Emner

Kommunikationen tog et kvantespring

Brugen af IT og iPads har fået kommunikationen til at flyde langt nemmere på Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal. Resultatet er øget livskvalitet.

For to år siden var der kun to computere på Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal. Og de måtte vel at mærke kun bruges af personalet.

”Resultatet var, at vi havde en gruppe borgere, der udover at være handicappede også var teknologiske analfabeter, fordi ingen gav dem muligheden for at bruge teknologien,” siger socialpædagog Bente Møller-Jensen.

Hun valgte at gå i gang med et kommunikationsprojekt på centret i forbindelse med, at hun for to år siden tog en forandringsagentuddannelse i Jammerbugt Kommune.

”Teknologi var slet ikke prioriteret her på stedet, og vi så nok alle sammen sådan på det, at det var mere til døje end til gavn. Borgerne efterspurgte det heller ikke, og vi manglede viden om, hvordan vi kunne bruge iPads og computere,” fortæller hun.

I dag er der indkøbt flere computere og iPads til brugerne, som lynhurtigt er gået fra at være teknologiske analfabeter til at være habile iPad-brugere.

Manglede viden

Tidligere sad borgerne på Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal lidt i en osteklokke. Mange af dem har ikke et verbalt sprog, og andre har kommunikationsvanskeligheder. Det var derfor ofte personalet, der kommunikerede på borgernes vegne.

”Og det betød ofte, at vi gættede os frem til, hvad de gerne ville. Vi overtog kommunikationen for dem, og vi overskred på den måde deres ret til selv at træffe beslutningerne i deres eget liv,” siger Bente Møller-Jensen.

SamvÊrs og Aktivitetscentret i Hjortdal. Anvender iPads m.v. til bedre kommunikation med brugerne. Bente M¯ller Jensen og Marianne Bech Drejer, tillidsreprÊsentant. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 18.12.15

Bente Møller-Jensen og Marianne Bech Drejer.

Medarbejderne på centret havde aldrig tænkt på, at IT og iPads ville kunne være med til at sikre, at borgerne i endnu højere grad blev herre i deres egne liv, fortæller tillidsrepræsentant Marianne Bech Drejer.

”Vi havde svært ved at se, hvad borgerne skulle bruge computere og iPads til. Vores forbehold handlede om, at det jo bare var tidsfordriv, at de ville sidde og spille dagen lang, og at det bare ville tage overhånd. IT var derfor noget, som skulle begrænses. Men det var jo, fordi vi manglede viden om, hvad man kan bruge IT til. I dag kunne vi ikke drømme om at sætte begrænsninger op for deres brug af IT, for det er jo deres kommunikationsvej,” siger Marianne Bech Drejer.

Ud af osteklokken

I dag er borgerne på centret kommet ud af osteklokkerne og ved hjælp af forskellige applikationer til iPads, kan de nu pludselig kommunikere noget, som de ikke har kunnet før. De kommunikerer fx gennem tegninger og billeder på iPad’en, hvor borgerne kan pege på forskellige felter, som så bliver sagt højt. Dermed kan man få en stemme til at sige, at man fx gerne vil med på tur eller lige har brug for en pause.

”Bare det at kunne sig ’hej’ tilbage til dem, der hilser på en, eller præsentere sig, har været helt vildt for nogle af borgerne,” siger Bente Møller-Jensen.

Resultatet har været, at der i dag er langt færre konflikter og frustrationer blandt borgerne på centret.

”Vi kan i langt højere grad anerkende og forstå deres behov nu, hvor vi ikke skal gætte os frem. Og i takt med, at vi kan se, hvordan borgerne profilerer af at bruge kommunikationsredskaberne, har vi for alvor fået blod på tanden,” siger Marianne Bech Drejer.

SamvÊrs og Aktivitetscentret i Hjortdal. Anvender iPads m.v. til bedre kommunikation med brugerne. Tove og Hanne (i r¯d tr¯je) med nogle b¯ger de har lavet. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 18.12.15

Centret bruger også en fortællekasse til at snakke ud fra små billeder af situationer, ligesom borgerne i høj grad bruger deres iPads til at lave små elektroniske bøger, hvor de med billeder og lyd fortæller historier fra deres egne liv. Ligesom vendespil og puslespil på iPad’en er med til at holde hjernen i gang.

Krævende indsats

Både Bente Møller-Jensen og Marianne Bech Drejer slår fast, at hvis man vil styrke kommunikationen gennem brug af it, så kræver det både ressourcer og villighed til forandring.

”Det er ikke nok bare at købe nogle iPads, og det er heller ikke nok, at en enkelt medarbejder ved, hvordan det kan bruges i den daglige praksis,” siger Bente Møller-Jensen.

Alle 20 medarbejdere fra centret og borgernes bofællesskab har været på kursus i alternativ og supplerende kommunikation, og Bente Møller-Jensen blev også frikøbt i en periode, hvor hun kunne undervise sine kolleger i de nye kommunikationsredskaber.

”Det er et stort arbejde at finde frem til de programmer og applikationer, som er relevante – og at målrette dem til den enkelte borger. Vi afdækker hver enkelt borgers kompetencer, så vi er sikre på, at vi sætter det rigtige i gang. Og vi laver en handleplan for hver enkelt, hvor vi beskriver, hvad vedkommende skal bruge iPad’en til, hvad vi gerne vil opnå, hvem der er ansvarlig, hvornår vi skal evaluere osv.,” siger Bente Møller-Jensen.

Næste skridt for Samværs- og Aktivitetscentret i Hjortdal bliver at sende fire medarbejdere af sted på en uddannelse i komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser på UCC i København.

(Offentliggjort den 11. januar 2016)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld