Løn & ansættelse

Plejefamilier bliver hørt i særligt samarbejdsudvalg

I Brønderslev mødes ledere fra kommunens børne- og familieområde regelmæssigt med repræsentanter fra kommunens plejefamilier.

Læs mere
Emner
Løn & ansættelse

Godt samarbejde giver bedre anbringelser

Brønderslev Kommune ønsker at skabe det bedst mulige samarbejde med kommunens plejefamilier. Et godt samarbejde med plejefamilierne giver nemlig bedre anbringelser, lyder det fra kommunen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Thomas var tæt på at stoppe som familieplejer

Thomas Peter Nielsen følte sig tidligere så dårligt behandlet af Brønderslev Kommune, at han var tæt på at opgive at være familieplejer. I dag er han glad for samarbejdet med kommunen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mistillid er erstattet af samarbejde i Brønderslev

Mange plejefamilier har haft et konfliktfyldt forhold med Brønderslev Kommune. Nu er mistillid erstattet af positivt samarbejde.

Læs mere
Løn & ansættelse

En overenskomst er ikke en spændetrøje

Mange private opholdssteder og botilbud tror, at det er bøvlet og besværligt at få en overenskomst.

Læs mere
Løn & ansættelse

Botilbud til veteraner får overenskomst

Personalet på to private botilbud i Thy til veteraner og PTSD-ramte er nu dækket af overenskomst med Socialpædagogerne Nordjylland. 

Læs mere
Løn & ansættelse

På Kirketoften er alle pædagoger medlem af SL

Der har altid været tradition for en høj organiseringsgrad på botilbuddet Kirketoften i Mariagerfjord Kommune, og lige nu er den på 100 procent.

Læs mere
Løn & ansættelse

René vil have flere af sine kolleger med i SL

Tillidsrepræsentant René Andreasen fra Det Specialiserede Døgntilbud i Aalborg har et mål om at få flere kolleger til at blive medlem af Socialpædagogerne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Særlig indsats på arbejdspladser med lav organisering

Nyt initiativ skal få flere til at melde sig ind i fagforeningen især på socialpædagogiske arbejdspladser, der har en lav organiseringsgrad.

Læs mere
Løn & ansættelse

Dorrit har 25-års jubilæum

Før hun blev ansat som den første konsulent på kredskontoret, var det de politisk valgte faglige sekretærer, der behandlede alle medlemmernes sager.

Læs mere
Løn & ansættelse

Sofie er blevet medlem efter brunchmøde

Sofie Løkken Henriksen var blandt deltagerne, da Socialpædagogerne Nordjylland fornylig inviterede nordjyske familieplejere til brunchmøder forskellige steder i landsdelen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Vellykkede brunchmøder med familieplejere

Socialpædagogerne Nordjylland har haft succes med en række uformelle formiddagsmøder med familieplejere rundt omkring i Nordjylland.

Læs mere
Løn & ansættelse

Nordjysk privat asylcenter har tegnet overenskomst

Nye krav fra Udlændingestyrelsen har fået Danmarks eneste private asylcenter for voksne asylansøgere til at tegne overenskomst.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mange nyuddannede socialpædagoger kommer i arbejde lige fra uddannelsen

Ledigheden blandt socialpædagoger er historisk lav for tiden. Den lave ledighed er godt nyt for dimittenderne, som har lettere ved at finde arbejde efter uddannelsen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Kun få socialpædagoger er uden arbejde

Ledigheden blandt socialpædagoger er historisk lav for tiden. I maj måned var der blot 104 fuldtidsledige socialpædagoger i hele Nordjylland.

Læs mere
Løn & ansættelse

Kommune behandler medarbejdere på fuldtid og deltid forskelligt

I Frederikshavn Kommune drømmer mange socialpædagoger om at komme op i tid. Men det er svært, for kommunen har forringet vilkårene for de fuldtidsansatte på to specialtilbud for handicappede.

Læs mere
Løn & ansættelse

Deltidsansatte vil gerne op i tid

40 procent af de deltidsansatte socialpædagoger i Nordjylland ønsker at arbejde mere, men der mangler handling fra arbejdsgiverne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Hjørring Kommune vil gerne have flere på fuldtid

Direktør i handicapforvaltningen i Hjørring Kommune, Leif Serup, bakker op om KL’s mål om at få flere på fuldtid. Men det er svært at få til at hænge sammen i praksis. Derfor efterlyser han andre muligheder.

Læs mere
Løn & ansættelse

Svært at komme deltidsarbejde til livs

Selvom deltidsansættelser har store konsekvenser for den enkelte medarbejders økonomi, fagligheden på arbejdspladsen og rekrutteringen af nye medarbejdere, så er det svært at komme deltidsarbejde til livs i Hjørring Kommune.

Læs mere
Løn & ansættelse

Husk at tjekke din post

Siden november 2019 har Socialpædagogerne sendt og modtaget post via Medlemsportalen. Du får en sms eller e-mail, når der er ny post til dig. Men husk at logge ind og læs din post!

Læs mere
Løn & ansættelse

Det er trygt med Socialpædagogerne i ryggen

Fagligt fællesskab og stor viden om familieplejeområdet. Det er nogle af de største gevinster ved at være medlem af Socialpædagogerne ifølge familieplejer Grete Lyngklip Kjeldgaard.

Læs mere
Løn & ansættelse

Socialpædagogerne giver sikkerhed i et usikkert job

Da familieplejer Lone Brovn pludselig fik besked om, at hendes vederlag skulle halveres, tog hun kontakt til Socialpædagogerne Nordjylland. Det var en kæmpe hjælp, fortæller hun.

Læs mere
Løn & ansættelse

Åben café er en rigtig god idé

Socialpædagogerne Nordjyllands to cafémøder i Skagen og Nykøbing Mors blev positivt modtaget af medlemmerne, som var glade for at få en uformel snak med deres fagforening.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny model for aflønning af familieplejere i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune indfører nu en gennemsnitsmodel til honorering af familieplejere. Dermed er det slut med årlige vederlagsforhandlinger, hvilket skal skabe ro og tryghed.

Læs mere
Løn & ansættelse

Flere kommuner skal give familieplejere fast løn

Socialpædagogerne Nordjylland vil gerne have, at flere nordjyske kommuner indfører en ny honoreringsmodel til familieplejere, så de sikres en fast løn gennem hele anbringelsesperioden.

Læs mere
Løn & ansættelse

Flere kommer ufrivilligt på deltid

Flere og flere socialpædagoger kommer imod deres vilje på deltid. Det skyldes dårlig planlægning fra arbejdsgiverens side, mener Socialpædagogerne Nordjyllands formand.

Læs mere
Løn & ansættelse

Tvunget på deltid

Botilbuddet Viften i Aalborg Kommune forsøger lige nu at tvinge to socialpædagoger på deltid. Det vil få store konsekvenser for socialpædagogernes økonomi og for deres pension.

Læs mere
Løn & ansættelse

Fællesskabet er blevet styrket

Den helt store sidegevinst ved OK18 er, at fællesskabet blandt medlemmerne og på tværs af de faglige organisationer blev styrket. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde.

Læs mere
Løn & ansættelse

Overenskomst giver tryghed på privat opholdssted

I snart seks år har det private opholdssted, Birkely, haft overenskomst med Socialpædagogerne. Det er et klart plus ifølge medarbejdere og ledelse.

Læs mere
Løn & ansættelse

Blev flyttet til nyt job på grund af barsel

Kristina Mortensen blev under sin barsel flyttet til et nyt job, men med hjælp fra Socialpædagogerne Nordjylland fik hun sit oprindelige arbejde igen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mange nye fællestillidsrepræsentanter i kredsen

Der er sket nyvalg til mere end halvdelen af posterne som fællestillidsrepræsentanter i Nordjylland.

Læs mere
Løn & ansættelse

Man skal være stærk for at være syg

Med fagforeningen i ryggen er det efter flere års hård kamp lykkedes for Linda Smith og Lotte Fuglsang at opnå ret til et fleksjob.

Læs mere
Løn & ansættelse

Større pres på sygemeldte

Kommunernes pres på sygemeldte er øget kraftigt de senere år, og Socialpædagogerne Nordjylland oplever, at flere og flere medlemmer har brug for hjælp, hvis de bliver syge.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny faglig sekretær i midlertidig funktion

Kenneth Bach Christensen varetager Anna-Birthe Lang Andersens opgaver, imens hun er sygemeldt.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny konsulent i kredsen

Socialpædagogerne i Nordjylland har ansat Annelene Jensen i en nyoprettet stilling som faglig konsulent.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny arbejdstidsaftale

Fra den 1. april 2016 gælder en ny arbejdstidsaftale.

Læs mere
Løn & ansættelse

Viden og praktik ruster nyuddannede til job

Socialpædagogerne Nordjylland står bag et særligt trainee-forløb, som bringer nyuddannede socialpædagoger tættere på arbejdsmarkedet.

Læs mere
Løn & ansættelse

Trainee-forløb giver resultater

Deltagerne i Socialpædagogerne Nordjyllands trainee-forløb er glade for muligheden for at få ny viden og erfaring. For flere har det også resulteret i et job.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mange fejl i lønsedler

Tilbuddet om at få et løntjek er blevet brugt af mange – og det har også resulteret i, at der er fundet mange fejl i lønsedlerne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Få et løntjek

Mange af Socialpædagogernes medlemmer er i tvivl om, hvorvidt der er fejl i den løn, som de får udbetalt. Socialpædagogerne i Nordjylland vil nu undersøge sagen.

Læs mere
Løn & ansættelse

En håndsrækning til familieplejerne

Det blev en stor succes, da Socialpædagogerne Nordjylland inviterede familieplejere i Thisted til temadage som led i en hvervekampagne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Er du blevet forskelsbehandlet?

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på alder i forbindelse med afskedigelse af en medarbejder. Men det sker desværre – heldigvis er der mulighed for at klage.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny faglig konsulent i Socialpædagogerne

Socialpædagogerne Nordjylland har ansat en ny faglig konsulent.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jeg pressede mig selv til for meget

Gitte Madsen har været så hårdt ramt af stress, at hun har fået en arbejdsskade. Hendes livline blev bl.a. Socialpædagogerne Nordjylland, der hjalp hende til at få et fleksjob.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jobrotation skaber muligheder for ledige

Næsten 60 procent af de ledige socialpædagoger kom i job, efter de havde deltaget i et jobrotationsprojekt. Flere af de succesfulde jobrotationsprojekter er på vej.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jobrotation er et godt redskab

Jobrotation gør det muligt for Fagcenter for Autisme og ADHD at gennemføre et storstilet uddannelsesløft af medarbejderne.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jobrotation giver nyt mod

Linda Jacobsen havde svært ved at se vejen ud af ledigheden, da hun pludselig kom med i et jobrotationsprojekt. Det gav hende nyt mod og et fagligt løft.

Læs mere
Løn & ansættelse

Efterbetaling på to millioner kroner

Socialpædagogerne Nordjylland og Thisted Kommune har indgået et forlig om, at 100 socialpædagoger får efterbetaling og godtgørelse
på to millioner kroner.

Læs mere
Løn & ansættelse

Fyraftensmøde om arbejdet med flygtninge

Den 2. september holder Socialpædagogerne Nordjylland fyraftensmøde om arbejdet med flygtninge.

Læs mere
Løn & ansættelse

Plejefamilie blev snydt for partshøring

En nordjysk kommune brød forvaltningsloven, da den opsagde en plejefamilies plejekontrakt.

Læs mere
Faglighed

Fagligheden er vigtig på asylcentret

At arbejde med asylansøgere er et af de mindre socialpædagogiske arbejdsområder, der er i vækst i Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger på asylcentret

Morten Kidmose og Heidi Strøm bruger deres socialpædagogiske faglighed i deres arbejde på Asylcenter Ranum.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Få hjælp af din fagforening ved sygdom

Socialpædagogernes medlemmer er bange for at blive fyret, hvis de bliver syge, og arbejdsgiverne indleder også afskedigelser tidligere end hidtil ved sygdom.

Læs mere
Faglighed

Forstærket fokus på mindre arbejdsområder

Socialpædagogerne Nordjylland vil nu i højere grad tilbyde aktiviteter og netværk til de medlemmer, der arbejder inden for de mindre socialpædagogiske arbejdsområder.

Læs mere
Løn & ansættelse

Fyrede medlemmer tilfredse med Socialpædagogernes hjælp

Stor tilfredshed med rådgivning og vejledning fra a-kassen og kredsene

Læs mere
Løn & ansættelse

Ledige socialpædagoger bruger hjernen

Socialpædagog Karoline Kjær kom på seks ugers uddannelse, da hun blev ledig – og så fik hun job.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mobiltelefonen var altid tændt

Det koster, hvis medarbejdere skal være til rådighed for borgerne på mobiltelefonen ud over deres 37 timers arbejdsuge.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ledigheden fordoblet på få år

Der er sket en markant stigning i socialpædagogernes ledighed i Nordjylland. Ledigheden er fordoblet på få år, og der er nærmest heller ingen ledige stillinger at søge.

Læs mere
Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld

Arrangementer

21.05.2024

Temaaften om KRAP

21. maj 2024 kl. 16.00-19.00
Online-arrangement om KRAP som fundament for en professionel socialpædagogisk praksis. Oplægsholder er Lene Metner fra PsykologCentret KRAP.

Læs mere
03.06.2024

TR stormøde

3. jun 2024 kl. 08.30-16.00
Benny Andersen fortæller om OK 24 og svarer på spørgsmål.
Oplæg og prøvehandlinger om det stærke arbejdsfællesskab.
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2024

Læs mere