Emner

Dialog om arbejdsmiljø gav ny energi

Det gav ny energi og bedre trivsel, da Aktivitets- og samværstilbuddet satte arbejdsmiljøet på dagsordenen med hjælp fra Socialpædagogerne Nordjyllands socialfaglige konsulent.

Organisationsændringer og nye samarbejdsformer giver som regel nogle efterdønninger – også selvom ledelse og medarbejdere er enige om, at det er de rigtige ændringer, der bliver sat i gang. Sådan er erfaringerne i hvert fald i Region Nordjyllands Aktivitets- og samværstilbud under Center for Døvblindhed og Høretab.

Fakta:

Aktivitets- og samværstilbuddet hører under Region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab. Tilbuddet har 47 brugere og 28 ansatte.

For et år siden gennemførte Aktivitets- og samværstilbuddet en organisationsændring, som betød, at tilbuddet fremover skulle være på tre og ikke kun to adresser. Baggrunden var en stor tilgang af nye brugere, men arbejdspladsen besluttede samtidig at ændre på organiseringen af arbejdet.

”Tidligere havde medarbejdere og brugere roteret mellem vores to adresser hver tredje måned. Men det gav en masse logistiske problemer, og skiftene var heller ikke gode for alle vores brugere. Derfor besluttede vi, at både medarbejdere og brugere fremover skulle være tilknyttet et fast hus og ikke længere rotere rundt,” fortæller Tommy Jæger, der er afdelingsleder for Aktivitets- og samværstilbuddet.

Tanken med ændringen var, at det ville give medarbejderne et større ejerskab, hvis de havde en fast arbejdsplads, og at det også ville være mere trygt for brugerne.

”Begge dele holdt stik, men vi havde alligevel brug for at evaluere den nye måde at arbejde på og tale sammen om, hvordan vi kan skabe et godt arbejdsmiljø og en sammenhængende arbejdsplads, når vi arbejder tre forskellige steder og skal deles om en leder,” siger socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant Karina Sørensen.

Socialfaglig konsulent på banen

De hørte tilfældigt om, at Socialpædagogerne Nordjylland med sit projekt, Arbejdsmiljø & faglighed går hånd i hånd, tilbyder konsulenthjælp til at fremme trivslen på de socialpædagogiske arbejdspladser ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde.

Derfor kontaktede de Dorte Lauenborg Nielsen, som er projektets socialfaglige konsulent og gik i gang med at planlægge en temadag om arbejdsmiljøet sammen med hende.

Organiseringen med en fast arbejdsplads havde ført en masse godt med sig som fx bedre muligheder for at udvikle det enkelte hus, kontinuitet og tryghed. Men der var også ting, som fungerede mindre godt, og som der var behov for at få talt om.

”Nogle medarbejdere mente ikke, at de så nok til mig, når nu jeg var leder for tre forskellige huse. Der opstod også nogle issues med, at nogle mente, at de i deres hus havde meget travlt, men ikke ligeså mange ressourcer som andre huse. Der blev spildt noget energi på den slags,” siger Tommy Jæger.

”Vi trængte nok lige til en snak om, hvad der er nødvendigt at vide, hvem der skal vide hvad osv. Dorte var rigtig god til at få sat fokus på det emne og få italesat, at vi må have tillid til, at de andre har styr på deres og så fokusere på vores egen proces,” siger Karina Sørensen.

Fokus på fremtiden

Temadagen om arbejdsmiljøet begyndte med, at Dorte Lauenborg Nielsen interviewede Tommy Jæger om hans syn på den nye organisering og hans overvejelser i forbindelse med lederopgaven.

”Det kom der rigtig meget positiv respons på, for alle var enige om, at det gav en god forståelse for Tommys overvejelser, og Dorte stillede mange af de spørgsmål, som brændte sig på,” siger Karina Sørensen.

Resten af dagen arbejde de enkelte huse sammen i mindre gruppe. Der var en klar dagsorden for, hvad der var til debat. Organiseringen med tre faste gruppe og fordelingen af ressourcer lå fast. Nu var det arbejdsmiljøet der var i fokus, og hvad arbejdspladsen kunne gøre fremadrettet for at forbedre trivslen og sammenholdet.

Medarbejderne brugte bl.a. kredens værktøj ’Fagligt fokus’ og ’Iglo-metoden’. Sidstnævnte er et værktøj, der hjælper til at formulere konkrete opgaver og handlinger, som man vil iværksætte for at fastholde og forbedre trivslen. Der blev både sat ord på, hvad organisationen, det enkelte hus og den enkelte medarbejder skulle blive bedre til i fremtiden.

Vil arbejde videre

Siden temadagen har det enkelte hus og de enkelte medarbejdere arbejdet videre med de opgaver, som de formulerede på temadagen.

”Jeg er fx begyndt at sende en ugentlig nyhedsmail ud til alle medarbejdere, ligesom jeg har udpeget en koordinator i hvert hus, som jeg samarbejder med omkring ferieplanlægning, afholdelse af arrangementer, videndeling osv. Jeg er også begyndt at skrive meget detaljeret i min kalender, hvad jeg laver, og hvor jeg er henne,” siger Tommy Jæger.

Men han og resten af Aktivitets- og samværstilbuddet er også klar over, at de aldrig bliver færdige med at arbejde med deres arbejdsmiljø. Derfor er det planen, at de fortsætter samarbejdet med Dorte Lauenborg Nielsen.

”Temadagen om arbejdsmiljøet betød, at vi fik styrket vores samhørighed, det gav ny energi og lyst til at arbejde videre med at forbedre arbejdsmiljøet. Planen er, at vi sammen skal have fulgt op på alle de forslag til opgaver og handlinger på organisationsniveau, hvor vi skal blive enige om, hvad vi vil fokusere på,” siger Karina Sørensen.

Tommy Jæger oplever også, at temadagen allerede har givet resultater.

”Vi har fået en fælles forståelse for, at et godt arbejdsmiljø er alles ansvar, og at vi alle sammen skal yde en indsats for et godt arbejdsmiljø. Så vi glæder os til at arbejde videre,” siger han.

(Offentliggjort 3. januar 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld