Emner

Et kunstigt skabt problem

Borgerne på landets bosteder har aldrig været mere syge end alle mulige andre. Alligevel er hygiejnen på bostederne kommet i fokus, og det har store konsekvenser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udvalgt bostederne som et særligt indsatsområde, og for første gang fører de nu tilsyn med bostedernes hygiejne og medicinhåndtering. Det har resulteret i, at mange kommuner også har øget deres fokus på hygiejnen på bostederne bl.a. ved at udarbejde nye hygiejnepolitikker.

”Det løber af sporet, når Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn bevæger sig ud i andres mennesker hjem. Tilsynet er jo vant til at have med patienter at gøre, men borgerne på bostederne er ikke patienter – de er mennesker som alle andre, der bor i deres egen bolig,” siger Peter S. Kristensen, formand for Socialpædagogerne i Nordjylland.

Han mener, at det er uværdigt, når borgerne på bostederne pludselig bliver set på som patienter, og når deres hjem pludselig skal leve op til et sæt hygiejneregler, som andre menneskers hjem ikke skal leve op til.

”Bakterieforskrækkelsen resulterer i, at det socialpædagogiske personale i nogle tilfælde ikke kan lave det arbejde, som de er sat til – nemlig at sikre borgernes selvbestemmelsesret og et liv så tæt på det normale som muligt,” siger han.

Trivslen skal være i fokus

Peter S. Kristensen mener, at Styrelsen for Patientsikkerhed skaber et kunstigt problem, for det er ikke sådan, at borgerne på bostederne er mere syge end alle mulig andre. Derfor har han bl.a. drøftet problemet med embedsmænd og politikere i Aalborg Kommunes Ældre og Handicapforvaltning, ligesom Socialpædagogerne fra centralt hold gjort socialministeren opmærksom på problematikken.

”På mødet med kommunen fik vi vendt synspunkter. Vi er jo enige om, at bostederne først og fremmest er sociale tilbud, der skal have borgernes trivsel i fokus. Vi er også enige om, at der skal være en god hygiejne på bostederne, men det har der jo også altid været, så der er ingen grund til at skabe kunstige problemer eller udarbejde særlige hygiejnepolitikker,” siger Peter S. Kristensen.

”Vi vil fortsætte med at skabe opmærksomhed omkring problemerne med bakterieforskrækkelse på bostederne, ligesom vi gerne tager de konkrete problemer op, som man oplever på bostederne,” siger han.

(Offentliggjort den 24. april 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld