Emner

Vi er her for medlemmerne

Socialpædagogerne Nordjylland har fået to nye faglige sekretærer, Kathja Ryom og René Zimmer, der begge er meget bevidste om, at de er her for medlemmernes skyld.

De blev begge valgt som faglige sekretærer på Socialpædagogerne Nordjyllands generalforsamling sidst i oktober, og nu er de gået i gang med deres nye arbejde på kredskontoret i Nørresundby. Både Kathja Ryom og René Zimmer har dermed byttet jobbet som fællestillidsrepræsentant i henholdsvis Frederikshavn og Aalborg ud med nye udfordringer, for det var bl.a. ønsket om nye udfordringer, der fik dem til at stille op til posten som faglig sekretær.

”Jeg havde lyst til nye udfordringer, og så var det en logisk vej at gå, da jeg hørte, at Finn ikke ville genopstille. Vi har haft et tæt samarbejde gennem årene, så det lå lige til højrebenet at stille op som faglig sekretær,” siger René Zimmer.

Han har da også overtaget Arne Finn Nielsens post som kasserer og har fået ansvar for Mariagerfjord, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Thisted og Morsø kommuner.

”Jeg har faktisk et mål om, at jeg skal ud og besøge alle arbejdspladserne i de kommuner, som jeg har ansvar for,” siger han.

Kender FTR’ernes verden

Mens René Zimmer nærmest altid har været faglig aktiv, så lå det ikke lige i kortene for Kathja Ryom.

”Jeg er ikke opdraget til at være faglig aktiv, og jeg har aldrig rigtig tænkt over, at man kunne bruge en fagforening til noget. Men det ændrede sig, og jeg vil jo gerne være med der, hvor beslutningerne bliver taget,” siger hun.

Kathja Ryom fik lyst til at kæmpe for gode arbejdsforhold til sine kolleger og stillede op som tillidsrepræsentant, da hun arbejdede som socialpædagog på et specialtilbud i sin hjemby Skagen. Efter et år på posten blev hun fællestillidsrepræsentant i Frederikshavn Kommune, hvilket hun har været i syv år, indtil hun stillede op og blev valgt til faglig sekretær.

Det er både Arne Finn Nielsen og Anna-Birte Lang Andersen, der nu er stoppet som faglige sekretærer.

”Med dem forsvinder i alt 40 års erfaring, og det skal man ikke undervurdere. For os er alt nyt,” siger René Zimmer.

Samtidig er en stor del af fællestillidsrepræsentanterne i de nordjyske kommuner blevet skiftet ud med nye kræfter.

”Jeg tror, at det er en fordel for dem, at der nu er nogle faglige sekretærer, som kender deres verden, for vi kan hjælpe dem godt i gang,” siger Kathja Ryom, der har fået ansvaret for Vesthimmerland, Rebild og Hjørring kommuner samt Region Nordjylland.

Fokus på fagligheden

Ordentlige arbejdsforhold, trivsel og høj faglighed er omdrejningspunktet for den fagpolitiske indsats, som de begge brænder for.

”Jeg vil gerne arbejde for at sikre høj trivsel og høj faglighed, for de to ting hænger sammen. Samtidig synes jeg, at Socialpædagogerne Nordjyllands fokus på at inddrage medlemmerne er meget spændende, og jeg vil gerne være med til at videreudvikle medlemsinddragelsen,” siger Kathja Ryom.

”Vi er her for medlemmernes skyld, og lige nu, hvor de socialpædagogiske arbejdspladser er under pres fra effektiviseringer og besparelser, er det vigtigere end nogensinde at have en stærk fagforening. Det er vigtigt, at vi ikke bukker under for presset og giver køb på fagligheden. Det er en kamp, som vi alle sammen skal tage del i,” siger René Zimmer.

Både han og Kathja Ryom vil gerne være med til at tale det socialpædagogiske område op og formidle, hvorfor en socialpædagogisk indsats er vigtig:

”Det skal vi gøre gennem dialog og samarbejde. Vi er selv en del af løsningen, og det kræver, at vi selv byder ind og synliggør, hvad det er vi kan, og hvorfor den socialpædagogiske indsats ikke kan undværes,” siger René Zimmer.

Egen trio

Kathja Ryom og René Zimmer er faglige sekretærer sammen med Charlotte Enevoldsen, der har været på posten i fire år. Sammen har de dannet deres egen lille trio, hvor Kathja Ryom har ansvaret for lederne og MED-aftalen, René Zimmer har ansvaret for TR’er og FTR’er, og Charlotte Enevoldsen har ansvaret for arbejdsmiljørepræsentanterne.

”Vi kommer fra forskellige socialpædagogiske områder og forskellige kommuner, og derfor kan vi byde ind med noget forskelligt. Det regner vi med vil give et bredt perspektiv, som kan styrke samarbejdet på tværs,” siger Kathja Ryom.

(Offentliggjort den 3. januar 2018)

 

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld