Emner

En ny uddannelse – en ny praktik

Den nye pædagoguddannelse kommer også til at betyde ændringer for praktikstedernes arbejde med de studerende.

Når 450 nye studerende nu bliver optaget på UCN’s pædagoguddannelse, kommer de som de første til at prøve kræfter med en helt ny uddannelse, der blandt andet betyder øget specialisering og større kobling mellem teori og praksis.

De pædagogstuderende kommer nu til at specialisere sig til at arbejde med dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik. Uddannelseschef på pædagoguddannelsen på UCN, Anne Krogh, mener, at den nye uddannelse vil give et klart kvalitetsløft.

”Den pædagogiske uddannelse har fået en ny standard, som vil være med til at øge kvaliteten, og jeg er sikker på, at praktikstederne også vil opleve, at de får nogle dygtigere studerende ud til sig,” siger hun.

Men det er vigtigt, at praktiskstederne bakker op omkring den nye uddannelse, som også vil betyde ændringer for praktikstedernes arbejde med de studerende.

Uddannelsesplaner og eksamener

Fakta:

Læs mere om den nye pædagoguddannelse her

Med den nye pædagoguddannelse bliver det også tydeliggjort, at praktikstederne er et uddannelsessted og ikke bare jobs under vejledning. Det kommer til at stille nogle nye krav til praktikstederne. Det er nu et formelt krav, at praktikstederne i samarbejde med UCN laver en praktikpladsbeskrivelse og en uddannelsesplan for hver enkelt studerende, der er i praktik.

”I Nordjylland vil vi gerne hjælpe praktikvejlederne i gang, og derfor arrangerer vi informationsmøder for dem. Derudover bliver praktikvejlederne inviteret med til de studerendes første indkaldsdag. Her vil vi både tale om uddannelsesplaner, og hvilke aktiviteter der skal tilrettelægges for den studerende,” siger Anne Krogh.

Derudover skal de studerende afslutte hver praktikperiode med en eksamen, hvor praktikvejlederen bedømmer den studerende sammen med en eksaminator fra UCN og i 3. praktik også med en ekstern censor.

Fakta:

UCN arrangerer informationsmøder for de praktiksansvarlige ledere i uge 35. Der er informationsmøder for praktikvejlederne i uge 36, og der er temadage for praktikvejlederne i uge 37-39 samt 41-43. Se mere her

”Det kræver selvfølgelig nogle særlige kompetencer at være eksaminator, og derfor holder UCN også temadage for praktikvejlederne, hvor de bliver klædt på til de nye opgaver,” siger Anne Krogh.

Derudover har UCN været på besøgsrunde hos alle nordjyske kommuner og holdt møder med bl.a. forvaltningscheferne for at starte samarbejdet omkring den nye uddannelse så godt op som muligt.

Flere praktikpladser

Selvom den nye pædagoguddannelse træder i kraft i august 2014, vil der i en overgangsperiode på to år stadig være studerende på den ”gamle” pædagoguddannelse. Det resulterer i, at behovet for praktikpladser vil svinge meget i de to år, fordi praktikperioderne ligger forskudt for hinanden. Særligt i efteråret 2015 bliver der brug for ekstra mange praktikpladser, mens der i foråret 2015 ikke er så mange i praktik.

”Der er kun tale om et overgangsfænomen. Regionen og kommunerne har pligt til at stille de praktiksteder til rådighed, som der er brug for, og vi har fuld tillid til, at det vil lykkes. Dertil har Socialpædagogernes Landsforbund gjort en stor indsats for at få flere praktiksteder med en særlig kampagne, som vi har mærket god effekt af. Men vi kunne godt ønske os et bredere udbud af socialpædagogiske praktiksteder, for vores studerende skal ikke kun stifte bekendtskab med boformer, men også med gadearbejde, arbejdet med prostituerede, misbrugere og udsatte unge,” siger Anne Krogh.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld