Emner

Medlemmer sætter ord på udfordringerne

Socialpædagogerne Nordjylland har besluttet at høre medlemmerne om, hvilke udfordringer på handicapområdet, der er de vigtigste. Ud fra medlemmernes input vil bestyrelsen beslutte en politisk indsats.

Kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Nordjylland vil gerne sætte fokus på problemerne på handicapområdet med henblik på at lave en politisk indsats overfor kommunerne og regionen, der skal gøre opmærksom på de vilkår, som det socialpædagogiske personale arbejder under.

”Vi ved, at der er store udfordringer inden for handicapområdet, og at de fine politikker i kommunerne ofte er langt fra virkeligheden ude på de socialpædagogiske arbejdspladser. Der er stor forskel på, hvad man siger, at man vil tilbyde, og det man reelt som medarbejder har mulighed for at tilbyde,” siger Peter S. Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

Medlemmer inddrages

”Men i kredsbestyrelsen er vi også enige om, at de socialpædagoger, der er bedst til at pege på, hvilke udfordringer der er de vigtigste at gøre noget ved på handicapområdet, er dem, der arbejder indenfor området i det daglige,” siger han.

Derfor har kredsen nu besluttet at samle 20 menige medlemmer, som arbejder indenfor handicapområdet, for at få dem til at sætte ord på de vigtigste udfordringer.

”Vi ved, at der er problemer, og det kan handle om alt fra borgernes manglende medbestemmelse og frihed til at leve et liv på egne præmisser til, at borgerne ikke kan komme ud i weekenderne, fordi der måske kun er én ansat på arbejde. Vores medlemmers arbejdsvilkår er meget afhængige af, hvilke vilkår de handicappede borgere har,” siger Peter S. Kristensen.

”Derfor vil vi gerne have medlemmerne til at pege på, hvor vi skal sætte fokus, hvis vi skal højne kvaliteten på handicapområdet,” siger han.

De 20 medlemmer fra handicapområdet er inviteret til møde den 28. august. Efter at have fået deres input vil kredsbestyrelsen lave en strategi for den politiske indsats på området med henblik på at komme med bud på, hvor vilkårene kan forbedres.

(Offentliggjort den 3. juli 2017).

Info

Har du en god historie?

Send mail

Nyhedsbrev

Tilmeld