Emner

Camilla og Karin er nye fagpolitiske profiler

Camilla Bjerre og Karin Lind Størkersen har begge gennemført forbundets Fagpolitiske Uddannelse. De to nordjyske socialpædagoger er vildt begejstrede for det uddannelsesforløb, som de har været igennem.

”Det har været et fantastisk forløb. Vi har fået en masse inspiration og redskaber, og så har vi været sammen med et hold fagligt stærke socialpædagogiske ildsjæle fra hele landet. Det har virkelig været godt,” siger Karin Lind Størkersen, der til daglig arbejder på Aalborg Kommunes specialiserede døgntilbud for børn og unge i Hammer Bakker.

Bliver bedre til at blande sig

Fagpolitisk Uddannelse er et særligt tilbud fra Socialpædagogerne til medlemmer, der har lyst til at engagere sig og tale socialpædagogers sag.

Forbundet mener, at det er vigtigt, at socialpædagoger med praksisviden fra arbejdet med udsatte og mennesker med handicap i højere grad blander sig i den offentlige debat og er med til at udbrede kendskabet til den socialpædagogiske faglighed.

Under uddannelsen får deltagerne blandt andet styrket deres formidlings- og kommunikationskompetencer, og de lærer, hvordan de kan være med til at sætte politiske dagsordener og komme igennem med budskaber på de sociale medier. Desuden bliver de undervist i Socialpædagogernes strategier og dagsordener.

Har givet mere selvtillid og gennemslagskraft

”Jeg søgte om at komme med, fordi jeg gerne ville blive dygtigere til at argumentere for mit fag med noget mere fagligt pondus. Både i offentligheden og også fx overfor min ledelse og mine kolleger. Der er ingen tvivl om, at uddannelsen har givet mig mere selvtillid og gennemslagskraft til at tale socialpædagogers sag,” siger Camilla Bjerre, der arbejder som socialpædagog på Botilbuddet Studievej 15 i Nørresundby – et botilbud til voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

På Camilla og Karins hold var de i alt 19 deltagere, som var udvalgt blandt omkring 100 ansøgere. Det var tredje gang, at Fagpolitisk Uddannelse blev udbudt.

Deltagerne kommer fra hele landet og repræsenterer forskellige fagområder. Det er ikke noget krav til, at man tidligere har beskæftiget sig med politisk arbejde i forbundet, men det er en forudsætning, at deltagerne brænder for den socialpædagogiske faglighed.

Har fået et fantastisk netværk

Uddannelsen består af tre tætpakkede moduler, der hver varer tre dage, samt et afsluttende fjerde modul, der slutter af med fejring og overrækkelse af diplomer til deltagerne.

Forbundsformand Benny Andersen overrakte diplomer, da Camilla Bjerre (tv.) og Karin Lind Størkersen havde gennemført Fagpolitisk Uddannelse. (privatfoto)

Normalt forløber Fagpolitisk Uddannelse fra februar til september, men Camillia og Karins forløb endte med at blive forsinket med mere end et år på grund af coronakrisen.

”Vi nåede lige at møde de andre og have vores første modul i februar 2020, umiddelbart før Danmark blev lukket ned, og vi blev først færdige i oktober 2021. Til gengæld har vi holdt tæt kontakt med de andre deltagere og støttet hinanden under hele forløbet. På den måde har uddannelsen også givet os et fantastisk netværk af nogle sindssygt fagligt stærke energibomber,” siger Karin Lind Størkersen, der er sikker på, at hun på grund af uddannelsen kommer til at engagere sig langt mere i det fagpolitiske, end hun hidtil har gjort.

”Jeg har ikke tidligere stillet op til noget valg i Socialpædagogerne Nordjylland, men på generalforsamlingen i oktober blev både Camilla og jeg valgt som kongresdelegerede, og næste gang tænker jeg, at jeg nok stiller op til bestyrelsen. Den Fagpolitiske Uddannelse har helt klart givet mig mod på at blande mig mere i det fagpolitiske arbejde i fremtiden,” siger hun.

Underviste studerende i etik

Camilla Bjerre føler også, at hun efter uddannelsesforløbet er kommet tættere på sit forbund.

”Vi har haft møder med Peter Kristensen fra Socialpædagogerne Nordjylland, som gerne vil bruge os til forskellige ting. Jeg har allerede været sammen med Peter ude på pædagoguddannelsen i Aalborg, hvor vi en hel dag underviste de studerende i socialpædagogisk etik. Det er jeg ikke sikker på, at jeg havde haft modet til før, men det gik rigtig godt,” siger hun.

I Socialpædagogerne Nordjylland ser kredsformand Peter H. S. Kristensen frem til at bruge Camilla og Karins nye kompetencer i kredsens arbejde, hvilken også er sket med de tidligere nordjyske deltagere på den Fagpolitiske Uddannelse.

”Jeg synes, at det er alletiders, at vi får uddannet nogle stærke fagpolitiske profiler i Nordjylland, og vi vil meget gerne bruge dem i kredsens arbejde. Det kan være i forbindelse med undervisning på pædagoguddannelsen eller i forbindelse med andre af kredsens aktiviteter,” siger Peter H. S. Kristensen.

Det næste forløb på den Fagpolitiske Uddannelse begynder til februar. Her er der tre deltagere fra Nordjylland.

Læs mere om Fagpolitisk Uddannelse her.

(Offentliggjort den 23. december 2021)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld