Emner

Beskriv din faglighed

Socialpædagoger skal være bedre til at synliggøre deres værdi, for ellers taber de kampen om arbejdspladser til andre faggrupper.

”Vi oplever, at vi i stigende grad skal kunne argumentere for, hvorfor arbejdsgiverne skal vælge en socialpædagog frem for f.eks. en social- og sundhedsassistent, fordi det er økonomien og ikke fagligheden, der bliver taget hensyn til,” siger Anna-Birthe Lang Andersen, faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland.

Hun møder tillidsrepræsentanter, der føler sig pressede i ansættelsessituationer, hvor der skal kæmpes for, at stillingerne bliver besat af en socialpædagog og ikke en anden faggruppe.

”Der er en tendens til, at socialpædagoger bliver valgt fra til fordel for en anden faggruppe. Det er en skam, for vi kommer til at mangle den pædagogiske vinkel i vores arbejde,” siger Inger Fruensgaard, der er tillidsrepræsentant for socialpædagogerne i socialpsykiatrien i Hjørring Kommune. Her har man altid tilstræbt at arbejde tværfagligt, fordi det højner fagligheden, og Inger Fruensgaard glæder sig også over input fra andre faggrupper.

”Men alligevel oplever jeg, at når der skal ansættes nye, så skal socialpædagogerne i højere grad forsvare og forklare, hvorfor de vil arbejde inden for socialpsykiatrien. Det kræver generelt, at vi er rigtig dygtige til at fortælle, hvad det er vi kan,” siger hun.

Den bedste til jobbet

Langt de fleste af Socialpædagogerne Nordjyllands fællestillidsrepræsentanter mener dog, at arbejdsgiverne stadig har stort fokus på, at den bedste til jobbet naturligvis skal have det, og at socialpædagogernes faglighed er i høj kurs.

”Men økonomien er presset, og derfor kan der indimellem komme ting på banen, som vi naturligvis skal kæmpe imod. Det kan f.eks. være en idé om, at rengøringspersonalet skal løse morgenvagtens opgaver,” fortæller Peter Gadegaard, fællestillidsrepræsentant i Region Nordjylland.

Andre områder – f.eks. ældreplejen – er begyndt at få øjnene op for, at socialpædagogerne kan noget helt særligt. Det gælder f.eks. Thisted Kommune, hvor plejehjemmet Vestergården har haft stor succes med at ansætte socialpædagoger.

”Men det er meget uhåndgribeligt, hvad det præcist er, en socialpædagog kan, og socialpædagoger har også svært ved selv at sætte ord på det,” siger Tina Severinsen, områdeleder i Thisted Kommune.

Derfor har Vestergården valgt at formulere en pædagogisk profil for socialpædagogernes arbejde.

”Det er vigtigt, at vi synliggør socialpædagogernes kompetencer, så vi kan udnytte dem bedst muligt,” siger Tina Severinsen.

Udform profiler

Og netop profiler over medarbejdernes kompetencer kan ifølge faglig sekretær Anna-Birthe Lang Andersen være vejen frem. Hun mener, at arbejdspladserne bør have en klar politik for, hvem der ansættes til hvad.

”Ønsker ledelsen at ansætte en pædagogisk assistent eller en social- og sundhedsassistent, skal tillidsrepræsentanterne forlange at få konkretiseret opgaven, som den nye medarbejder skal udføre. En løsning kan være, at arbejdspladserne udformer profiler for de enkelte faggrupper, hvor det præciseres, hvad det er de kan, og hvilke opgaver de løfter,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Hun er godt klar over, at det er et opgør med den kultur, hvor socialpædagogerne favner bredt og løser alle opgaver.

”Men vi skal også turde give nogle opgaver fra os. Det er en måde at imødegå presset på frem for at risikere at blive fravalgt af arbejdsgiverne. Det gør vi ved at synliggøre vores værdi, beskrive opgaverne, og hvem der er bedst til at løse hvad. På sigt vil det resultere i, at vi i højere grad vil løse de specialiserede opgaver, som vi er uddannede til,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld