Emner

Vellykkede brunchmøder med familieplejere

Socialpædagogerne Nordjylland har haft succes med en række uformelle formiddagsmøder med familieplejere rundt omkring i Nordjylland.

Møderne resulterede i en masse gode snakke om familieplejernes forhold og flere nye medlemmer af fagforeningen.

Faglig sekretær Charlotte Enevoldsen fra Socialpædagogerne Nordjylland er en af initiativtagerne til brunchmøderne med familieplejerne, der i efteråret er blevet holdt rundt omkring i Nordjylland.

”Det har været en fornøjelse at mødes med så mange engagerede familieplejere fra hele Nordjylland. Vi fik talt om stort og småt. Om familieplejernes løn og ansættelsesvilkår og om rammerne for deres arbejde, som kan være ret forskellige fra kommune til kommune. Det var smadderhyggeligt og meget interessant,” siger hun.

Fem brunchmøder i landsdelen

Socialpædagogerne Nordjylland har tidligere haft succes med at holde lokale cafe-møder for medlemmer. Brunchmøderne med familieplejerne blev holdt over fem torsdage i september og oktober fra kl. 10-13 i henholdsvis Thisted, Brønderslev, Aalborg, Vesthimmerland og Mariagerfjord.

”Der var ikke nogen klar dagorden. Vi ville simpelthen gerne ud at præsentere os selv overfor familieplejerne. Jeg holdt et oplæg om, hvad kredsen arbejder med i relation til familieplejerne, men først og fremmest ville vi bare gerne stille os til rådighed i forhold til de spørgsmål eller emner, som familieplejerne selv kom med,” siger Charlotte Enevoldsen.

Uformelle møder fungerer godt

På møderne kunne familieplejerne møde faglige sekretærer og konsulenter fra Socialpædagogerne Nordjylland, og på hvert møde deltog også et lokalt mellem af kredsens familieplejeudvalg.

”Det fungerer godt at mødes på en lidt mere uformel måde, og det gav også familieplejerne mulighed for at møde hinanden og udveksle erfaringer. Vi hørte om familieplejernes forhold og udfordringer i de forskellige nordjyske kommuner, og vi fik masser af input til, hvordan vi kan blive endnu bedre til at hjælpe og rådgive dem i fremtiden,” siger Charlotte Enevoldsen.

Flere nye medlemskaber

Både medlemmer og ikke-medlemmer var velkomne på brunchmøderne, som blev holdt i kølvandet på, at det nu er blevet slået helt fast af FH’s grænsenævn, at det er Socialpædagogerne, som har retten til at organisere familieplejere og agere som forhandlingspart overfor arbejdsgiverne i Danmark.

”Efter brunchmøderne har vi fået en del nye indmeldelser fra familieplejere, som ikke hidtil har været medlemmer hos os. Det er jeg selvfølgelig glad for, og jeg mener også, at det er en god ide, at de melder sig ind, så vi kan give dem hjælp og støtte, når de for eksempel skal forhandle deres kontrakter med kommunerne,” siger Charlotte Enevoldsen.

(Offentliggjort den 23. december 2021)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld