Emner

Nedlæg KKR

Den styreform, man har etableret med KKR, er stik imod de principper, som i øvrigt gælder for et demokrati. Tingene sker bag lukkede døre, repræsentanterne er ikke valgt direkte til at sidde der, der er ikke et endeligt ansvar placeret formelt ved en formand/borgmester eller andet.

I forbindelse med kommunalreformen, hvor det formelle ansvar for det specialiserede socialområde, blev placeret ved regionerne, etablerede man Kommune Kontakt Råd (KKR), som skulle koordinere opgaver mellem kommuner og regionen. KKR består af alle de nordjyske borgmestre samt et antal byrådsmedlemmer, der kan svinge fra valgperiode til valgperiode. Aktuelt er det 11 personer ud over borgmestrene.

For vores arbejdsområde tager KKR eksempelvis stilling til dimensionering af pædagoguddannelsen samt taksterne på den del af det specialiserede socialområde, som regionerne driver. I Nordjylland har vi i år set at KKR forslår en neddimensionering af antal studiepladser på pædagoguddannelsen, og at de foreslår taksterne nedsat med 2 % i 2017.

Reduktionen af studiepladser er sket på trods af, at Kommunernes Landsforening (KL), som er kommunernes egen organisation, vurderer, at der bliver behov for flere pædagoger, og at Nordjylland i forvejen uddanner få pædagoger i forhold til landsgennemsnittet.

Nedsættelsen af taksterne kommer efter, at KKR selv har fået udført en rapport omkring takster, som anbefaler, at man undersøger visse forhold yderligere, inden man reducerer taksterne. Dette ignorerer man, og nedsætter alligevel taksterne med den begrundelse, at så svarer det til det omprioriteringsbidrag kommunerne rammes af.

Begge forhold har ret væsentlig betydning for det pædagogiske arbejdsmarked, der uddannes færre, og serviceniveauet i sociale tilbud forringes. Men hvor kan man som borger, faglig organisation, interesseorganisation eller andet udfolde sin demokratiske ret til at påvirke beslutninger. Ingen steder. Jo man kan skrive til KKR, men man kan ikke komme i dialog med dem.

Tilbage står, at borgmestrene og de øvrige politikere i KKR generelt følger de indstillinger, som et forum af kommunaldirektører laver til dem, uagtet alt hvad der i øvrigt er lagt frem af dokumentation i de to nævnte eksempler. Ikke et ord om hvilke konsekvenser en takstnedsættelse har for borgerne.

Den styreform, man har etableret med KKR, er stik imod de principper, som i øvrigt gælder for et demokrati. Tingene sker bag lukkede døre, repræsentanterne er ikke valgt direkte til at sidde der, der er ikke et endeligt ansvar placeret formelt ved en formand/borgmester eller andet.

Tilbage står det, at man i de specialiserede sociale tilbud skal spare 2 % på taksterne i 2017, hvordan det skal ske, er der ikke anvisninger til, det må andre klare. Så reelt er der ikke taget politisk ansvar for serviceniveauet. Det ansvar er placeret hos de ansatte, hvor det burde være politikeres ansvar. I sidste ende er det os som medarbejdere, der kommer til at stå med forklaringen til borgerne, ligesom det ekstra arbejdspres får betydning for medarbejderne, uden at man har nogen at konfrontere med beslutningerne.

Vi ser derfor gerne KKR nedlagt og erstattet af et åbent forum, som borgerne kan være i dialog med, alt andet passer ikke ind i et moderne demokrati.

(Offentliggjort den 4. marts 2016)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld