Emner

Ledigheden fordoblet på få år

Der er sket en markant stigning i socialpædagogernes ledighed i Nordjylland. Ledigheden er fordoblet på få år, og der er nærmest heller ingen ledige stillinger at søge.

Det er ikke længere så trygt at være ansat som socialpædagog, som det har været.

I Nordjylland er antallet af medlemmer, der er berørt af ledighed, fordoblet siden juli 2008 og frem til juli 2011.

I juli 2008 var 116 eller 2,5 pct. af socialpædagogernes medlemmer i Nordjylland berørt af ledighed. I juli 2011 var det tal steget til 233 eller 4,7 pct. af medlemmerne.

”Det er en markant stigning, og vi mærker, at det begynder at spidse til,” siger Christian Brusgaard, der er konsulent i Socialpædagogernes a-kasse i Nordjylland.

Samtidig med, at ledigheden er steget kraftigt, er antallet af ledige jobs tilsvarende faldet endnu mere markant.

”I 2008 var der en normal ledighed og et godt jobflow. Vi nåede nærmest ikke at få folk ind til rådighedssamtaler, fordi de kom hurtigt i job. Nu er folk ledige i længere tid, og vi holder rigtig mange rådighedssamtaler. I dag er der dobbelt så mange ledige og kun en fjerdedel jobs at søge sammenlignet med 2008. Der er cirka 15 ledige stillinger opslået netop nu,” siger Christian Brusgaard.

Der er brug for hænder

Samtidig kan Christian Brusgaard konstatere, at der rent faktisk er brug for den socialpædagogiske arbejdskraft. Der er nemlig flere og flere socialpædagoger, som bliver ansat med løntilskud eller i virksomhedspraktik.

”Vi oplever nærmest et ansættelsesstop, og derfor er det en betænkelig udvikling. Vi kan godt begynde at frygte, om det så betyder, at de ordinære jobs forsvinder,” siger Christian Brusgaard.

Han mener, at det er en svær balancegang:

”På den ene side skal vi sikre medlemmerne fagligt relevant aktivering, og på den anden side skal vi forebygge misbrug af deres arbejdskraft i løsningen af nødvendige og ordinære socialpædagogiske opgaver.”

I Nordjylland forsøger Socialpædagogernes a-kasse at imødegå denne udvikling ved at klæde tillidsrepræsentanterne på, så ordningerne bliver brugt på en fornuftig måde på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Landsdækkende tal fra Socialpædagogernes a-kasse viser, at  antallet af medlemmer i løntilskudsjob er steget fra 100 til 250 i første halvdel af 2011 sammenlignet med året før. Og antallet af medlemmer i virksomhedspraktik er steget fra godt 50 til mere end 300 i første halvdel af 2011 sammenlignet med 2008.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld