Emner

Få anmeldelser af vold vækker undren

Størstedelen af de nordjyske socialpædagoger anmelder ikke voldsepisoder til Arbejdstilsynet. Socialpædagogerne i Nordjylland undrer sig og vil nu i dialog med medlemmerne om sagen.

En ny medlemsundersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland viser, at i løbet af de seneste 12 måneder har 39 pct. af de nordjyske socialpædagoger været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen, og 36 pct. har været udsat for psykisk vold.

Fakta:

Resultaterne i den nye undersøgelse bygger på en elektronisk spørgeundersøgelse blandt medlemmerne af Socialpædagogerne Nordjyllands medlemspanel. Spørgeskemaet blev sendt til 669 medlemmers email-adresser, og 465 svarede på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 69,5.

Men 65 procent af de fysisk voldsramte og hele 80 pct. af de psykisk voldsramte socialpædagoger har ikke anmeldt volden til arbejdstilsynet.

Resultatet vækker undren i Socialpædagogerne Nordjylland:

”Det kommer bag på os, at så stor en andel af de nordjyske medlemmer ikke anmelder voldsepisoder som en arbejdsskade. Det vækker bekymring, og vi vil gerne undersøge, hvorfor så mange undlader at anmelde voldsepisoderne,” siger Anna-Birthe Lang Andersen, der er faglig sekretær i kreds Nordjylland.

Temadag og arbejdspladsbesøg

Socialpædagogerne Nordjylland vil gerne ud og i dialog med arbejdsgiverne og medlemmerne for at finde ud af, hvad grundene er til, at volden ikke bliver anmeldt eller registreret.

”Vi vil gerne undersøge, om det for eksempel er medlemmerne eller ledelsen, som ikke ved, hvad man skal gøre. Eller om den lave andel af medlemmer, der anmelder voldsepisoder, skyldes en kultur, hvor man ikke tager voldsepisoderne alvorligt nok,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Kredsen regner med at involvere tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdet og har bl.a. planer om at holde særlige temadage om vold for både medlemmer og tillidsrepræsentanter.

”Vi vil også gerne ud på arbejdspladserne og i dialog med medlemmerne om, hvad der bremser dem i at anmelde volden,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Vigtigt at anmelde

Ifølge Anna-Birthe Lang Andersen er det meget vigtigt, at medlemmerne anmelder alle voldsepisoder. Dels for at synliggøre omfanget af volden på arbejdspladsen, men også fordi det skal være sikkert at gå på arbejde, og voldsepisoder skal ikke være normen.

”Derudover kan skaderne efter fysisk og psykisk vold nogen gange komme med noget forsinkelse, og det kan godt være en lille simpel ting, som udløser en reaktion. I den forbindelse er det også vigtigt, at episoderne bliver anmeldt, når de sker, så man har dokumentationen i orden,” siger hun.

Forskel alt efter arbejdsområde

Fakta:

Fysisk vold er angreb mod kroppen fx: overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt. Psykisk vold er trusler om vold og anden krænkende adfærd, trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler vedrørende medarbejdernes familie eller venner, eller trusler vedrørende medarbejdernes ejendele.

Medlemsundersøgelsen fra Socialpædagogerne Nordjylland viser desuden, at størstedelen af de socialpædagoger, der oplever fysisk og psykisk vold i forbindelse med arbejdet, er blevet udsat for vold mellem to og fem gange inden for de seneste 12 måneder.

Samtidig er der forskel på, hvor meget socialpædagoger er udsat for vold alt efter arbejdsområde. Socialpædagoger, der arbejder inden for området ’Mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i botilbud’, er mest udsat for fysisk vold (52%), mens socialpædagoger inden for området ’Mennesker med sociale vanskeligheder og misbrug’ er mindst udsat for fysisk vold (18%).

Socialpædagoger, der arbejder inden for ’Børn og Ungeområdet’ er ifølge besvarelserne mest udsat for psykisk vold (51%), mens socialpædagoger inden for ’Familieplejeområdet’ er mindst udsat for psykisk vold (16%).

(Offentliggjort den 2. januar 2017).

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld