Faglighed

Socialpædagoger har ikke tid til at tage med til fritidsaktiviteter

Et flertal af socialpædagoger svarer i ny nordjysk undersøgelse, at de ikke har nok mulighed for at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Læs mere
Emner
Faglighed

Socialpædagoger i Nordjylland oplever et stigende arbejdspres

Mere end syv ud af ti nordjyske socialpædagoger har fået mindre tid til deres arbejdsopgaver de seneste fem år.

Læs mere
Faglighed

Nogle socialpædagoger er pressede – andre har stadig tid til faglighed

Der er stor forskel på, i hvor høj grad nordjyske socialpædagoger oplever, at de har tid til deres arbejdsopgaver, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Høj faglighed giver bedre livskvalitet

I Mariagerfjord Kommune foretrækker handicapchefen høj faglighed og uddannet personale. Hun mener, at det er årsagen til, at hendes kommune klarer sig bedst i ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

I Mariagerfjord er der bedst tid til faglighed

Socialpædagoger i Mariagerfjord Kommune er de mest tilfredse med deres arbejdsforhold, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

“Vil du give mig en øl, Michael?”

70-årige Verner Petersen trisser op ad gangen på specialplejehjemmet Trækbanen, mens han støtter sig til sin rollator.

Læs mere
Faglighed

Misbrugsplejehjem: Vores socialpædagoger er vigtige

Man fornemmer straks, når man træder indenfor på specialplejehjemmet Trækbanen i Aalborg, at det er et særligt sted.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagogen Morten har selv en fortid som misbruger

I mange år levede Morten Schou et liv som misbruger. Nu arbejder den 51-årige socialpædagog på et særligt plejehjem for misbrugere i Aalborg.

Læs mere
Faglighed

Vores faglighed gør en stor forskel

Da Danmarks første specialplejehjem for misbrugere åbnede i Aalborg i 2015, var det fra begyndelsen et krav, at der skulle ansættes socialpædagoger på plejehjemmet.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger har nøglerolle på misbrugsplejehjem

På Danmarks første plejehjem for misbrugere bliver beboerne respekteret, som de er.

Læs mere
Faglighed

Nyt projekt med kreds Bornholm skal sætte ord på fagligheden

Socialpædagogerne Nordjylland og Socialpædagogerne Bornholm vil inddrage medlemmerne for at få sat fokus på værdien af den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Jeg udvikler stadig min faglighed

Thor Petersen har arbejdet som socialpædagog siden 1983. De seneste mange år har han arbejdet som bostøtte i Aalborg. Selvom han netop er fyldt 70 år, har han ingen planer om at stoppe med at arbejde foreløbig.

Læs mere
Faglighed Socialpædagog Thor Petersen sammen med Sabrina Boelsmand.

Med Thors støtte har Sabrina fået tro på sig selv

I mere end otte år har socialpædagog Thor Petersen været bostøtte for Sabrina Boelsmand.

Læs mere
Faglighed

Lejbjergcentret er en fortjent vinder

Dagtilbuddet Lejbjergcentret i Aalborg har vundet Socialpædagogernes Pris 2022, og det er fuldt fortjent, lyder det fra Socialpædagogernes næstformand.

Læs mere
Faglighed

Nordjysk dagtilbud vinder Socialpædagogernes Pris

Der var stående klapsalver fra hele den store sal på Nyborg Strand, da Lejbjergcentret i Aalborg blev hædret på Socialpædagogernes Kongres.

Læs mere
Faglighed

Konference med fokus på kerneopgaven

Begejstrede trio’er vil bruge indspark fra konference til at sætte ny fokus på kerneopgaven på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Læs mere
Faglighed

Inspiration og redskaber fra Kong Kerneopgave

110 nordjyske ledere, TR’ere og AMR’ere deltog i intens to-dages konference med Socialpædagogerne Nordjylland og Anders Seneca. 

Læs mere
Faglighed

Niels blev slidt ned efter et år som leder

Niels Møller Jensen oplevede, at han druknede i administration, bureaukrati og massivt overarbejde, da han blev leder på et botilbud.

Læs mere
Faglighed

Pia holder fast i relationen til borgerne

Det er ikke lang tid siden, at Pia Drejer Nielsen arbejdede som socialpædagog på et botilbud. Nu er hun faglig leder på et senhjerneskadecenter, og hun trives med at være blevet leder.

Læs mere
Faglighed

Flere socialpædagoger bør blive ledere

Socialpædagogerne Nordjylland ønsker, at der bliver flere ledere med socialpædagogisk baggrund på de socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Sara er blevet leder, og hun elsker det

Sara Lunøe har skiftet sit job som bostøttemedarbejder ud med et arbejde som afdelingsleder på et bosted. Hun er vildt glad for at være leder, selvom det er et travlt arbejde.

Læs mere
Faglighed

Nordjyske socialpædagoger har ikke tid til fritidsaktiviteter med borgerne

Et flertal af de nordjyske socialpædagoger oplever, at de mangler tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Læs mere
Faglighed

Unødvendig dokumentation stjæler tid fra borgerne

Nedskæringer og øgede krav til dokumentation er årsag til, at socialpædagoger ikke har tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter, mener tillidsrepræsentant.

Læs mere
Faglighed

Camilla og Karin er nye fagpolitiske profiler

Camilla Bjerre og Karin Lind Størkersen har begge gennemført forbundets Fagpolitiske Uddannelse. De to nordjyske socialpædagoger er vildt begejstrede for det uddannelsesforløb, som de har været igennem.

Læs mere
Arbejdsmiljø

En ny og synlig ledelse har fået arbejdsglæden tilbage på Bjergbo

I flere år har Boenheden Bjergbo haft massive problemer med et tårnhøjt sygefravær og et elendigt arbejdsmiljø. Men for et år siden blev der ansat en helt ny ledelse.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fokus på faglighed gør arbejdsmiljøet bedre

Når arbejdsmiljøet er blevet markant bedre på Boenheden Bjergbo, så skyldes det ikke mindst, at der er kommet fokus på at styrke den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Vores argumenter skal på banen

Maja Hansen er blevet valgt som ny fællestillidsrepræsentant i Frederikshavn Kommune, og hun glæder sig til at bringe socialpædagogernes argumenter på banen i beslutningsprocessen.

Læs mere
Faglighed

Boganmeldelse: Udviklingshæmmede rammes også af demens

Anmeldelse af bogen:”Mennesker med udviklingshæmning – og demens”, skrevet af Anette Vinther Mortensen.

Læs mere
Faglighed

Opgiver planer om uniformer

Aalborg Kommunes planer om at indføre arbejdsuniformer til socialpædagoger på botilbud er blevet droppet. Det glæder Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Efteruddannelse er eftertragtet blandt socialpædagoger

De nordjyske socialpædagoger vil gerne lære nyt, men hver fjerde af dem bliver aldrig tilbudt efteruddannelse. Det viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland

Læs mere
Faglighed

Efteruddannelse skal øge kvalitet og arbejdsglæde

Handicapområdet i Brønderslev Kommune sender alt fastansat pædagogisk personale på KRAP-uddannelse. I alt skal 75 medarbejdere uddannes.

Læs mere
Faglighed

Begejstrede for ny viden

Socialpædagogerne på Nordstjernen i Brønderslev er begejstrede for at være på efteruddannelse sammen med deres kolleger. Det gør det nemmere at implementere den nye viden i praksis.

Læs mere
Faglighed

Efteruddannelse giver et fælles fundament

Investering i efteruddannelse har gjort den store forskel for Møllehuset i Thisted. Alle medarbejdere er uddannet i KRAP, og det sikrer pædagogisk kvalitet og masser af arbejdsglæde.

Læs mere
Faglighed

Ny bog om Livskraft-projektet

Aalborg Kommunes Fagcenter for Livskraft udgiver bog, som beskriver centrets arbejde med borgernes drømme og relationer i projekt Livskraft.

Læs mere
Faglighed

Nye kompetencetilbud til TR’erne

Som et led i evalueringen af tillidsrepræsentant-strukturen sætter Socialpædagogerne Nordjylland i 2019 gang i et forsøg med målrettede kompetenceudviklingskurser til TR’erne.

Læs mere
Faglighed

Gå ikke glip af Svend Brinkmann​

Du har nu muligheden for at opleve Svend Brinkmann live til et tankevækkende, aktuelt og underholdende foredrag den 20. november.

Læs mere
Faglighed

Drømme skaber udvikling

I Aalborg Kommunes projekt Livskraft bruger socialpædagogerne borgernes drømme som løftestang for øget livsglæde og selvstændighed. Projektet har også sluppet fagligheden løs.

Læs mere
Faglighed

Handicapafdeling afprøver uniformer til socialpædagoger

Aalborg Kommune skærper for alvor sit fokus på hygiejnen på botilbud, som nu har afprøvet arbejdsuniformer til socialpædagoger. Den værste idé nogensinde, mener FTR.

Læs mere
Faglighed

Uniformer er ikke et hit

Attruphøj er en af de socialpædagogiske arbejdspladser i Aalborg Kommune, der har afprøvet arbejdsdragter. Det var ikke noget hit, for uniformer skaber distance til borgerne, lyder det.

Læs mere
Faglighed

Vi har pligt til at sige fra

Socialpædagog Gitte Bang tøvede ikke, da hun sammen med sine to kolleger lavede en underretning om de lovbrud, som de oplevede på det private opholdssted Hjorthøjgård.

Læs mere
Faglighed

Endnu flere skal sige fra

Socialpædagogerne Nordjylland opfordrer til, at endnu flere socialpædagoger gør deres pligt og siger fra, når de oplever, at borgernes rettigheder bliver knægtet.

Læs mere
Faglighed

Høj faglighed kommer udsatte børn til gode

Børnecenter Himmerland håber, at kommunerne i højere grad vil begynde at stille krav til faglighed og kvalitet, når de skal anbringe et barn.

Læs mere
Faglighed

Et kunstigt skabt problem

Borgerne på landets bosteder har aldrig været mere syge end alle mulige andre. Alligevel er hygiejnen på bostederne kommet i fokus, og det har store konsekvenser.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Store problemer med socialpædagogers ytringsfrihed

Socialpædagoger kan ikke ytre sig frit om kritisable forhold på deres arbejdsplads uden, at det får negative konsekvenser, viser en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Vi er her for medlemmerne

Socialpædagogerne Nordjylland har fået to nye faglige sekretærer, Kathja Ryom og René Zimmer, der begge er meget bevidste om, at de er her for medlemmernes skyld.

Læs mere
Faglighed

Kompasset holder den socialpædagogiske fane højt

Det er benhårdt arbejde at skabe en ny sikret institution, men Kompasset i Brønderslev har forfulgt sine muligheder og holder den socialpædagogiske fane højt.

Læs mere
Faglighed

Lokalmiljøet bakker op om døgncenter

Gennem åbenhed og samarbejde får socialpædagogerne på døgncenter Nibe skabt en unik rummelighed i lokalmiljøet for de unge, som bor på institutionen.

Læs mere
Faglighed

Det er rart at blive hørt

Socialpædagogerne Nordjylland vil inddrage medlemmerne endnu mere i det faglige arbejde. De første erfaringer med medlemsinddragelse er meget positive.

Læs mere
Faglighed

Farvel efter 30 år som faglig sekretær

Arne Finn Nielsen stopper i jobbet som faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland. Men han siger ikke helt farvel, da han fortsætter som medlem af kredsbestyrelsen.

Læs mere
Faglighed

Afsked med et langt liv i bakkerne

Efter næsten 60 år i Hammer Bakker stopper Vagn Laustsen nu som daglig leder af museet i bakkerne, som han hidtil har brugt sin pensionisttilværelse på.

Læs mere
Faglighed

Fang faget med Socialpædagogerne Nordjylland

Få en lang række redskaber, som gør det nemt at synliggøre og formidle den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Et tiår med fællestillidsrepræsentanter

Socialpædagogerne Nordjyllands organisering med en fællestillidsrepræsentant i alle kommuner og regionen har nu fungeret i ti år – og det er gået rigtig godt.

Læs mere
Faglighed

Kredsen er kommet på Facebook

Socialpædagogerne Nordjylland har fået sin egen facebookside. Her kan du følge med i, hvad der sker i kredsen og læse nyheder om det socialpædagogiske arbejde i Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Vi har fået skabt et godt samarbejde

Synlighed og medindflydelse er nogle af de helt store gevinster ved at have socialpædagogiske fællestillidsrepræsentanter, lyder det fra to af dem.

Læs mere
Faglighed

Det er helt vildt godt

Redskaber udviklet af Socialpædagogerne Nordjylland er med til at sætte fagligheden på dagsordenen blandt medarbejderne i de beskyttede værksteder i Vesthimmerlands Kommune.

Læs mere
Faglighed

Samarbejde om faglighed

Vesthimmerlands Kommune samarbejder med Socialpædagogerne Nordjylland om at styrke fagligheden på de socialpædagogiske arbejdspladser i kommunen.

Læs mere
Faglighed

Hæder til Arne og Lone

De to tidligere beboere i Hammer Bakker, Arne og Lone, har modtaget N. E. Bank-Mikkelsens Pris for deres deltagelse i dokumentarfilmene ’De åndssvages historie’.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Tværfaglighed er en styrke

Socialpædagogerne på det socialpsykiatriske bosted Visborggaard mener, at tværfaglighed er en styrke, men det kræver, at man som ny faggruppe tør udfordre de faste måder at gøre tingene på.

Læs mere
Faglighed

Flere fagligheder skaber mere udvikling

Det socialpsykiatriske bosted Visborggaard er de senere år gået fra at være en monofaglig arbejdsplads til at være flerfaglig, fordi det giver beboerne den bedste bostøtte.

Læs mere
Faglighed

Nye boformer er en panikhandling

Socialpædagogernes tillidsrepræsentant på Visborggard afviser, at folketingets beslutning om at oprette nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, er løsningen på psykiatriens problemer.

Læs mere
Faglighed

Fang faget

Socialpædagogerne Nordjylland holder en række inspirationsmøder om socialpædagogisk faglighed.

Læs mere
Faglighed

Seks nye faglige selskaber – vil du være med?

Socialpædagogerne i Nordjylland søger medlemmer til ledelserne i nye faglige selskaber.

Læs mere
Faglighed

Mentorer hjælper unge i job og uddannelse

Uddannelseshusets jobcenter i Aalborg Kommune har sit eget mentorkorps, der er med til hjælpe unge under 30 år, som er blevet tabt i systemet.

Læs mere
Faglighed

Få nyt fokus på fagligheden

Projektet, Socialpædagogerne i fremtiden, er ved at være afsluttet i Nordjylland. Det har resulteret i otte redskaber til at sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Et godt og enkelt redskab

Socialpædagog Melissa Koloamatangi Hansen har afprøvet et af de redskaber, som er blevet udviklet til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Levende indblik i Hammer Bakkers historie

Institutionen i Hammer Bakker har i år 100 års jubilæum, og det bliver bl.a. markeret med en vandre-teaterforestilling i bakkerne med Det Hem’lige Teater.

Læs mere
Faglighed

Imponerende medlemsfremgang

Siden 2007 er medlemstallet i Socialpædagogerne Nordjylland steget med mere end 1.000 – en stigning på næsten 24 procent. Det er imponerende, siger arbejdsmarkedsforsker.

Læs mere
Faglighed

Prisbelønnet fest i gaden

Aalborg Kommunes Handicappris 2015 gik til foreningen Handicapfester, som bl.a. to socialpædagoger står bag. Foreningen giver mennesker med særlige behov mulighed for at komme i ’gaden’ og feste.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger skaber ro på demensafsnit

Brønderslev Kommune har i et særligt projekt ansat socialpædagoger på kommunens demensafsnit. Det har både øget roen og livskvaliteten blandt beboerne.

Læs mere
Faglighed

Vi ser hele mennesket

Der er kommet et større fokus på det hele menneske, efter der er blevet ansat socialpædagoger på demensafsnittet på plejecentret Margrethelund i Dronninglund.

Læs mere
Faglighed

Nordjysk socialpædagog nyt medlem af Børnerådet

TinaMaria Larsen, socialpædagog og forstander på Kompasset i Brønderslev, er blevet udpeget som nyt medlem af Børnerådet.

Læs mere
Faglighed

Stor interesse for Hammer Bakkers historie

Aalborgbogen 2015 handler om åndssvageanstaltens 100 år gamle historie i Hammer Bakker. Bogen blev udsolgt på en uge.

Læs mere
Faglighed

Nu kan vi fortælle

Borgerne på Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal er i endnu højere grad blevet herrer i egne liv nu, hvor de er begyndt at kommunikere med hjælp af IT og iPads.

Læs mere
Faglighed

Kommunikationen tog et kvantespring

Brugen af IT og iPads har fået kommunikationen til at flyde langt nemmere på Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal. Resultatet er øget livskvalitet.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger skal synliggøre deres værdi

Socialpædagogernes samarbejdspartnere efterspørger bedre dokumentation af det socialpædagogiske arbejdes værdi.

Læs mere
Faglighed

25 års jubilæum som fagligt valgt

I 25 år har Socialpædagogerne Nordjyllands formand Peter Kristensen kæmpet for, at medlemmerne får gode rammer for at udøve deres faglighed i verdens fineste job.

Læs mere
Faglighed

Dokumentation styrker fagligheden

Arbejdet med systematisk dokumentation øger medarbejdernes faglige bevidsthed og borgernes tryghed, viser erfaringerne fra boformen Kærvang på Nykøbing Mors.

Læs mere
Faglighed

Et fælles fundament for dokumentation

Region Nordjylland har på specialområdet for voksne udviklet et fælles fundament for dokumentation af indsatsen for borgerne. Målet er at få bedre indsigt i, hvad der virker.

Læs mere
Faglighed

Nyt projekt om faglighed

Socialpædagogerne Nordjylland vil nu udvikle redskaber, som kan gøre socialpædagogerne bedre til at sætte ord på deres egen faglighed.

Læs mere
Faglighed

Vi skal skabe forandringen

Et sundhedsprojekt i Brønderslev Kommune har gjort medarbejderne mere bevidste om, at det er dem, der har ansvaret for at skabe en sund forandring i borgernes liv.

Læs mere
Faglighed

Sundhed er mere end kost og motion

Da Handicapområdet i Brønderslev Kommune besluttede at arbejde med borgernes sundhed, valgte man at fokusere på det brede sundhedsbegreb. Det gav gode resultater.

Læs mere
Faglighed

Nordjyske bundplaceringer i socialt indeks

De nordjyske kommuner klarer sig ikke specielt godt i Socialpædagogernes Sociale Indeks, der kortlægger kvaliteten af kommunernes indsats overfor udsatte borgere.

Læs mere
Faglighed

En ny uddannelse – en ny praktik

Den nye pædagoguddannelse kommer også til at betyde ændringer for praktikstedernes arbejde med de studerende.

Læs mere
Faglighed

Seniorsektionens arrangementer er for alle

Socialpædagogerne Nordjyllands Seniorsektion vil gerne have en bredere tilslutning til sine arrangementer, som er for alle medlemmer, også dem under 55 år.

Læs mere
Faglighed

Vi har droppet kagerne

Det hvide brød er skiftet ud med havregrød, og fokus på sundhed og livskvalitet er øget i Morsø Kommunes dagtilbud til udviklingshæmmede borgere.

Læs mere
Faglighed

Sundhed er et følsomt emne

Mange socialpædagoger synes, at det er vanskeligt at rådgive, når det drejer sig om borgernes sundhed. Det viser erfaringerne fra projektet ‘Indflydelse på egen sundhed’.

Læs mere
Faglighed

Vi skal kæmpe for respekt

Maria Jeanet Wedsgaard Hæstrup tog generalforsamlingen med storm og fik allerflest stemmer til kredsbestyrelsen, hvor hun er det eneste helt nye medlem.

Læs mere
Faglighed

Det er et stort ansvar

Socialpædagogerne Nordjyllands nye faglige sekretær hedder Charlotte Enevoldsen. Hun glæder sig til sit nye job, som hun går til med ydmyghed.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger bag murene

Misbrugerne på Kragskovhede Statsfængsels lukkede behandlingsafdeling får hjælp af socialpædagoger
til at give deres liv en ny og bedre drejning.

Læs mere
Faglighed

En god start er vigtig

I Hjørring Kommune bliver der gjort en ekstra indsats for at tage godt i mod nye flygtningefamilier med børn. Praktisk pædagogisk støtte skal sikre den bedst mulige start i Danmark.

Læs mere
Faglighed

Asylbørn har brug for en hverdag

Asylcenter Hanstholms børnehave forsøger at give asylbørnene den bedst mulige hverdag – men det kræver noget særligt, når børnene befinder sig i en konstant undtagelsestilstand.

Læs mere
Faglighed

Babyschool er en succes

På Asylcenter Hanstholm kan mødrene tage deres børn med i skole. Den særlige Babyschool er med til at sætte en stopper for mødrenes isolation og psykisk sygdom.

Læs mere
Faglighed

Der er brug for social-pædagoger i psykiatrien

Der mangler fokus på psykiatri i pædagoguddannelsen, og det er en skam, for socialpædagoger kan noget særligt på dette område.

Læs mere
Faglighed

En flygtning er ikke bare en flygtning

Arbejdet med flygtninge kræver, at man gør en indsats for at sætte sig ind i den enkelte flygtnings baggrund.

Læs mere
Faglighed Kari Merete Fonnesbæk

Vi har taget en hård, men vigtig kamp

Siden kommunalreformen har boformerne i Rebild Kommune været usikre på deres fremtid. Efter flere års kamp og tovtrækkeri har kommunen nu besluttet, at boformerne skal samles.

Læs mere
Faglighed

Fagligheden er vigtig på asylcentret

At arbejde med asylansøgere er et af de mindre socialpædagogiske arbejdsområder, der er i vækst i Nordjylland.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger på asylcentret

Morten Kidmose og Heidi Strøm bruger deres socialpædagogiske faglighed i deres arbejde på Asylcenter Ranum.

Læs mere
Faglighed

Helhedstilbud er en faglig udfordring

Helhedstilbud er en god løsning for en lille gruppe beboere fra Bofællesskaberne Bøgevej i Løgstør.

Læs mere
Faglighed

Verden får indblik i nordjysk praksis

Nordjyske socialpædagoger skal stå for en workshop på socialpædagogernes verdenskongres i Luxembourg til april.

Læs mere
Faglighed

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten

Møllegården er en drøm, som er blevet virkelighed både for de ansatte og for brugerne. Men lige nu er fremtiden usikker for den selvejende institution, som ikke ved, om den er købt eller solgt?

Læs mere
Faglighed

Forstærket fokus på mindre arbejdsområder

Socialpædagogerne Nordjylland vil nu i højere grad tilbyde aktiviteter og netværk til de medlemmer, der arbejder inden for de mindre socialpædagogiske arbejdsområder.

Læs mere
Faglighed

En institution i faglig særklasse

Forstander Tina Maria Larsen har store ambitioner for Nordjyllands første sikrede institution for kriminelle unge. Institutionen vil have den socialpædagogiske faglighed i centrum.

Læs mere
Faglighed

Vi passer jo bare vores arbejde

Socialpsykiatrisk Boform Brovst fik den danske Rehabiliteringspris 2011 af Helsefonden for sin bemærkelsesværdige indsats over for nogle af landets allersvageste borgere.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger underviser på rumænske børnehjem

Socialpædagogisk viden kommer nu personalet på ni børnehjem i Rumænien til gavn.

Læs mere
Faglighed

Succes med socialpædagogik på plejehjemmet

Socialpædagogernes indtog på plejehjemmet Vestergården i Thisted Kommune har været en succes.

Læs mere
Faglighed

Fra straf og sanktioner til tillid og tryghed

På ganske få år har Bakkebo helt ændret sin pædagogiske praksis. I dag er der fokus på de gode relationer og beboernes drømme, mens magtanvendelser og konsekvenser hører fortiden til.

Læs mere
Faglighed

Faglige og personlige forudsætninger er vigtige

På Sødisbakke er det vigtigt, at medarbejdernes faglige og personlige forudsætninger er i orden.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger sikrer kvalitet

På specialtilbuddet Koktvedparken i Frederikshavn er socialpædagogernes høje faglighed med til at sikre kvaliteten i arbejdet.

Læs mere
Faglighed

Beskriv din faglighed

Socialpædagoger skal være bedre til at synliggøre deres værdi, for ellers taber de kampen om arbejdspladser til andre faggrupper.

Læs mere
Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld

Arrangementer

21.05.2024

Temaaften om KRAP

21. maj 2024 kl. 16.00-19.00
Online-arrangement om KRAP som fundament for en professionel socialpædagogisk praksis. Oplægsholder er Lene Metner fra PsykologCentret KRAP.

Læs mere
03.06.2024

TR stormøde

3. jun 2024 kl. 08.30-16.00
Benny Andersen fortæller om OK 24 og svarer på spørgsmål.
Oplæg og prøvehandlinger om det stærke arbejdsfællesskab.
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2024

Læs mere