Emner

Vi skal skabe forandringen

Et sundhedsprojekt i Brønderslev Kommune har gjort medarbejderne mere bevidste om, at det er dem, der har ansvaret for at skabe en sund forandring i borgernes liv.

Sunde ideer og nytænkende tiltag er det seneste år blevet en stor del af hverdagen for medarbejdere og borgere på Handicapområdets tilbud i Brønderslev Kommune. Et sundhedsprojekt, hvor alle 125 medarbejdere har fået et kompetenceløft, og 14 er blevet uddannet sundhedsambassadører, har givet alle nye redskaber til at sikre borgerne en hverdag med livskvalitet og sundhed.

”Vi har fået fælles fodslag, fælles værdier og fælles fokus, når det handler om vores tilgang til borgernes sundhed. I stedet for forbud og lange taler om sundhed og motion, ser vi på, hvad det egentlig er, vi tilbyder borgerne,” siger Jacob Christensen, der sundhedsambassadør og ansat på boformen Nordstjernen i Brønderslev.

Annemette Christensen, der er afdelingsleder for bofællesskaberne, supplerer:

”Vi er blevet bevidste om, at det er os, der skal skabe en sund forandring. Vi skal skabe rammerne for et sundt liv, og det er os, der skal gøre noget anderledes, hvis borgernes dårlige vaner skal ændres – det er vores ansvar.”

Sidder på hænderne

Konkret betyder det, at medarbejderne på Handicapområdet har fået en ny tilgang til mange af hverdagens gøremål. De har fokus på borgernes motivation og på, hvilke opgaver de faktisk godt kan overlade til borgerne selv.

”Vi er blevet bedre til at sidde på hænderne, i stedet for straks at servicere, når der skal hentes mælk i byen, når opvaskemaskinen skal fyldes osv. Vi kan ikke forbyde borgerne at købe slik nede i byen, men vi kan så få dem til at cykle eller gå derned i stedet for at tage bussen,” siger Lone Mørkholt, der arbejder i bofællesskaberne og også er én af de 14 sundhedsambassadører.

Handicap Vest

Lone Mørkholt og Susan Laursen er to af de 14 sundhedsambassadører.

Medarbejderne har indført mange små tiltag, som giver mere sundhed i dagligdagen. Fredagsslikken er sløjfet, og i stedet bestemmer borgerne på skift, hvad der skal hygges med. I en afdeling er store tallerkner udskiftet med mindre tallerkner, så portionerne helt automatisk bliver mindre. Et basketball mål er sat op, hvor borgerne fra bofællesskaberne venter på bussen, og i dag går ventetiden derfor med at spille bold. Borgerne er i det hele taget mere aktive i dagliglivet med at gå ud med affald, fylde opvaskemaskinen, dækkebord, gå ærinder i byen osv.

”Vi har gjort os nogle nye overvejelser om, hvad vi tilbyder. Nu er øl og sodavand noget man drikker til særlige lejligheder, vi skal ikke lige fejre det med en kage, når vi har aftenvagt, og vi forsøger at planlægge det sådan, at vi kommer ud og får frisk luft hver dag,” siger Rikke Thomasberg, der er afdelingsleder på Nordstjernen.

”I dagtilbuddet og på STU har vi talt meget om, hvad sukker gør ved en, og ligesom vi ikke bruger mobiltelefoner i skoletiden, drikker vi heller ikke mere søde drikke. Vores erfaring er, at hvis vi bare sætter rammen for borgerne, så er det sådan set fint nok for dem,” siger Susan Laursen, der er sundhedsambassadør og ansat på Handicapområdets dagtilbud og STU.

Sjov og fis

På uddannelsen til sundhedsambassadør fik medarbejderne masser af gode ideer til lege og aktiviteter, der motiverer deres borgere og ikke lugter langt væk af træls motion.

”Borgerne forbinder motion med noget, der er hårdt og træls. Derfor kalder vi det i stedet sjov og fis. Vi har haft et fast forløb med sjov og fis, ligesom vi har et årligt arrangement for hele handicapområdet. Her leger vi sjove lege, banke-bøf, støvlekast og gå- og cykelture har sat hygge og samværet i centrum for aktiviteterne,” fortæller Lone Mørkholt.

Men projektet har også været med til at bringe medarbejderne tættere sammen, fortæller Jacob Christensen.

”Medarbejderne er blevet rystet rigtig godt sammen på kryds og tværs, og det har faktisk været en vigtig del af projektet. Når medarbejdernes trivsel stiger, smitter det af på beboerne. Vi sundhedsambassadører vil fortsætte med at mødes og sætte nye tiltag i gang, og nu er hver afdeling ved at formulere en sundhedspolitik. Jeg er sikker på, at det bliver et brugbart redskab for os,” siger Jacob Christensen.

(Offentliggjort den 15. april 2015)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld