Emner

Overenskomst giver tryghed på privat opholdssted

I snart seks år har det private opholdssted, Birkely, haft overenskomst med Socialpædagogerne. Det er et klart plus ifølge medarbejdere og ledelse.

Et arbejde på et privat opholdssted kunne god få alarmklokkerne til at ringe hos socialpædagog Camilla Blach Jensen. Men da hun for fem år siden så et stillingsopslag fra det private opholdssted, Birkely, kom hun på andre tanker.

”Der stod, at Birkely havde overenskomst med Socialpædagogerne, og det gav en kæmpe tryghed, så jeg søgte jobbet, som lød rigtig spændende. Jeg tror, at mange er lidt skeptiske, når det handler om at søge et job på et privat opholdssted. Man tænker nok, at der ikke altid er de bedste arbejdsforhold,” siger Camilla Blach Jensen, der i dag er den ene af to tillidsrepræsentanter på Birkely.

Hendes kollega og Birkelys anden tillidsrepræsentant, Vinni Holm Wiuff, er enig i, at en overenskomst skaber tryghed:

”Overenskomsten skaber rammerne for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og så giver det os en sikkerhed og tryghed at vide, at der altså er nogle minimumsregler, som gælder, og at vi ikke kommer ud for noget urimeligt,” siger Vinni Holm Wiuff.

Fakta:

Birkely ligger i Aabybro og er et privat opholdssted for unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser. Målet med et ophold på stedet er, at de unge på sigt bliver i stand til at klare sig selvstændigt eller med mindre indgribende støtte i en anden form for bolig. Birkely har plads til 12 beboere og har 20 ansatte, hvoraf hovedparten er socialpædagoger. 

Brød regler om hviletid

Det var et besøg fra Arbejdstilsynet, et besøg af en konsulent fra Socialpædagogerne og et ønske fra medarbejderne, der sikrede Birkely en overenskomst tilbage i juni 2012.

Først kom arbejdstilsynet på besøg på Birkely og gjorde opmærksom på, at arbejdspladsen ikke kunne organisere arbejdet på den måde, som de gjorde, for de brød hviletidsreglerne om, at der skal være 11 timers hvile mellem to vagter inden for 24 timer efter påbegyndt arbejde. Men med en overenskomst sidestilles rådighedstid og hviletid, og så kan hviletiden nedsættes til otte timer, så det er muligt at arbejde et døgn uden at det er ulovligt.

”Udover problemet med hviletiderne, så var det også et ønske fra medarbejderne at få en overenskomst. De ville gerne sikres nogle rettigheder og sikkerhed i ansættelsen. Vi talte også om, at en overenskomst på mange måder er et kvalitetsstempel af os som arbejdsplads, fordi det viser, at der er en god kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, ” siger Frederik From.

Så da Birkely kort efter blev kontaktet af en konsulent fra Socialpædagogerne, der gerne ville tale overenskomst med dem, bød de ham velkommen.

Har stadig fleksibilitet

Birkely havde tidligere overvejet at få overenskomst med Socialpædagogerne, men Frederik From var især bekymret for, at fleksibiliteten i planlægningen af arbejdet ville ryge sig en tur.

”Jeg var bange for, at vi ville ryge ud i et registreringshelvede, men sådan blev det ikke. Overenskomsten er et klart plus for os som arbejdsplads, og fleksibiliteten er på ingen måde røget,” siger han.

Birkely planlægger faktisk arbejdstid på samme måde som hidtil, inden de fik overenskomst. Det betyder, at en time gælder for en time, uanset om man arbejder om tirsdagen eller om søndagen. Til gengæld får medarbejderne et fast ulempetillæg hver måned, og arbejdet i weekenderne er ligeligt fordelt mellem medarbejderne.

Frederik From tror, at mange private opholdssteder også er forbeholdne overfor at tegne en overenskomst på grund af opsigelsesvarslerne.

”Kommunerne opsiger de unges ophold med en måneds varsel, mens medarbejderne kan have op til seks måneders opsigelse, hvis der er en overenskomst. Men reelt har vi ikke oplevet det som et problem på Birkely, og opsigelsesvarslerne tynger os bestemt ikke,” siger Frederik From.

Vinni Holm Wiuff indskyder, at Birkely måske nok skiller sig ud fra andre opholdssteder på det område.

”Vi har en sund økonomi, så vi er ikke nødsaget til at opsige en medarbejder, så snart kommunen opsiger en borgers ophold. Sådan er det nok ikke for alle private opholdssteder,” siger hun.

En særlig nærhed

Birkely skiller sig ikke kun ud som privat opholdssted ved at have en overenskomst og en sund økonomi, arbejdspladsen skiller sig også ud, fordi den prioriterer tillidsrepræsentanternes arbejde meget højt. Birkely har 20 ansatte, som er fordelt på to forskellige adresser, og selvom der kun er 14 socialpædagoger i alt, så er der to tillidsrepræsentanter – en til hver afdeling. Og på samme måde har arbejdspladsen også to arbejdsmiljørepræsentanter.

”Når vi møder andre tillidsrepræsentanter, så synes de, at vi er meget heldige. Men jeg tror, at det er godt givet ud og har stor betydning for trivslen på arbejdspladsen,” siger Vinni Holm Wiuff.

De to tillidsrepræsentanter er enige om, at de to afdelinger er meget forskellige, og derfor er det en stor fordel, at de også er to tillidsrepræsentanter. Det giver også en helt særlig nærhed til medarbejderne.

”Den daglige relation giver tryghed, og det er ikke svært for mine kolleger at gå til mig, for vi kender hinanden. Hvis du er langt fra din tillidsrepræsentant, risikerer man, at noget går tabt, og at tillidsrepræsentanten først bliver brugt, når der virkelig er noget, som brænder på,” siger Camilla Blach Jensen.

Mangler målrettede tilbud

Birkelys to tillidsrepræsentanter har været afsted på TR-uddannelse hos Socialpædagogerne, men meget af undervisningen var ikke relevant for dem, da det i høj grad handlede om arbejdstidsaftaler og lønforhandlinger på det offentlige område.

”Hvis Socialpædagogerne gerne vil have overenskomst med flere private opholdssteder, så skulle de måske være lidt mere på forkant og fx udarbejde materialer til TR-uddannelsen, der er målrettet tillidsrepræsentanter på det private område,” siger Vinni Holm Wiuff.

Hendes råd til Socialpædagogerne er bl.a., at de etablerer en pulje med kursusmidler til tillidsrepræsentanter på det private område, så de kan blive frikøbt på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for det offentlige område.

(Offentliggjort den 24. april 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld