Emner

Evaluering af TR-struktur i gang

Strukturen for tillidsrepræsentanterne er ved at blive evalueret blandt medlemmerne.

Ønsket om øget synlighed og professionalisme var omdrejningspunktet, da Socialpædagogerne Nordjylland besluttede en ny struktur for sine tillidsrepræsentanter (TR) i 2006.

I praksis betød strukturen, der kom én TR under én forstander eller leder med økonomisk og personalemæssig ansvar. TR’erne fik et kompetenceløft, der blev færre TR’er, og der var en forventning om, at de ville få en mere aktiv rolle. I hver kommune og i regionen blev der desuden valgt en fællestillidsrepræsentant (FTR) blandt de lokale TR’ere, som blev talsmand for de lokale TR’ere over for arbejdsgiveren.

”Siden er der så sket det, at ledelsesområderne er blevet større og de enkelte ledere har fået udlagt øget ledelseskompetence. Det har medført, at de lokale TR’ere skal dække flere geografisk adskilte arbejdspladser og forholde sig til mere end en leder. Det er nogle medlemmer og TR’er tilfredse med, mens andre medlemmer er utilfredse, fordi de sjældent ser deres TR, og nogle TR’er siger, at de har svært ved at nå rundt til alle de kolleger, som de er TR for,” siger faglig sekretær Anna-Birthe Lang Andersen.

Er din TR synlig?

Derfor undersøger Socialpædagogerne Nordjylland nu medlemmernes tilfredshed og erfaringer med TR-strukturen. Det sker både med spørgeskemaer og en række fokusgruppeinterview blandt medlemmerne i Hjørring, Region Nordjylland og familie/beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg. Resultatet af undersøgelsen vil blive fremlagt på Generalforsamlingen 2011.

”Vi vil gerne undersøge, om medlemmerne oplever, at TR’erne er synlige og tilgængelige. Derudover vil vi undersøge, hvad medlemmerne bruger TR’erne til, og om de får den hjælp, som de har brug for,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Samtidig skal undersøgelsen afdække, hvordan samarbejdet mellem FTR’erne og TR’erne fungerer.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld