Arbejdsmiljø

Helle har fået 430.000 kr. i erstatning efter overfald

For tre år siden blev Helle Fogh overfaldet af en beboer på botilbuddet Under Bøgen i Aalestrup.

Læs mere
Emner
Arbejdsmiljø

Kommuner bør lære af Helles sag

Kredsformand Peter H. S. Kristensen er tilfreds med, at Vesthimmerlands Kommune erkender, at det var kommunens ansvar, at socialpædagog Helle Fogh for tre år siden blev overfaldet af en borger, som kommunen havde fejlplaceret på det botilbud, hvor Helle Fogh arbejdede.

Læs mere
Arbejdsmiljø

En ny og synlig ledelse har fået arbejdsglæden tilbage på Bjergbo

I flere år har Boenheden Bjergbo haft massive problemer med et tårnhøjt sygefravær og et elendigt arbejdsmiljø. Men for et år siden blev der ansat en helt ny ledelse.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fokus på faglighed gør arbejdsmiljøet bedre

Når arbejdsmiljøet er blevet markant bedre på Boenheden Bjergbo, så skyldes det ikke mindst, at der er kommet fokus på at styrke den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Der blev tid til nærvær

Kerneopgaven kom i fokus på de regionale arbejdspladser under corona-nedlukningen, og en del socialpædagoger oplevede også, at sygefraværet faldt.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Jeg er imponeret over medarbejderne

Medarbejderne i Region Nordjyllands specialsektor omstillede sig lynhurtigt under corona-nedlukningen og havde fuldt fokus på kerneopgaven, fortæller socialdirektør Dorte Juul Hansen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Tid til kerneopgaven er afgørende for medarbejdernes trivsel

Der er en klar sammenhæng mellem socialpædagogernes trivsel og den tid, som de har til kerneopgaven, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Corona-nedlukning var en blandet oplevelse

Socialpædagogerne i Mariagerfjord Kommune havde meget forskellige oplevelser under corona-nedlukningen. Nogle fik mere ro og tid til kerneopgaven, mens andre blev kastet ud i helt nye opgaver.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Ledernes arbejdsmiljø er bedre end forventet

Arbejdsmiljøet blandt ledermedlemmerne i Socialpædagogerne Nordjylland er bedre end forventet, selvom lederne har travlt og mangler tid til refleksion og efteruddannelse.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Sammen om en ny start

Da Socialtilsyn Nord varslede påbud på Søparken i Rebild, tog kommunen fat i Socialpædagogerne Nordjylland. Sammen har de nu skabt en ny start for arbejdspladsen, og socialtilsynet har trukket de varslede påbud tilbage.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Glad for samarbejde

Socialpædagogerne Nordjylland er meget positive over, at Rebild Kommune tog initiativ til et konstruktivt samarbejde om at løse problemerne i Søparken. 

Læs mere
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøprojekt sætter sig spor

Socialpædagogerne Nordjylland afslutter nu sit projekt – Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd – men flere af initiativerne fra projektet vil køre videre på et lavere blus.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fortsat fokus på ytringsfrihed

Socialpædagogerne Nordjylland vil fortsætte med at have fokus på medlemmernes ytringsfrihed efter kredsens undersøgelse, der viste, at ytringsfriheden er under pres.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Forandringer presser arbejdsmiljø

Specialbørnehjemmet Kvisten satte arbejdsmiljøet på dagsorden bl.a. med hjælp fra kredsens socialfaglige konsulent for bedre at kunne håndtere arbejdspladsens mange forandringer.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Store problemer med socialpædagogers ytringsfrihed

Socialpædagoger kan ikke ytre sig frit om kritisable forhold på deres arbejdsplads uden, at det får negative konsekvenser, viser en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Dialog om arbejdsmiljø gav ny energi

Det gav ny energi og bedre trivsel, da Aktivitets- og samværstilbuddet satte arbejdsmiljøet på dagsordenen med hjælp fra Socialpædagogerne Nordjyllands socialfaglige konsulent.

Læs mere
Arbejdsmiljø

God socialpædagogik forebygger vold

Planlægning og god socialpædagogik er med til at forebygge vold og trusler på den sikrede institution Kompasset.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vold må aldrig blive et vilkår

På botilbuddet Hobbitten registrerer de ansatte systematisk fysisk og psykisk vold for at kunne arbejde målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Se arbejdsmiljøet med nye øjne

Få hjælp til at fremme trivslen på arbejdspladsen ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Få anmeldelser af vold vækker undren

Størstedelen af de nordjyske socialpædagoger anmelder ikke voldsepisoder til Arbejdstilsynet. Socialpædagogerne i Nordjylland undrer sig og vil nu i dialog med medlemmerne om sagen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Socialfaglig konsulent til kredsen

Socialpædagogerne Nordjylland fortsætter sit faglighedsprojekt, og kobler det nu med et arbejdsmiljømæssigt fokus. Dorte Lauenborg Nielsen er ansat som socialfaglig konsulent på projektet.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Tværfaglighed er en styrke

Socialpædagogerne på det socialpsykiatriske bosted Visborggaard mener, at tværfaglighed er en styrke, men det kræver, at man som ny faggruppe tør udfordre de faste måder at gøre tingene på.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fyraftensmøde satte fokus på mobning

Høj faglighed, tydelige rammer og synlig ledelse er nøglen til mindre mobning.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vi tager arbejdsmiljøet alvorligt

Botilbuddet Kloden i Aalborg har et skarpt fokus på arbejdsmiljøet, og det er med til at styrke den pædagogiske refleksion og kvalitet.

