Emner

Samarbejde om faglighed

Vesthimmerlands Kommune samarbejder med Socialpædagogerne Nordjylland om at styrke fagligheden på de socialpædagogiske arbejdspladser i kommunen.

”Vores udgangspunkt er, at vi har nogle fagligt dygtige medarbejdere, men at det bedste altid kan blive bedre.”

Sådan forklarer psykiatri- og handicapchef, Britta Bruun-Schmidt, baggrunden for, at Vesthimmerlands Kommune har takket ja til et samarbejde med Socialpædagogerne Nordjylland.

Konkret går samarbejdet ud på, at medarbejderne i afdelingen får mulighed for at gøre brug af de redskaber, som Socialpædagogerne Nordjyllands medlemmer har udviklet i forbindelse med kredsens faglighedsprojekt, der skal øge fokusset på fagligheden.

”Vi vil gerne have arbejdspladserne til at holde den faglige fane højt, og samtidig vil vi gerne brede redskaberne så bredt ud som muligt, derfor er vi begyndt at samarbejde med Vesthimmerlands Kommune,” forklarer projektmedarbejder Dorte Lauenborg Nielsen, der er tovholder på Socialpædagogerne Nordjyllands faglighedsprojekt. Hun har bl.a. præsenteret redskaberne for MED-udvalg og medarbejdere på flere temadage.

Øget faglig stolthed

Det er psykiatri- og handicapchef Britta Bruun-Schmidts håb, at redskaberne kan styrke fagligheden i afdelingen og gøre det tydeligere, hvad det er, den socialpædagogiske faglighed bidrager med.

”Jeg tror, at redskaberne vil medvirke til, at man bliver mere klar på og stolt af det, som man går og gør, og at man bliver bedre til at beskrive og dokumentere det vigtigste i indsatsen,” siger Britta Bruun-Schmidt.

Lettilgængelig for alle

Udviklingsafdelingen i psykiatri- og handicap er én af de afdelinger, der allerede har afprøvet flere af redskaberne på en særlig temadag, som Socialpædagogerne Nordjylland var tovholder på.

”Vi spillede bl.a. ’Test jer selv’, og det gav nogle meget betydningsfulde drøftelser, og spillet inviterede til en høj grad af refleksion over vores arbejde, og hvad vi gerne vil kendes på. Der var nogle relevante spørgsmål, som det var godt at få stillet sig selv og sine kolleger,” siger Jytte Birk, der er leder af udviklingsafdelingen.

Hun oplevede, at medarbejderne var meget optagede af redskaberne, og at de gerne vil arbejde videre med dem i hverdagen. Det gælder bl.a. redskabet ’Fagligt fokus’, som afdelingen nu vil bruge til at give hinanden faglig sparring omkring konkrete cases.

”Sådan nogle faglige redskaber har det indimellem med at synke lidt til bunds, men redskaberne fra Socialpædagogerne i Nordjylland er nemme at gå til for alle, og vi oplever, at de er med til at løfte den daglige indsats endnu et niveau. Vi arbejder jo allerede stærkt fagligt, men faglighed har altid godt af at blive pudset lidt af,” siger Jytte Birk.

(Offentliggjort den 2. januar 2017).

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld