Emner

Socialpædagoger skaber ro på demensafsnit

Brønderslev Kommune har i et særligt projekt ansat socialpædagoger på kommunens demensafsnit. Det har både øget roen og livskvaliteten blandt beboerne.

”Når vi har socialpædagoger blandt de ansatte på demensafsnittene, får vi et tværfagligt syn på beboere med demens, og det har helt klart haft en medvirken til at øge både livskvaliteten og trivslen blandt beboerne,” siger Ellen Støve Lie, der er konsulent på Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Hun har evalueret projektet ’Pædagogiske tiltag på de kommunale demensafsnit’, hvor syv pædagoger siden sommeren 2014 har været ansat på plejecentrene Valdemarsgade i Brønderslev og Margrethelund i Dronninglund.

”Det har helt klart en positiv effekt, når vi får koblet den pædagogiske og den sundhedsfaglige tilgang. De to fagligheder har suppleret hinanden og har tilsammen øget roen, og samtidig har det givet mulighed for flere aktiviteter ude på de kommunale demensafsnit. Det har især stor betydning, at der er blevet suppleret med en anden faglighed, og det, at der er kommet andre og nye faglige øjne på hverdagen sammen med beboerne på de kommunale demensafsnit,” siger Ellen Støve Lie.

Ressourcer og relationer

Hun forklarer, at mens plejepersonalet, der ofte består af social- og sundhedspersonale og dermed har fokus på det sundhedsfaglige og det mere sygdomsrelaterede, er socialpædagogerne gode til at have fokus på de menneskelige relationer.

”De er opmærksomme på, hvis nogle beboere kan få glæde af hinanden, og så dyrker de relationerne. Det betyder, at vi får et bredere syn på beboerne i stedet for kun at have den sundhedsfaglige vinkel,” siger Ellen Støve Lie.

Den socialpædagogiske tilgang har resulteret i mange solskinshistorier på de to demensafsnit, hvor nogle af de demente er blevet inddraget i aktiviteter, som de ellers ikke har været en del af før.

”De pårørende fortæller også, at udover at deres forældre eller ægtefæller er blevet mere rolige, så er der kommet mere liv i deres øjne, og der bliver bragt lidt mere glæde ind i beboernes liv, når de deltager i hyggelige aktiviteter,” siger hun.

Socialpædagogerne har bl.a. været gode til at give det sundhedsfaglige personale inspiration til, hvordan de kan være sammen med beboerne, så beboernes egne ressourcer kommer frem.

”Socialpædagogerne har i høj grad fokus på beboernes ressourcer, og det har de to faggrupper fået talt rigtig meget om,” siger Ellen Støve Lie.

Lige vilkår

Brønderslev Kommune har valgt at ansætte pædagogerne på de samme vilkår som plejepersonalet, og det har også betydet, at pædagogerne deltager på lige fod med social- og sundhedspersonalet i plejeopgaverne.

Men socialpædagogerne er også blevet ansat til at have et særligt fokus på at sætte aktiviteter i gang fx har en pædagog startet en mandeklub, hvor man kan mødes og drikke en øl og høre musik fra sin ungdom. De ressourcer, som pædagogerne har tilført de kommunale demensafsnit, har også betydet, at det er blevet lettere at sætte individuelle aktiviteter i gang som cykelture og lignende.

”I det hele taget har socialpædagogernes tilgang bidraget med rigtig meget,” siger Ellen Støve Lie.

Midler fra Ældremilliarden

Midlerne til projektet er kommet fra regeringens særlige pulje – Ældremilliarden, som blev afsat til at give et løft til kommunernes ældrepleje. Brønderslev Kommune fik 7,4 millioner kr., som den har brugt til en række projekter, hvoraf det største er projektet ”Pædagogiske tiltag på de kommunale demensafsnit”.

Fra 1. januar 2016 overgik Ældremilliarden til at være en del af det kommunale bloktilskud. Politikerne i Brønderslev Kommune har endnu ikke taget stilling til, hvordan midlerne skal bruges fremover.

(Offentliggjort den 4. marts 2016)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld