Emner

Afgørende med individuel vurdering

Når helhedstilbud er en del af forslagene i en kommunes sparekatalog, er der en risiko for, at der ikke bliver foretaget en reel, individuel vurdering af borgernes behov. Det mener Anna-Birthe Lang Andersen, faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland.

Flere og flere kommuner vælger at indføre helhedstilbud. Det vil sige, at borgere, der tidligere har forladt for eksempel deres botilbud hver morgen for at tage i et dagtilbud, nu skal have deres dagtilbud hjemme i botilbuddet.

”Helhedstilbud er en rigtig god løsning til de borgere, som ikke har glæde af, at de hver dag skal af sted i et dagtilbud. Det kan for eksempel være, de er blevet ældre og bare gerne vil have lov til en pensionisttilværelse,” siger Anna-Birthe Lang Andersen, faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland.

Ofte er det ikke muligt for disse borgere at blive hjemme, fordi botilbuddet som regel er helt affolket i dagtimerne, da alle sendes i dagtilbud.

”Som socialpædagoger har vi ofte ønsket for borgerne, at der kunne være en mere fleksibel løsning. Det er uhensigtsmæssigt, når borgerne, der ikke har glæde af det, skal af sted i dagtilbud,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Besparelser bag helhedstilbud

”Men vi oplever, der er en tendens til, at kommunerne indfører helhedstilbud i forbindelse med sparerunder. Og når helhedstilbuddene er en del af et sparekatalog, er der en risiko for, at kommunerne fokuserer på besparelsen og ikke på den enkeltes behov,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

”Det er meget vigtigt, at valget af dag- eller helhedstilbud sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkeltes behov og ve og vel. Helhedstilbuddet må ikke bare være en pakkeløsning, som alle skal have,” siger hun.

Info

Har du en god historie?

Send mail

Nyhedsbrev

Tilmeld