Emner

Nordjysk socialpædagog nyt medlem af Børnerådet

TinaMaria Larsen, socialpædagog og forstander på Kompasset i Brønderslev, er blevet udpeget som nyt medlem af Børnerådet.

20 års erfaring med udsatte og marginaliserede børn og unge har givet TinaMaria Larsen de kompetencer, som social- og indenrigsministeriet mener, at der skal til, for at varetage en plads i Børnerådet.

Midt i december blev TinaMaria Larsen således udpeget som et af de nye medlemmer af Børnerådet. Rådet har til opgave at sikre børn og unges rettigheder og tale deres sag i den offentlige debat.

”Jeg er både glad for og lidt ydmyg over udpegningen. Jeg får mulighed for at bruge min fagekspertise i Børnerådet til en virkelig afgørende opgave. Nemlig kontinuerligt at sikre fokus på børneliv og børns rettigheder i Danmark – uanset hvilke kort man har på hånden, hvordan man er kommet ind i livet, og hvilken opvækst man har haft eller er midt i,” siger TinaMaria Larsen.

Hun er 46 år og socialpædagog med en diplomuddannelse i socialpædagogik samt cand. pæd. i pædagogisk sociologi. I 2012 blev hun forstander for den dengang nyåbnede sikrede institution, Kompasset, hvor målgruppen er primært kriminelle børn og unge, der ofte har meget alvorlige sociale, personlige og eventuelt psykiatriske problemer.

Børnerådet er nedsat af Social- og Indenrigsministeriet, og rådets syv medlemmer er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Formanden er Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør for Københavns Politi.

(Offentliggjort den 11. januar 2016)

Info

Har du en god historie?

Send mail

Nyhedsbrev

Tilmeld