Emner

Prioritering af opgaver gav ro

Nærværet og samværet med børnene blev opprioriteret, da Bøgehuset deltog i arbejdsmiljøprojekt.

”Vi ville altid nå det hele, og ambitionsniveauet var højt, selvom der var sygdom og fravær. Men det var svært at være nærværende overfor børnene på de dage, hvor ressourcerne var knappe, og der kunne godt give en lidt stresset stemning,” siger socialpædagog Bente Mølhave. Hun er tillidsrepræsentant på Bøgehuset i Aalborg, der er et botilbud for døvblindfødte børn, og hører under Region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab.

Fakta:

Specialsektorens arbejdsmiljøprojekt resulterede i, at sygefraværet i sektoren blev reduceret med 20 pct., antallet af arbejdsskader blev reduceret med 30 pct., og antallet af arbejdsskader som følge af vold og trusler blev reduceret med 27,7 pct. Læs om projektet her

Sammen med de andre socialpædagoger på Bøgehuset valgte hun derfor at tage hånd om følelsen af stress, da de fik muligheden for at deltage i regionens Specialsektors arbejdsmiljøprojekt. Bøgehuset fik hjælp af to konsulenter fra projektet til at indkredse, hvad det præcist var, de gerne ville sætte fokus på, og det var en god hjælp, at der på den måde kom hjælp udefra, fortæller Bente Mølhave.

”Det er lidt svært, når du selv sidder i suppedasen, men med hjælp fra konsulenterne fik vi formuleret, at vi gerne ville skabe mere ro på hverdagen og styrke nærværet og samarbejdet,” siger hun.

Overblik over opgaverne

De ansatte begyndte med at beskrive alle de opgaver, som der hører til at være socialpædagog på Bøgehuset på en god dag, hvor ressourcerne er, som de skal være. De valgte at kalde de gode dage for grønne dage, og derefter skulle medarbejderne finde ud af, hvilke opgaver der ikke skulle laves på en gul dag, hvor der ikke helt var optimale ressourcer, og en rød dag, hvor de var hårdt ramt af fravær og sygdom.

Bøgehuset

Torben Buthler og Bente Mølhave med prioriteringstrappen, hvor opgaverne er delt ind efter røde, gule og grønne dage.

Medarbejdernes havde meget svært ved at sortere nogle af opgaverne fra på de gule og røde dage, fortæller Bøgehusets afdelingsleder Torben Buthler.

”Medarbejderne mente, at uanset om der var tale om en grøn, gul eller rød dag, skulle de nå det samme antal opgaver. Så kan jeg jo godt forstå, at de var stressede. Hvis man plejer at være seks på arbejde, men pludselig kun er fire eller tre på grund af sygdom og kurser, så må der jo være noget, som man ikke kan nå,” siger han.

Fakta:

Bøgehuset er et botilbud i Aalborg for døvblindfødte børn, og hører under Region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab. Bøgehuset er normeret til otte børn og har alt i alt 24 ansatte, hvoraf cirka halvdelen er socialpædagoger.

Men sådan havde socialpædagogerne det ikke lige, fortæller Bente Mølhave.

”Det var ikke et krav fra ledelsen, at vi skulle nå det samme på en rød dag, som på en grøn dag. Det var nogle krav, som vi stillede til os selv. Vi tænkte, at det kunne ikke nytte noget, at børnene skulle lide under, at vi var ramt på ressourcerne en dag. Det hele var vigtige opgaver for os, og vi kunne ikke umiddelbart barbere noget væk,” siger hun.

Det krævede i hvert fald nogle lange snakke og gode diskussioner, før medarbejderne kunne skære ti opgaver væk på en gul dag og yderligere ti opgaver væk på en rød dag. Men det lykkedes.

Ro og nærvær

Den såkaldte prioriteringstrappe, hvor opgaverne er prioriteret efter, om der er tale om grønne, gule eller røde dage, har nu været i brug på Bøgehuset i halvandet år. I dag er prioriteringen af opgaverne helt indarbejdet hos alle ansatte.

”Vi er blevet gode til at aflyse ting. Alle ved, at vi selvfølgelig ikke kan tage til svømning eller frisør og have lange telefonsamtaler med forældre, når vi er ramt af sygdom og lignende. Tidligere kunne medarbejderne måske have en fornemmelse af, at der blev set skævt til dem fra kollegerne, hvis de ikke nåede det hele, men i dag er det legalt at vælge opgaver fra, hvis der er pres på ressourcerne. Resultatet er, at stressen har lagt sig,” siger Torben Buthler.

Tillidsrepræsentant Bente Mølhave er enig:

”Der er ikke længere grund til at blive stresset, for vi har i fællesskab besluttet, hvilke ting vi ikke kan nå, hvis det er en gul eller rød dag. Med projektet har vi fået fagligheden og nærværet med børnene i fokus. Det er bedre, at vi fx springer et bad over, og der så er tid til at være tilstede sammen med børnene. Samtidig er vi blevet bedre til at samarbejde og hjælpe hinanden,” siger hun.

(Offentliggjort den 15. april 2015)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld