Emner

Bag en tillidsrepræsentant

Det er vigtigt at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse, mener Viggo Dahl Nielsen.

Viggo Dahl Nielsen har siden 1982 været ansat på forsorgshjemmet Svenstrupgård. Boformen tilbyder ophold i kortere eller længere tid til borgere, der har mistet deres bolig, og som på grund af misbrug eller andre svære sociale problemer har brug for hjælp. Hjemmet har 50 døgnpladser, 25 dagpladser og 16 træningsboliger. Derudover har Svenstrupgård også et alternativ plejehjem og en særlig kvindeafdeling.

Fakta:

INDSIGT går i en ny artikel-serie bag en tillidsrepræsentant. Har du en god idé til en tillidsrepræsentant, som INDSIGT skal interviewe, så send dit forslag til redaktionen:

malene@hosjournalisterne.dk

Tidligere var der en del ufaglærte blandt medarbejderne, men stigende krav om udvikling, dokumentation og faglighed betyder, at flere og flere socialpædagoger bliver ansat. I dag er der 11 socialpædagoger ud af en medarbejderstab på 70. De andre medarbejdere er social og sundhedshjælpere, værkstedsassistenter, socialrådgivere, køkkenassistenter og ufaglærte.

Hvorfor blev du tillidsrepræsentant?

Det gjorde jeg, fordi jeg har et ønske om at præge beslutningsprocesserne, og fordi jeg også gerne vil være med til at sikre de bedst mulige vilkår for mine kolleger.

Svarer virkeligheden til dine forventninger?

Ja, det synes jeg faktisk. Jeg oplever, at det er muligt at have indflydelse på arbejdspladsen, hvis man gør en indsats. Selvfølgelig er vi underlagt politiske og økonomiske beslutninger, så der er grænser for indflydelsen. Det er min opgave at kvalificere de politiske beslutninger med mine kollegers viden og input, men for eksempel under budgetforhandlingerne kan det da være svært at genkende vores egne høringssvar.

Hvad er det bedste ved at være tillidsrepræsentant?

Det er, når jeg i samarbejde med mine kolleger og ledelsen opnår et mål, som vi alle er tilfredse med. Det, synes jeg, ofte sker lokalt på vores arbejdsplads.

Hvad er det værste ved at være tillidsrepræsentant?

Det er at skulle sige farvel til medarbejdere, som bliver fritstillet på grund af samarbejdsproblemer. Det er rigtig hårdt, og der er grænser for, hvad jeg kan gøre ud over at sikre, at medarbejderens rettigheder bliver overholdt. Jeg har ikke oplevet det på Svenstrupgård, men tidligere var tillidsrepræsentantarbejdet organiseret anderledes, og jeg var også tillidsrepræsentant for socialpædagoger på andre afdelinger.

Fortæl om engang, hvor du gjorde en forskel som tillidsrepræsentant?

På det personlige plan er det i afskedigelsessagerne, jeg har oplevet, at jeg gjorde den største forskel.

Men derudover ser jeg det som en vigtig opgave for mig at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse. Og det er rart, når det lykkes, for så oplever jeg virkelig, at jeg er med til at gøre en forskel. Det handler ikke om arbejdstidsaftaler eller lønaftaler, men om faglige udviklingsprojekter. Projekter som er med til at flytte os i en positiv retning, hvor vi i fællesskab opnår nogle resultater, som giver os faglig stolthed.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld