Emner

Godt nytår i fællesskabets ånd

Vi er enige med Statsminister Mette Frederiksen i, at flere børn og unge skal have de rette tilbud på det rette tidspunkt i deres liv – og med udgangspunkt i barnets behov og ikke forældrenes. Men det vil kræve økonomi, ændret lovgivning og ændret praksis i kommunerne.

På den første dag i 2020 kunne vi lytte til en tale fra Statsminister Mette Frederiksen, som satte fokus på værdier i vores samfund. Hun talte meget om vilkår for udsatte børn og unge og om, hvordan vi får intensiveret indsatsen kvalitetsmæssigt. At der gives de rigtige tilbud på de rigtige tidspunkter i barnets liv. Det kan vi kun være enige i, og vi vil støtte op om alle initiativer, der tages for at lave en bredere vifte af tilbud, så man kan komme i mål med de gode intentioner. Men vi skal huske, at forøgelse af antal anbringelser ikke er et mål i sig selv, men at målet er, at flere børn og unge får de rette tilbud ud fra barnets behov og ikke forældrenes.

Det vil kræve økonomi, ændret lovgivning og ændret praksis i kommunerne. Heldigvis står vi ikke på en brændende platform, der er rigtig mange gode tilbud til børn og unge både af forebyggende og anbringende karakter, men det er et område, som skal udvikles, ikke mindst med kommunale tilbud til børn og unge som anbringes uden for eget hjem.

Selv om nytårstalen handlede meget om børn og unge, er det dog også værd at bide mærke i, at statsministeren påpegede, at hun tror på vores samfundsmodel, som hele tiden skal stræbe efter at skabe et mere retfærdigt samfund, hvor ingen overlades til sig selv. Vi ser tilbud til udsatte grupper, som er blevet så minimeret med ressourcer, at den frihed, som borgerne burde have til en selvstændig tilværelse, er væsentlig svækket. Så der er mange, som har brug for fællesskabet, og vi har som socialpædagoger en væsentlig opgave i at fastholde politikerne på deres ord og at synliggøre det, som ikke fungerer for udsatte grupper i vores samfund.

Så vi vil fra Socialpædagogerne Nordjylland ønske jer alle et godt nytår med statsministerens afsluttende ord i sin tale: ”Et nyt år. Et nyt årti. Lad os bruge det. Til at huske dem, som ellers bliver glemt.” Det er vi helt med på.

(Offentliggjort den 6. januar 2020)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld