Emner

Særlig indsats på arbejdspladser med lav organisering

Nyt initiativ skal få flere til at melde sig ind i fagforeningen især på socialpædagogiske arbejdspladser, der har en lav organiseringsgrad.

Landt de fleste, der arbejder indenfor det socialpædagogiske område i Nordjylland, er medlem af Socialpædagogerne. Det betyder også, at der på hovedparten af de socialpædagogiske arbejdspladser i kredsen er en meget høj andel af kolleger, der er med i fagforeningen.

På det store døgnområde, hvor det alene er Socialpædagogerne, der har overenskomsten, er det typisk mellem 80 og 90 procent, der er meldt ind i fagforeningen. Men der er et mindre antal arbejdspladser i Nordjylland, som har en noget lavere organiseringsgrad end gennemsnittet. På nogle ganske få arbejdspladser, er det under 50 procent, der er medlem af Socialpædagogerne.

Derfor har Socialpædagogerne Nordjylland sat en særlig indsats i gang, der skal styrke fællesskabet på arbejdspladsen og kollegaernes tilknytningen til fagforeningen særligt på de arbejdspladser, hvor der er en relativ stor andel af personalet, som ikke er medlem.

”Vi har nogle arbejdspladser i Nordjylland med en lav organiseringsgrad, måske fordi det ikke er en del af kulturen på arbejdspladsen at være medlem af Socialpædagogerne. Her vil vi gerne have flere til at blive medlem, så de kan blive en del af fællesskabet i vores fagforening,” siger Kathja Ryom, der er faglig sekretær og næstformand i Socialpædagogerne Nordjylland.

Synlige TR’ere er vigtige

Konkret har kredskontoret inviteret en række tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser med en lav organiseringsgrad til at deltage projektet, og alle har takket ja.

”Der er ingen tvivl om, at synlige og aktive tillidsrepræsentanter er nøglen til at få skabt en høj grad af organisering på arbejdspladsen. Derfor har vi lavet en pakke med tilbud særligt til tillidsrepræsentanter på arbejdspladser med lav organisering, og hvor der er relativ mange kolleger, der enten er uorganiserede eller medlem af en gul fagforening,” siger Kathja Ryom.

De udvalgte tillidsrepræsentanter har deltaget i et opstartsmøde på kredskontoret, hvor de har fået præsenteret forskellige værktøjer og ideer til, hvordan de kan få et større antal af deres kolleger til at blive organiseret. Desuden har tillidsrepræsentanterne mulighed for at blive frikøbt i de timer, som de bruger lokalt på at udbrede budskabet om alle fordelene ved fællesskabet i fagforeningen.

”Tillidsrepræsentanterne bestemmer selv, hvordan de lokalt bedst bruger de frikøbte timer. Nogle foretrækker at holde en-til-en-møder med deres uorganiserede kolleger, mens andre arrangerer fyraftensmøder eller laver andre tiltag, der gerne skal give kollegerne lyst til at melde sig ind i Socialpædagogerne,” siger hun.

Høj organisering i Nordjylland

Det er ikke kun i Nordjylland, at der bliver gjort en ekstra indsats for at få flere medlemmer på de arbejdspladser, som har en lav organiseringsgrad. Initiativet udspringer af en beslutning i Socialpædagogernes Hovedbestyrelse, og derfor kører der lige nu indsatser i alle kredse i fagforeningen.

Generelt er der en højere organisering i Nordjylland sammenlignet med resten af landet. I Nordjylland er det typisk mellem 80 og 90 procent af personalet på socialpædagogiske arbejdspladser på døgnområdet, der er medlem af Socialpædagogerne.

”Oprindelig var det meningen, at vi ville fokusere på arbejdspladser på døgnområdet, der har en organisering på under 50 procent, men dem har vi heldigvis ikke ret mange af i Nordjylland. Så derfor har vi suppleret op med nogle arbejdspladser, der har under 70 procent organisering, hvilket også er lavt i vores kreds,” siger Kathja Ryom.

Fællesskab gør stærk

Hun peger på, at en høj organisationsgrad på arbejdspladsen er en stor fordel.

”Ligesom det gør os stærkere som fagforening, når vi er mange, der er organiserede, er det også med til at gøre arbejdet lettere for tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads, at der er opbakning fra kollegerne. Hvis du har en høj organiseringsgrad, er det nemmere at forhandle med arbejdsgiveren om løn og arbejdstid eller andre forhold, der er vigtige for personalet,” siger Kathja Ryom.

Den særlige indsat på de udvalgte arbejdspladser løber frem til udgangen af 2023.

”Vi kommer selvfølgelig til at evaluere og samle op på hvilke tiltag, der virker bedst i forhold til at få flere til at melde sig ind i fagforeningen. På den måde satser vi på, at erfaringerne også på sigt kan bruges at andre socialpædagogiske arbejdspladser i kredsen,” siger hun.

(Offentliggjort den 23. december 2022)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld