Emner

Dokumentation styrker fagligheden

Arbejdet med systematisk dokumentation øger medarbejdernes faglige bevidsthed og borgernes tryghed, viser erfaringerne fra boformen Kærvang på Nykøbing Mors.

Boformen Kærvang på Nykøbing Mors er en af de regionale arbejdspladser, der nu er begyndt at arbejde mere systematisk med dokumentation. Det er et stort arbejde, fortæller socialpædagogernes tillidsrepræsentant Lis Lausten, men indsatsen giver også resultater:

”Jeg oplever, at vi arbejder mere ens nu på grund af dokumentationen. Vi har adgang til de samme oplysninger, og en langt større åbenhed om, hvad vi arbejder hen i mod. Der er ingen tavs viden, for alt er skrevet ned,” siger Lis Lausten.

Hun mener, at den mere ens tilgang fra medarbejderne, giver borgerne øget tryghed.

”Det giver borgerne tryghed, at de får den samme indsats, uanset hvem der er på arbejde. De kan regne med, at tingene bliver, som de er aftalt, og indsatsen er ikke afhængig af, hvem der er på arbejde,” siger Lis Lausten.

Hun og hendes kolleger skriver som udgangspunkt de individuelle planer sammen med den enkelte borger.

Mere faglig bevidsthed

Fakta:

Kærvang er en socialpsykiatrisk boform til voksne mennesker med svære almene psykiske lidelser (skizofreni, maniodepressiv psykose, personlighedsforstyrrelser, svære demenssygdomme mm.) Personalegruppen er tværfaglig sammensat og består af socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Den individuelle plan og dokumentationen af arbejdet med borgeren bliver i dag skrevet ind i en elektronisk skabelon, der er ens for alle. Her beskrives bl.a. borgerens fysiske og psykiske sundhed og trivsel, og det bliver beskrevet, hvad Kærvang gør for at støtte op omkring de ting, som borgeren har svært ved. Der er en tydelig rød tråd til kommunernes VUM (voksen udrednings metode), og der bliver sat mål og delmål op på flere områder.

”Skabelonen er med til at sikre en fælles pædagogisk referenceramme, og det øger samtidig fokus på, hvad det er, vi skal arbejde med, og hvilke kompetencer vi skal udvikle hos borgeren. Samtidig øger det den faglige bevidst på tværs af medarbejderne. Vi er mange forskellige fagligheder i huset, og dokumentationen er med til at synliggøre, hvad de enkelte faggrupper kan byde ind med,” siger Lis Lausten.

Hun oplever samtidig, at hun bliver mere bevidst om sin egen faglighed:

”Når jeg skal lave min dokumentation, kommer jeg til at reflektere over mine handlinger, og det giver læring og udvikling og en øget bevidsthed om, hvad det er jeg kan som pædagog,” siger hun.

Mere systematik

Kærvangs forstander, Inger Marie Andersen, har gennem mange år arbejdet med dokumentation. Hun har også siddet med i Region Nordjyllands styregruppe for arbejdet med dokumentation og har været med til at beskrive dokumentationsgrundlaget. Selvom Kærvang altid har haft en god tradition for at dokumentere arbejdet, så er det alligevel noget andet, når det sker elektronisk og inden for nogle klare og ens rammer, fortæller hun.

”Der er kommet en helt anden systematik omkring dokumentationen, som bliver genkendelig og forståelig for alle. Der er ingen tvivl om, at vi bliver bedre til at opsætte målbare mål og analysere, hvilke problemer eller udviklingsønsker, der skal arbejdes med,” siger hun.

Men hun understreger, at det er vigtigt, at dokumentationen blot er et hjælpemiddel og helst ikke skal blive hele omdrejningspunktet for indsatsen.

”Det er vigtigt, at dokumentation afspejler den indsats, der gives og baggrunden herfor. Dermed er dokumentation et hjælpemiddel til at sikre bedst mulige indsats til gavn for borgeren, til læring for medarbejderen og indsigt for den kommunale sagsbehandler,” siger hun.

Samtidig er dokumentationen lettere tilgængelig for alle, når den er elektronisk, fortæller Inger Marie Andersen:

”Først og fremmest er alt jo læseligt, når det er skrevet på computeren. Dertil er det nemmere at søge og indsamle oplysninger. Nye medarbejdere kan nemt læse, hvad den gode indsats er for den enkelte borger, og hvilke mål vi arbejder efter,” siger hun.

Kommunerne er kunder

Men IT kan også give svære begyndelser, når nye systemer skal indføres. Derfor har hver medarbejdergruppe på Kærvang 1-2 ressourcepersoner, som har ansvaret for at lære kollegerne op, ligesom ressourcepersonerne jævnligt mødes og evaluere sammen med ledelsen.

”Der er meget arbejde med dokumentationen, men vi prioriterer det meget højt, og vi får de nødvendige ressourcer, så der er tid til at gå fra og sidde med det skriftlige arbejde,” siger Lis Lausten.

Både Inger Marie Andersen og Lis Lausten mener, at dokumentationsarbejdet samtidig tydeliggør for kommunerne, hvad det er for en indsats, de får til deres borgere, når de bor på Kærvang. Og Kærvangs medarbejdere har stor forståelse for, at dokumentationen også spiller en vigtig rolle i den sammenhæng, fortæller Lis Lausten:

”Der er en bevidsthed om, at kommunerne er vores kunder, og at det derfor er utroligt vigtigt, at vi får beskrevet vores indsats grundigt, så vi kan vise dem, hvad det er vi kan, og hvad de får ud af at sende deres borgere på Kærvang,” siger hun.

Offentliggjort den 3. juli 2015

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld