Emner

Tillidsrepræsentanter skal have bedre styr på rollen

Kredskontoret vil være bedre til at hjælpe tillidsrepræsentanterne med en afklaring af deres rolle.

Langt de fleste – 91 pct. – af Socialpædagogerne Nordjyllands medlemmer har fuldstændig styr på, hvem deres lokale tillidsrepræsentant (TR) er. Men det er ikke en lige så stor andel, der er tilfredse med den information, som de får fra deres tillidsrepræsentant.

Det viser en undersøgelse, Socialpædagogerne Nordjylland har gennemført som en evaluering af den TR-struktur, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2006. Dengang blev det vedtaget, at SL-Nordjylland skal arbejde med to niveauer for tillidsrepræsentanter. Organisatorisk betyder det, at der under én forstander eller leder med økonomisk og personalemæssig ansvar vælges én TR, og blandt TR’erne i kommunen eller regionen vælges én fællestillidsrepræsentant (FTR).

På generalforsamlingen i 2010 blev det vedtaget, at der skulle ske en evaluering af strukturen – var TR’erne synlige nok for medlemmerne, og havde TR’erne tid nok til medlemmerne?

Føler sig godt rustet

Fakta:

Undersøgelsen blandt medlemmerne bygger på et spørgeskema, som blev sendt ud til alle medlemmer i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, Regionen og Hjørring Kommune. I alt blev skemaet sendt ud til 800 medlemmer – kun 128 besvarede det.

Undersøgelsen viser, at 70 pct. af medlemmerne er meget tilfredse eller tilfredse med den information, som de får fra deres TR om medindflydelse i forhold til MED-udvalg, mens 10 pct. er utilfredse eller meget utilfredse, og 20 pct. svarer hverken eller.

75 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med den information de får fra TR om lokal løn, mens 11,5 pct. er utilfredse eller meget utilfredse, og 13,5 pct. svarer hverken eller.

Selvom hver tiende medlem er utilfreds med den information, som de modtager om MED-udvalg og lokal løn, så føler TR’erne, at de er godt rustede til at svare på kollegernes spørgsmål, viser undersøgelsen.

Høj faglig interesse

Desuden viser undersøgelsen, at hele 85 pct. af medlemmerne er interesserede i faglige forhold. Det står i skarp kontrast til fokusgruppeinterviewet med fem tillidsrepræsentanterne, hvor TR’erne er enige om, at deres kolleger ikke er interesserede i faglige forhold.

Fakta:

Undersøgelsen blandt tillidsrepræsentanterne bygger på fokusgruppeinterviews med fem tillidsrepræsentanter.

”Det understreger netop, hvor vigtigt det er, at tillidsrepræsentanterne forstår at være i øjenhøjde med medlemmerne,” siger Anna-Birthe Lang Andersen, faglig sekretær og med i den arbejdsgruppe, der nu skal se på, hvordan kredsen skal arbejde videre med området.

Dårlig samvittighed

Undersøgelsen blandt TR’ere viser desuden, at de generelt er tilfredse med deres TR-rolle, og de er enige om, at TR-strukturen fungerer godt. Men nogle TR’er har dårlig samvittighed, fordi de ikke føler, at de har tid nok til medlemmerne. Det er deres daglige arbejde, der fylder, og de føler, at de både skal favne rollen som tillidsrepræsentant og som medarbejder.

Men undersøgelsen viser også, at når TR’erne favner store grupper, oplever de, at kollegerne er mere forstående. Samtidig har TR’erne, som dækker store grupper af kolleger, ofte opbygget et godt system, hvor de kan kontaktes over mail og løse eventuelle problemer på den måde, fordi de ikke så ofte kommer ud til arbejdspladserne.

”Derfor konkluderer vi, at der ikke er grund til at ændre ved TR-strukturen. De problemer, som opstår, handler først og fremmest om tillidsrepræsentanternes egne forventninger til, hvordan de skal udfylde deres rolle. Derfor er det vigtigt, at vi i kredskontoret bliver bedre til at hjælpe TR’erne med at blive afklarede med deres rolle og deres forventninger til dem selv, ” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Vi slipper for tidligt

Hun mener også, at det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne bliver bedre klædt på til deres rolle:

”Derfor skal vi fra kredsens side være bedre til at definere vores krav og forventninger til tillidsrepræsentanterne. Der har nok været en tendens til, at vi har sluppet dem for hurtigt, og derfor vil vi også stramme op, hvis de fx ikke møder op til vores TR-møder – ikke for at straffe dem, men for at holde hånd under dem. Vi betaler for, at de kan holde fri for at tage til de møder – så skal de selvfølgelig også have mulighed for at komme af sted og fastholde deres ret til det over for arbejdsgiveren,” siger hun.

Samtidig understreger hun, at det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne lever op til de krav, der er om uddannelse og efteruddannelse.

”Men det handler dog ikke kun om kredskontorets krav og forventninger til TR’erne. Det handler også om, hvad TR’erne har bruge for af hjælp fra os for at kunne udfylde deres rolle og holde fast i den,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Kredsbestyrelsen tager inden sommerferien stilling til, hvilke konkrete tiltag, der skal sættes i gang for at styrke og synliggøre tillidsrepræsentanterne.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld