Emner

Den gode historie

Vi har skrevet om den store medlemsfremgang, vi har haft i Nordjylland, og det er også omtalt i dette nummer af ”Indsigt”. Det er selvfølgelig altid rart, når den indsats, der ydes hver dag, bærer frugt, men det skal også være grundlaget for at gøre det endnu bedre.

I den sidste ende er der kun en ting, der tæller, nemlig at vi som faglig organisation kan levere det, medlemmerne forventer af os.

Siden etableringen af den nye kreds Nordjylland i forbindelse med kommunalreformen i 2007, har vi haft et særligt fokus på ganske få, men vigtige pejlemærker:

  • Medlemmerne skal have nem adgang til Socialpædagogerne i Nordjylland og gerne på baggrund af et personligt kendskab til tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller en ansat/valgt på kredskontoret.
  • Vi skal have en god kontakt til arbejdsgiverpart, hvor der er fokus på løsninger, men også respekt om at vi varetager forskellige interesser.
  • Sagsbehandlingen skal være professionel og objektiv med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår.
  • Vi skal have fokus på socialpædagogikken, og den betydning det socialpædagogiske arbejde har for de borgere, som medlemmerne arbejder med.

Der er selvfølgelig også andre områder, der skal være fokus på, men det vigtigste er, at Socialpædagogerne Nordjylland altid tilrettelægger sit arbejde, så det tjener medlemmernes interesser bedst.

Med flere medlemmer kommer der flere medlemssager, og derfor har vi ansat en konsulent yderligere, så der nu er fem konsulenter, der alene varetager medlemssager og servicering i telefonen.

For at fremme arbejdet med vores fag – socialpædagogikken, har vi et projekt om kernefaglighed, som også er omtalt i dette nummer af ”Indsigt”. Det er helt rimeligt, at medlemmerne forventer af den faglige organisation, at vi går forrest, når det gælder om at præsentere og sætte fokus på de kvaliteter, der er i en socialpædagogisk tilgang.

Som en væsentlig del af vores arbejde er også samarbejdet med pædagoguddannelsen, da det jo er her vores nye kolleger går. Det gør vi ved at undervise omkring den socialpædagogiske professionsforståelse og etik, ligesom vi kommer på uddannelsen og holder oplæg inden lønnede praktikker samt i forbindelse med dimension.

Alt det som her er beskrevet, kan kun lade sig gøre, når mange mennesker engagerer sig i at skabe en god fagforening. Det gælder tillidsfolk, valgte og ansatte på kredskontoret, men sandelig også medlemmer på de socialpædagogiske arbejdspladser som engagerer sig i det fagpolitiske arbejde. Et engagement som er vigtig uanset, om man er leder, værkstedsassistent, pædagogmedhjælper, pædagog eller andet, for alle har værdifuld viden og indsigt, som kan fremme respekten om vores fag.

Og så skal der aflives en myte, nemlig den at vi skulle være en organisation bestående af ”gamle” medlemmer. Sådan er det ikke. Kreds Nordjylland har faktisk den yngste medlemssammensætning, når vi ser på landsplan, da den store fremgang til dels skyldes, at de unge melder sig ind i fagforeningen. Så vi gider ikke høre om de unge troløse, for det er ren fup.

Alt i alt er det en god historie at fortælle, men også en historie som kun skal bruges til en ting, nemlig at vi alle bestræber os på at gøre det endnu bedre i fremtiden. Der er masser af udfordringer i de kommunale/regionale budgetter, der er skiftende holdninger til, hvilke sociale ydelser borgerne skal tilbydes, samt hvilke faggrupper der skal levere ydelserne. Der er pres på lønninger og ansættelsesvilkår, som til stadighed skal håndteres for at imødegå forringelser.

Men vi er stolte af vores fagforening, og den indsats som hver eneste yder i dagligdagen, i et fag som har afgørende betydning for en masse af vores medborgere.

Offentliggjort den 23. maj 2016.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld