Emner

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten

Møllegården er en drøm, som er blevet virkelighed både for de ansatte og for brugerne. Men lige nu er fremtiden usikker for den selvejende institution, som ikke ved, om den er købt eller solgt?

Ghettoblasteren spiller Kim Larsen, en socialpædagog læser højt fra en bog om kærester, nogle lytter, og andre koncentrerer sig om den klump ler, som de er ved at forme til flotte smykker, sværd eller horn fra vikingetiden.

Det summer med liv og hygge på Møllegården i Brønderslev, som er et aktivitets- og samværstilbud for 29 unge, udviklingshæmmede borgere fra Brønderslev og de omkringliggende kommuner. Stedet er en selvejende institution, der er oprettet som en fond med egen bestyrelse.

Fakta:

Møllegården er et aktivitets- og samværstilbud for 29 unge udviklingshæmmede over 18 år. Det drives i henhold til servicelovens § 104.

Her kan de unge melde sig til arbejdshold med forskellige aktiviteter inden for keramik, glaskunst, ridning og havearbejde, musik, edb og pedelarbejde – derudover er der forskellige tværgående aktiviteter, som alle er en del af, det gælder for eksempel musical, teater og modeshow.

Landlige drømme

Møllegården har eksisteret i mere end 11 år, og begyndte som en drøm hos Peter Svendsen og Susanne Bach Nielsen, der ledelsesteam på stedet.

”Vi arbejdede begge på Møllehuset, som er et botilbud til unge udviklingshæmmede, der ligger i et parcelhuskvarter i Brønderslev. Vi drømte om at komme på landet og få islandske heste,” siger Susanne Bach Nielsen.

Møllegården er netop en firelænget gård ude på landet med får, islandske heste, køkkenhave, værksteder, ridehal, eget band og musik- og teatersal.

”Vi har fået de rammer, som vi drømte om. Tilmed har vi en helt fantastisk og omsorgsfuld brugergruppe – vi kender stort set ikke til konflikter. Samtidig har vi en meget dygtig og harmonisk medarbejdergruppe, som – udover en enkelt udskiftning – består af de samme mennesker, som da vi begyndte for 11 år siden,” siger Peter Svendsen.

Krise giver usikkerhed

Lige nu kradser krisen i Danmark. I mange kommuner er det især handicapområdet, der har stået for skud, når der skulle skæres i budgetterne. Det har også sat sit præg på Møllegården.

”Vi sørger for at vise tilbageholdenhed på grund af krisen. Tidligere blev vores takster reguleret en smule hvert år, men sådan er det ikke nu. Bestyrelsen vil helst have, at vi holder dem på samme niveau og gerne lidt under. Kommunerne opererer med nul vækst, og vi vil gerne vise ansvarlighed og tage vores del af slæbet i disse krisetider. Men vi går ikke på kompromis med vores kvalitetsarbejde,” siger Peter Svendsen.

Alligevel har krisen og usikkerheden forplantet sig, fortæller Susanne Bach Nielsen:

”For at spare har Brønderslev Kommune for eksempel indført helhedstilbud til de borgere, som tidligere kom på det kommunale dagtilbud. Om det breder sig og får konsekvenser for vores brugere, ved vi ikke. Men vi er usikre på fremtiden og tænker da jævnligt over, om vi er købt eller solgt?”

De rigtige folk til arbejdet

Krise eller ej, så fastholder Møllegården en høj faglighed og kvalitet i arbejdet.

Brugerne på Møllegården deltager årligt i to arbejdsperioder med forskelligt indhold. Efter hver periode laver medarbejderne en statusbeskrivelse for hver enkelt bruger. Derudover er medarbejderne med til at udarbejde handleplaner i samarbejde med bostederne.

”Statusbeskrivelserne er med til at styrke fagligheden og øge bevidstheden om vores målsætninger. Vi har et mål med vores arbejde, og med statusbeskrivelserne evaluerer vi, om vi har nået, hvad vi ville,” siger Peter Svendsen.

Peter Svendsen

Samtidig har medarbejderne mange forskellige kompetencer at byde ind med:

”Ud af de otte fastansatte medarbejdere, har de fem af dem en pædagogisk baggrund. Vi har egentlig ikke prioriteret, at medarbejderne skal være pædagoger, men i stedet set efter, at de har nogle kvaliteter, som vi kan bruge,” siger Susanne Bach Nielsen.

Peter Svendsen uddyber:

”Det giver stabilitet, når du gør en indsats for at få fat i de helt rigtige folk, og så handler det også om at vise medarbejderne tillid og værdsætte dem.”

Ærlig og ordentlig

Mens mange andre privatejede institutioner ikke vælger at tegne overenskomst, og indimellem blander ledere og medarbejderes økonomi med institutionens, har Møllegården altid prioriteret, at der skal være ordentlige rammer for udførelsen af arbejdet. For eksempel har Møllegården haft overenskomst med Socialpædagogerne fra dag ét.

Susanne Bach Nielsen

”Vi har valgt, at der skal være ærlighedog ordentlige forhold her. Derfor har vi overenskomst, som sikrer os regler for arbejdstid, arbejdsmiljø osv. Vi har også altid prioriteret, at vi adskiller økonomien fra medarbejderne. Vi er ikke medejere af Møllegården eller lignende – den slags skal ikke blandes sammen, for så er der en risiko for, at det er svært at adskille tingene. Derfor kan vi ikke profitere af et eventuelt overskud,” fortæller Susanne Bach Nielsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld