Emner

Vold må aldrig blive et vilkår

På botilbuddet Hobbitten registrerer de ansatte systematisk fysisk og psykisk vold for at kunne arbejde målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet.

På blot to måneder registrerede botilbuddet Hobbitten, at medarbejderne blev udsat for 13.800 tilfælde af fysisk og psykisk vold fra beboerne.

”Lige de to måneder var endda forholdsvis rolige, og jeg tror egentlig, at mange andre socialpædagogiske arbejdspladser ville have det samme antal hændelser, hvis de talte dem sammen lige så detaljeret og systematisk som os,” siger Hanne Mie Thomsen, der er tillidsrepræsentant for socialpædagogerne på Hobbitten.

Efter hver vagt udfylder medarbejderne et detaljeret skema, hvor de afkrydser, om de har været udsat for fx slag, spark, skaller, nap, truende adfærd, trusler, råb og skrig, sort snak, blufærdighedskrænkelser osv. Derudover vurderer medarbejderne også, om deres vagt som helhed har været grøn, som betyder, at hændelserne ikke har påvirket dem, eller gul, hvor de er påvirket af det, som de har hørt og set, eller rød, hvor de har været meget påvirket gennem hele vagten og efterfølgende.

Nedskæringer påvirker beboere

Botilbuddet, der hører under Aalborg Kommunes Fagcenter for Autisme og ADHD, ligger i Sæby og har 12 beboere over 18 år med autismespektrum forstyrrelser og udviklingshæmning. Mange af beboerne har ikke et sprog.

”Vi har haft en del nedskæringer, og på fem år er der sket en halvering af pædagogerne på arbejdspladsen. Det påvirker borgerne, når faste strukturer ikke bliver holdt, og der pludselig kommer mange fremmede mennesker i huset i form af vikarer, og så reagerer borgerne med udadreagerende adfærd,” siger Hanne Mie Thomsen.

Hobbitten har i dag 36 ansatte, hvoraf de 18 er socialpædagoger.

Opfølgning og handle planer

Den systematiske registrering af fysisk og psykisk vold begyndte for nogle år siden, fordi arbejdspladsen gerne ville synliggøre, hvad medarbejderne er udsat for.

”Vi vil gerne tage hånd om medarbejderne, og hvis nogle får en arbejdsskade på grund af vold og trusler, er det også godt at have dokumenteret, hvad der er sket. Samtidig vil vi gerne væk fra, at vold og trusler bare er et vilkår på en arbejdsplads som vores, for sådan må det aldrig blive,” siger Lotte Juul, der er Hobbittens leder.

Hun følger systematisk op på medarbejdernes registreringer og kontakter dem, der har haft en rød vagt.

”Hidtil har vi haft mange røde vagter, hvor folk følte sig truet, magtesløs og presset, og hvor de blev hevet i, nappet eller kradset. Ofte er det nok at tage en snak med medarbejderen og evt.  tilbyde krise- eller psykologhjælp. Og hvis medarbejderen gerne vil have en pause fra en bestemt beboer, lægger vi en handleplan for, hvordan og hvornår de skal komme tilbage og arbejde med borgeren igen,” siger Lotte Juul.

Udover opfølgning og handleplaner har hele arbejdspladsen øget sit fokus på arbejdsmiljøet det seneste år.

”Når du er presset af nedskæringer, er det vigtigt at du er på en arbejdsplads, hvor du føler dig tryg ved, at dine kolleger er der for dig. Derfor har vi sat arbejdsmiljøet på dagsordenen og lavet fælles spilleregler for, hvordan vi skal have det sammen på Hobbitten, som vi alle har underskrevet,” siger Lotte Juul.

Arbejdstilsynet på besøg

Midt i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet, fik Hobbitten i efteråret 2016 besøg af Arbejdstilsynet, som gav arbejdspladsen et påbud på baggrund af de mange udfordringer, som de havde hørt om gennem samtaler med medarbejderne. Arbejdstilsynet bad også om, at de hændelser, som var blevet registreret de seneste to måneder, blev talt sammen.

Resultatet var de 13.800 hændelser, og mens det egentlig ikke var nogen overraskelse for medarbejderne, så var Arbejdstilsynet ikke begejstrede. Derfor er der efterfølgende blevet sat endnu mere fokus på arbejdsmiljøet og fulgt op med konkrete tiltag, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Susanne Svendsen.

”Nu bruger vi Aalborg Kommunes hændelseslog, som er elektronisk, og hvor vi hurtigt kan trække statistik og følge udviklingen. Vi har også fået lavet risikovurderinger på alle borgere, hvor vi beskriver de små tegn, som vi skal være opmærksomme på, fordi det kan medføre udadreagerende adfærd, og hvad vi kan gøre for at forebygge det. På den måde får vi delt vores viden om borgerne, og det er især en hjælp for vikarerne i huset,” siger Susanne Svendsen.

Hobbitten har ansat faste vikarer nu, hvor botilbuddet tidligere var tilknyttet forvaltningens centrale vagtplansteam, der sendte vikarer ud, som ikke kendte huset.

Alles opgave

Arbejdet i den dynamiske trio mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er også sat mere i system med et møde hver andet uge, hvor arbejdsmiljøet bliver vendt. På samme måde er arbejdsmiljøet fast på dagsordenen på det månedlige medarbejdermøde, hvor der fx også bliver talt om, hvad der er skal-opgaver, når man er på vagt, og hvad der ikke er, for at lette de psykiske krav, som medarbejderne ofte stiller til sig selv.

”Det er lidt en kulturændring, som vi er i gang med, for arbejdsmiljøet er ikke kun den dynamiske trios ansvar. Det er hele arbejdspladsen, der skal spille med og komme med forslag, der kan forbedre arbejdsmiljøet. Vi har fx talt om, at vi også skal til at sætte fokus på de gode historier og alt det, som vi jo faktisk lykkes med,” siger Susanne Svendsen.

Selvom Hobbitten ikke er helt i mål endnu, så er arbejdspladsen godt på vej, mener leder Lotte Juul:

”Nu taler vi om tingene og accepterer ikke fysisk og psykisk vold som et vilkår. Vi hjælper hinanden, og det er helt ok, hvis der er noget, som du ikke kan klare en dag,” siger hun.

(Offentliggjort den 3. juli 2017)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld