Emner

Godt og skidt

Det er vanskeligt at vælge emne, når der skal skrives lidt aktuelt fra den socialpædagogiske virkelighed, og i dette aktuelle tilfælde er der to emner, som bør berøres. Det ene er dagpengereformen – skidt, og det andet medlemspanel i Nordjylland – godt.

På dagpengeområdet er der lavet forlig, som grundlæggende skulle reparere de værste skader af dagpengereformen. Det er også lykkedes at lave genoptjeningsregler, som kommer vores medlemmer til gode, ligesom dagpengeperioden forlænges med de arbejdstimer, man har som ledig. Det er godt for ledige socialpædagoger, men forsat ikke vilkår der tilnærmeligt ligner dem, som var før dagpengereformen.

Værre ser det ud, når vi ser finansieringen af de ændrede dagpengeregler. Lidt af det finansieres af karensdage, som reelt er en nedsættelse af dagpengesatsen, men i mindre omfang end frygtet. Dem, der skal betale den store del, er dimittenderne, hvis dagpengesats nedsættes fra 82% af normalsatsen til 71,5%, altså en ret stor nedsættelse. Dette gælder dog ikke for dimittender, som er forsørgere.

Det er grundlæggende uacceptabelt, at reparationen af et fejlslagent dagpengeforlig skal betales af de personer, som modtager dagpenge, og endnu mere når det er de personer med de laveste ydelser, som skal betale for, at man ikke gjorde sit arbejde ordentligt. Man kunne så sige, at heldigvis skåner man dimittender som er forsørgere, og ja, men det er yderst mærkværdig, at dagpengesystemet nu skal agere som sociallov.

Hvad er det, der åbnes op for, hvis dagpengestørrelsen bliver afhængig af sociale forhold? Er det en forløber for et dagpengesystem, som får elementer fra kontanthjælpsydelserne ind over sig? Det skal vi kæmpe imod med næb og klør, for uanset forringelserne på dagpengeområdet, så giver det en langt bedre sikkerhed end kontanthjælpssystemet nogensinde har gjort.

Og så til medlemspanelet i Socialpædagogerne Nordjylland, som der også er skrevet en artikel omkring i dette blad. Vi ved jo, at hvert eneste medlem har holdninger og meninger om alle de forhold, der påvirker det socialpædagogiske arbejde. Dem vil vi gerne bruge meget mere til at udtrykke medlemmernes holdninger. Det kan være i forhold til offentligheden, det kan være op til overenskomstforhandlinger og meget andet.

Som grundlag skal vi have et system, som fungerer, når vi skal indsamle data, så derfor arbejder vi lige nu på systematikken omkring etableringen af et medlemspanel. Når vi får styr på det, vil vi skrive til jer medlemmer med håb om, at rigtig mange af jer vil tilmelde sig dette nye tiltag. Jeres holdninger er værdifulde for omverdenen.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld