Emner

Vi har pligt til at sige fra

Socialpædagog Gitte Bang tøvede ikke, da hun sammen med sine to kolleger lavede en underretning om de lovbrud, som de oplevede på det private opholdssted Hjorthøjgård.

”Når du arbejder med børn og unge, har du en skærpet underretningspligt. Og hvis vi ikke skal gå ind og stoppe, når der sker noget ulovligt, hvem skal så? De unge har ofte kun os til at sige fra,” siger socialpædagog Gitte Bang.

Hun var ikke i tvivl, da hun sammen med sine to kolleger, en socialrådgiver og en pædagog, trykkede på send-knappen og ekspederede en underretning afsted om de lovbrud, som de var vidne til på det private opholdssted Hjorthøjgård i forbindelse med anbringelsen af en 12-årig dreng.

Underretningen blev sendt til Socialtilsyn Nord og drengens hjemkommune, Greve Kommune, og beskrev bl.a. ulovlige magtanvendelser, som ikke blev indberettet, og ledelsens instrukser om at spærre drengen inde og tvangsmedicinere ham.

”Vi var vidne til, at personalet ofte greb til magt overfor drengen. Der skete voldsomme ting og omsorgssvigt, og vi var ikke sikre på, at medarbejderne altid indberettede magtanvendelserne. Der var også episoder, hvor medarbejderne gemte medicin i drengens cola og puttede strips på vinduerne, så drengen ikke kunne slippe ud,” fortæller Gitte Bang.

De så for eksempel også, hvordan drengen blev slæbt gennem grus og græs af to medarbejdere, ligesom en anden ansat senere har fortalt om, at drengen blev holdt fast og overhældt med vand.

Ufaglærte medarbejdere

Gitte Bang og hendes to kolleger blev vidne til forholdene omkring den 12-årige dreng, fordi de arbejdede i firmaet Varda Nord i Hjørring, som gik konkurs i 2016 og blev opkøbt af Hjorthøjgårds ejere. Da Hjorthøjgårds ejere købte en gammel landejendom uden for Tranum, flyttede de Varda Nord ind i stuehuset i maj 2017, og den 8. maj flyttede drengen ind i et akuttilbud i et anneks til bygningen. Den 28. juni sendte Gitte Bang og hendes kolleger underretningen.

”Udover rækken af lovbrud havde der i den mellemliggende periode hverken været personalemøder eller supervision blandt den meget store gruppe af ofte ufaglærte medarbejdere, der kom hos drengen. Det var en kompleks opgave med en dreng, som havde et massivt behov for støtte, men medarbejderne blev ikke klædt på til opgaven, og vi var i tvivl om, hvorvidt de havde de faglige kompetencer til at løfte den. Derudover var annekset slet ikke godkendt som opholdssted,” siger Gitte Bang.

Sagde nej til opgaver

Hun og hendes kolleger blev brugt som vikarer i nogle af Hjorthøjgårds tilbud, og de oplevede, at der var en meget stor forskel i forhold til de arbejdsforhold, den ledelse, faglighed, etik og ordentlighed, som de var vant til i Varda Nord.

”På Hjorthøjgård blev vi ofte kastet ud i opgaverne, og ledelsen havde en anden etik, når det handlede om magtanvendelse og om at fratage borgerne deres rettigheder. Der var mange medarbejdere uden en socialfaglig baggrund, der var mange forskellige personer inde over opgaverne, og der var sjældent fælles sparring,” fortæller hun.

Derfor tog Gitte Bang kontakt til Socialpædagogerne Nordjylland for at sikre sig, at hun kunne sige nej til opgaver i fx akuttilbuddet hos den 12-årige dreng. Det kunne hun godt, og det tog hendes leder fra Varda Nord også ganske fint.

”Jeg oplevede nogle ting, som jeg ikke ville være en del af, og som jeg ikke kunne stå indenfor, fordi det var fagligt uforsvarligt. Jeg begyndte at få det dårligt med de opgaver, som jeg skulle løse for Hjorthøjgård, og stoltheden over mit arbejde forsvandt. Derfor var det vigtigt for mig at sikre mig, at jeg kunne sige nej til opgaver,” siger Gitte Bang.

Pres for ikke at underrette

Gitte Bang og hendes to kolleger fortalte deres leder fra Varda Nord om forholdene, som den 12-årige dreng blev budt – om den ulovlige indespærring, magtanvendelserne, tvangsmedicineringen osv. Sammen med lederen talte de om, at der skulle laves en underretning.

”Efter et par dage mødte vi op med et udkast til en underretning til Socialtilsyn Nord og Greve Kommune, og vi havde en forventning om, at vores leder fra Varda Nord også ville skrive under på den,” fortæller Gitte Bang.

I stedet kom de tre medarbejdere til at deltage i et seks timer langt personalemøde, hvor deres leder forsøgte at få dem til at trække flere af tingene fra underretningen tilbage, og hvor hun flere gange ringede en fra Hjorthøjgårds ledelse op, og han forsøgte at få dem til helt at droppe underretningen.

”Set i bagspejlet forstår jeg ikke, at vi blev siddende der i seks timer, for vi var aldrig i tvivl om, at vi ville sende underretningen. Vi troede først, at vores leder ville være med til at skrive under, og vi tænkte, at underretningen ville stå stærkere, hvis en leder også var medunderskriver. Men det lange møde rokkede aldrig ved vores beslutning,” siger Gitte Bang.

Til sidst sluttede de tre medarbejdere mødet af med at sende underretningen afsted.

Skuffet over tilsynet

Socialtilsyn Nord kom på uanmeldt tilsynsbesøg dagen efter, at de havde modtaget underretningen. Tilsynet konkluderede i deres tilsynsrapport bl.a., at drengen blev udsat for nedværdigende behandling og ulovlige magtanvendelser, og at personalet ikke havde de kompetencer, som var nødvendige til opgaven. Tilsynet forholdt sig også kritisk til huset, som drengen var anbragt i, fordi det ikke var egnet til opgaven, det var for øvrigt heller ikke godkendt til at anbringe børn i.

Tilsynets besøg blev fulgt op med varsling af to påbud mod Hjorthøjgårds akuttilbud. Det ene påbud fokuserede på medarbejdernes og ledelsens manglende kendskab til lov om voksenansvar, og Socialtilsyn Nord bad Hjorthøjgård gøre rede for, hvordan de vil sikre, at loven om voksenansvar bliver efterlevet i den daglige praksis, og hvordan de vil sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer til opgaven. Det andet påbud handlede om, at Hjorthøjgård skulle redegøre for, hvordan de vil sikre, at tilbuddet har de relevante kompetencer i forhold til målgruppen. De to påbud blev efterfølgende droppet igen, da socialtilsynet modtog Hjorthøjgårds redegørelser.

”Jeg har det rigtig godt med, at vi sendte underretningen, men jeg er blevet rigtig skuffet over, hvor lidt alvorligt den blev taget. Det kommer bag på mig, at ledelsen på Hjorthøjgård bare har kunnet forklare alvorligt omsorgssvigt væk over for socialtilsynet. Det kommer også bag på mig, at bare man giver en skriftlig forklaring på, hvordan man vil ændre noget, så bliver de varslede påbud fjernet,” siger Gitte Bang.

Gør jeres pligt

Hun havde håbet, at Socialtilsyn Nord og Greve Kommune ville gå i dybden med at undersøge, om drengen havde det rigtige tilbud, at der ville blive lavet en børnesamtale med ham, og at man ville gøre en indsats for at sikre, at drengen fik den støtte og omsorg, som han havde brug for.

”Jeg tænker, at hvis vi som fagpersonale står tre frem, og det ikke bliver taget mere alvorligt, så er man som ung udsat virkelig på den. Og skulle de unge selv komme frem med kritik, så tvivler jeg jo også på, at der vil blive troet på dem,” siger Gitte Bang.

En lille uge efter underretningen var sendt, besluttede Hjorthøjgård at flytte Gitte Bang og hendes kolleger fra Varda Nord væk fra gården uden for Tranum. Drengen er stadig anbragt på Hjorthøjgårds akuttilbud, men er flyttet til nogle andre bygninger.

”Så vidt jeg ved, er det stadig det samme personale, der har med ham at gøre, og der har efterfølgende også været en af de ansatte, der er stået frem og har fortalt, at der stadig sker magtanvendelser,” fortæller Gitte Bang.

Hun og hendes kolleger havde underskrevet underretningen med deres navn, stillingsbetegnelse og telefonnumre og havde nok håbet, at de ville blive kontaktet af socialtilsynet og Greve Kommune for at uddybe underretningen. Men det er de ikke blevet.

Fakta:

Danmarks Radio har i en lang række historier i foråret 2018 undersøgt forholdene på det private opholdssted Hjorthøjgård. Her boede en ung mand, der i dag er sigtet for drabet på købmanden i Suldrup. Du kan læse Danmarks Radios tema om opholdsstedet her

Faktisk oplevede Gitte Bang, at der først for alvor begyndte at ske noget, da Danmarks Radio begyndte at beskæftige sig med Hjorthøjgård i foråret 2018. Her lavede de bl.a. en dokumentar om drabet på købmanden i Suldrup, som blev begået af en ung mand, der var anbragt på et af Hjorthøjgårds opholdssteder. Dokumentaren blev fulgt op af flere kritiske historier om forholdene på det omstridte opholdssted.

Ifølge Danmarks Radio har Greve Kommune besluttet, at den 12-årige dreng skal blive på Hjorthøjgård, imens kommunen afventer Ankestyrelsens behandling af sagen, socialtilsynets besøg på Hjorthøjgård og resultatet af en uvildig undersøgelse, der er sat i gang. Greve Kommune har dog valgt at komme på tilsynsbesøg hver 14. dag.

Selvom der ikke i første omgang kom det ud af underretningen, som Gitte Bang havde håbet, så er hendes råd til andre, at de også skal gøre deres pligt:

”Tøv ikke med at lave en underretning, når du kan se, at de ting som foregår, er til en underretning,” siger hun.

Gitte Bang arbejder i dag et andet sted og har intet med Hjorthøjgård at gøre mere.

(Offentliggjort den 3. juli 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld