Emner

Vi tager arbejdsmiljøet alvorligt

Botilbuddet Kloden i Aalborg har et skarpt fokus på arbejdsmiljøet, og det er med til at styrke den pædagogiske refleksion og kvalitet.

På botilbuddet Kloden i Aalborg har medarbejderne i bogstaveligste forstand beboerne i deres hænder, når de kommunikerer med dem. Kloden er hjem for 24 døvblinde beboere og hører under Region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab.

”Når vi indberetter arbejdsskader, handler det ofte om krads og slag, som vi har fået, når vi kommunikerer med beboerne. Sagen er, at vi ikke bare kan trække os, når der opstår en konflikt. Vi kan ikke bryde relationen, for så bryder vi også muligheden for at løse konflikten,” siger Morten Axelgaard Christiansen, der er socialpædagogernes tillidsrepræsentant på Kloden.

Medarbejderne på Kloden indberetter 10-15 arbejdsskader hver 14. dag. Derfor har arbejdspladsen et skarpt fokus på arbejdsmiljøet og har altid arbejdet på at skabe et godt samarbejde omkring arbejdsmiljøet.

Hver eneste af arbejdsskaderne bliver taget alvorligt og bliver behandlet af Klodens arbejdsmiljøgruppe, som består en arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentanten og en medarbejder, som har særlig viden om arbejdsmiljø.

Kultur for at indberette

Når Kloden har mange indberetninger om arbejdsskader skyldes det måske først og fremmest, at det bliver prioriteret meget højt, og at der er blevet opbygget en god kultur omkring at indberette, fortæller Morten Axelgaard Christensen:

”De fleste synes nok, at det er træls at skulle skrive indberetninger af arbejdsskader, for de vil hellere bruge tiden på noget andet. Men der er en forståelse for, at det er vigtigt, for det kan være, at det er netop denne indberetning, der skal hjælpe dig videre på et tidspunkt.”

Arbejdsmiljørepræsentant Gitte Bengtson synes, at det er rart, at arbejdsmiljøet bliver taget så alvorligt på Kloden.

”Det er jo en anerkendelse af medarbejderne, at arbejdsmiljøet bliver prioriteret højt af alle fra top til bund. Vi gør meget ud af at fortælle, at det her er noget, vi skal gøre, for vores egen skyld. Det kan godt være, at man lige i situationen ikke mener, at det krads eller slag var særligt alvorligt. Men når det sker for femte eller tyvende gang, kan det være, at det brister for en, og så er det vigtigt, at man også har indberettet alle de andre gange,” siger hun.

Åben dialog

Der er en helt fast struktur for, hvad arbejdsmiljøgruppen gør ved indberetningerne. De bliver alle gennemgået, og der bliver diskuteret, hvordan man kan undgå og forebygge lignende situationer. Samtidig bliver medarbejderne tilbudt psykolog eller ekstra supervision, hvis det er nødvendigt. Derudover bliver arbejdsmiljøet taget op på personalemøderne, og der er fast supervision fire gange årligt.

”Det er vigtigt, at vi har en åben dialog om arbejdsmiljøet og får talt om balancen mellem ikke at skulle finde sig i krads og så ens socialpædagogiske faglighed, hvor vi helst ikke vil bryde kommunikationen,” siger Henriette Hermann Olesen, der er afdelingsleder og arbejdsmiljøleder på Kloden. Hun oplever, at socialpædagoger har svært ved at sætte deres eget arbejdsmiljø i centrum:

”Det ligger helt indgroet i socialpædagoger, at det jo er beboernes trivsel og udvikling, der er i fokus. Men jeg ser det lidt som iltmasker i et fly. Vi bliver nødt til først selv at tage iltmasken på, før vi kan hjælpe andre.”

Fremmer refleksion

Ifølge Henriette Hermann Olesen er den åbne dialog om arbejdsmiljøet med til at fremme den pædagogiske refleksion på arbejdspladsen. Det er legalt at tage sine egen følelser alvorligt og at sige højt, hvordan man oplever forskellige situationer.

”Det gør os mere bevidste om vores egne reaktioner, og det er med til at højne kvaliteten af den pædagogiske indsats,” siger hun.

Nogle af medarbejderne arbejder fx med sceneskift som en måde at forebygge konflikter, og de har derfor en aftale om, at de skal kunne kalde på en kollega, som kan tage over.

”Nogle af sceneskiftene ligger helt fast, for så undgår man at føle det som et nederlag at få en anden til at tage over,” fortæller tillidsrepræsentant Morten Axelgaard Christiansen.

Han oplever, at det store fokus på arbejdsmiljøet er med til at skabe rummelighed blandt kollegerne:

”Vi hjælper hinanden, og faktisk tror jeg, at vi får noget forærende, fordi kommunikationen med beboerne er så svær. Det betyder, at vi bliver nødt til at vende forskellige situationer med hinanden, og det skærper vores faglighed,” siger han.

Offentliggjort den 3. juli 2015

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld