Emner

Nyt socialtilsyn skal sikre bedre kvalitet

Det nye Socialtilsyn Nord skal føre tilsyn med 400 sociale tilbud og 1500 plejefamilier.

Den nye tilsynsreform trådte i kraft efter nytår, hvor ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud og plejefamilier blev flyttet fra de 98 kommuner til fem centrale enheder. I Nordjylland er det sociale tilsyn – Socialtilsyn Nord – blevet placeret i Hjørring Kommune.

”Vi har ansvaret for tilsynet i hele Nordjylland lige med undtagelse af Hjørring Kommune, som bliver kontrolleret af en anden af enhederne, idet vi skal sikre, at tilsynet er uafhængigt, siger Peter Harritsø, der er leder af tilbudsafdelingen i Socialtilsyn Nord.

Tilsynsreformen blev gennemført for at sikre en bedre kvalitet i de sociale tilbud og for at sikre, at tilsynet blev mere professionelt, systematisk og ensartet, da erfaringerne fra de 98 kommunale tilsyn var, at opgaverne blev løst meget forskelligt.

Fælles kvalitetsmodel

For at sikre et så ensartet og professionelt tilsyn som muligt skal de fem enheder tage udgangspunkt i den samme kvalitetsmodel, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for de samme syv temaer.

Fakta:

De syv temaer i den fælles kvalitetsmodel er:

1. Uddannelse og beskæftigelse

2. Selvstændighed og relationer

3. Målgrupper, metoder og resultater

4. Organisation og ledelse

5. Kompetencer

6. Økonomi

7. Fysiske rammer

”Udover at tilsynet er blevet mere ensartet, fordi alle medarbejdere tager udgangspunkt i den samme kvalitetsmodel og de samme retningslinjer, har vi også fået myndighed til at lukke tilbud i andre kommuner. Det betyder, at vi kan sige ting med større kraft, fordi vi nu både har myndighed til at give påbud, føre skærpet tilsyn eller altså helt kan lukke tilbud,” siger Peter Harritsø.

Øgede krav til tilsynet

Men de nye tilsyn arbejder ikke kun med at kontrollere tilbuddenes kvalitet – de har også et meget stort fokus på at fastholde og udvikle kvaliteten i de sociale tilbud.

”Vi er nysgerrige efter, hvad der foregår i de sociale tilbud, og vi undersøger dem grundigt, idet der også er kommet nogle nye krav til tilsynet. De sociale tilbud er sat i verden for at medvirke til at forbedre borgernes situation, og derfor skal vi indsamle så mange oplysninger som muligt for at kontrollere, at tilbuddene er i stand til at nå de mål, der er sat for borgerne,” siger Peter Harritsø.

Nu er det for eksempel et formelt krav, at tilsynet skal tale med tilbuddets ledelse og flere forskellige medarbejdere. Det skal også tale med beboere, de pårørende og sagsbehandlere fra den anbringende kommune. Samtidig bliver der fulgt op på, hvordan der bliver arbejdet med den enkelte borger, ligesom der er fokus på ledelsens og de ansattes kompetencer.

”Vi har rigtig meget fokus på fagligheden, da det er utroligt vigtigt, at der er pædagogisk uddannet personale i de sociale tilbud. Det er ikke for sjov, at vi anbringer borgerne i et socialt tilbud, og da der er tale om nogle af de allersvageste mennesker i samfundet, er det naturligvis meget vigtigt, at de får hjælp fra folk med de rette faglige kompetencer,” siger Peter Harritsø.

(Udgivet den 7. april 2014)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld