til tillid og tryghed

På ganske få år har Bakkebo helt ændret sin pædagogiske praksis. I dag er der fokus på de gode relationer og beboernes drømme, mens magtanvendelser og konsekvenser hører fortiden til.

Læs mere
Faglighed

Faglige og personlige forudsætninger er vigtige

På Sødisbakke er det vigtigt, at medarbejdernes faglige og personlige forudsætninger er i orden.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger sikrer kvalitet

På specialtilbuddet Koktvedparken i Frederikshavn er socialpædagogernes høje faglighed med til at sikre kvaliteten i arbejdet.

Læs mere
Faglighed

Beskriv din faglighed

Socialpædagoger skal være bedre til at synliggøre deres værdi, for ellers taber de kampen om arbejdspladser til andre faggrupper.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ledigheden fordoblet på få år

Der er sket en markant stigning i socialpædagogernes ledighed i Nordjylland. Ledigheden er fordoblet på få år, og der er nærmest heller ingen ledige stillinger at søge.

Læs mere
Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld

Arrangementer

21.05.2024

Temaaften om KRAP

21. maj 2024 kl. 16.00-19.00
Online-arrangement om KRAP som fundament for en professionel socialpædagogisk praksis. Oplægsholder er Lene Metner fra PsykologCentret KRAP.

Læs mere
03.06.2024

TR stormøde

3. jun 2024 kl. 08.30-16.00
Benny Andersen fortæller om OK 24 og svarer på spørgsmål.
Oplæg og prøvehandlinger om det stærke arbejdsfællesskab.
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2024

Læs mere