Læs mere
Arbejdsmiljø

”Jeg har altid haft en mening om tingene”

Villy Søndergaard har altid godt kunne lide at diskutere og tage stilling – derfor blev han faglig aktiv for mere end 50 år siden og er først stoppet i kredsens seniorsektion for nyligt.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Prioritering af opgaver gav ro

Nærværet og samværet med børnene blev opprioriteret, da Bøgehuset deltog i arbejdsmiljøprojekt.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fokus på faglighed skabte bedre arbejdsmiljø

Sygefraværet og antallet af arbejdsskader faldt markant, da Region Nordjyllands botilbud og institutioner satte faglighed, kultur og arbejdsmiljø på dagsordenen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Styrket fokus på arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og socialpædagogernes faglighed er to af indsatsområderne i Socialpædagogerne Nordjyllands fremtidige arbejde.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Besparelser presser arbejdsmiljøet

Nedskæringer er blevet en del af hverdagen for socialpædagogerne på Bofællesskabet Bøgevej i Løgstør. Konsekvensen er et presset arbejdsmiljø.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Konstante forandringer skaber utryghed

Fem år med forandringer har fået flere af medarbejderne på Bofællesskabet Bøgevej i Løgstør i knæ. Arbejdsmiljørepræsentanten får klager over forholdene fra sine kolleger.

Læs mere
Arbejdsmiljø

I skal styrke fællesskabet

Socialpædagoger vil kunne opnå et bedre arbejdsmiljø, hvis de står sammen og er solidariske med hinanden, mener arbejdspsykolog Pia Ryom.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er under pres

Aalborg Kommunes besparelser har allerede haft store konsekvenser for de ansatte i dagbehandlingen af udsatte unge. Nu truer nye besparelser forude.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vold bliver ikke anmeldt

Mere end hver tredje socialpædagog har det seneste år været udsat for vold på arbejdspladsen. Men volden bliver oftest ikke anmeldt som en arbejdsskade.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vi skal se på vores egen tilgang

Den pædagogiske tilgang kan være med til at reducere vold, mener socialpædagoger på Koktvedstien i Frederikshavn.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Få hjælp af din fagforening ved sygdom

Socialpædagogernes medlemmer er bange for at blive fyret, hvis de bliver syge, og arbejdsgiverne indleder også afskedigelser tidligere end hidtil ved sygdom.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Nu ser vi fremad

Det handlede først og fremmest om besparelser, da Brønderslev Kommune indførte helhedstilbud, konstaterer lederen af Aktivitetshuset. Hun ser nu fremad efter en turbulent periode.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vi var bare brikker i et politisk puslespil

Medarbejderne følte sig svigtede, da de skulle lukke dagtilbud ned og sende fortvivlede borgere hjem i helhedstilbud, fortæller tidligere tillidsrepræsentant i Brønderslev.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Medarbejdere kørt ud på sidespor

Medarbejderne blev ikke inddraget i beslutningen, da Brønderslev Kommune valgte at indføre helhedstilbud.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Medbestemmelse giver arbejdsglæde

Hos hjemmevejlederne i det specialiserede støtteteam i Mariagerfjord Kommune er arbejdsglæden i takt, fordi de har optimal medbestemmelse.

Læs mere
Arbejdsmiljø

”Indimellem var det helt surrealistisk”

Stjernehusene Limfjorden har været igennem en turbulent tid, hvor medarbejderne overlevede ved hele tiden at være i faglig dialog. Nu er arbejdspladsen på vej i en mere positiv retning.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Særligt fokus på lederne

Socialpædagogerne Nordjylland vil styrke arbejdet i den regionale ledersektion.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Ledere under pres

Økonomi, administration, magre budgetter og besparelser på besparelser gør det svært at være socialpædagogisk leder.

Læs mere
Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld

Arrangementer

21.05.2024

Temaaften om KRAP

21. maj 2024 kl. 16.00-19.00
Online-arrangement om KRAP som fundament for en professionel socialpædagogisk praksis. Oplægsholder er Lene Metner fra PsykologCentret KRAP.

Læs mere
03.06.2024

TR stormøde

3. jun 2024 kl. 08.30-16.00
Benny Andersen fortæller om OK 24 og svarer på spørgsmål.
Oplæg og prøvehandlinger om det stærke arbejdsfællesskab.
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2024

Læs mere