Emner

Imponerende medlemsfremgang

Siden 2007 er medlemstallet i Socialpædagogerne Nordjylland steget med mere end 1.000 – en stigning på næsten 24 procent. Det er imponerende, siger arbejdsmarkedsforsker.

”Det er en flot og meget imponerende fremgang. Det tyder på, at de nordjyske socialpædagoger er glade for deres fagforening,” siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet.

Socialpædagogerne Nordjylland har haft medlemsfremgang hvert eneste år siden 2007. Medlemstallet er vokset fra 4.298 i 2007 til 5.315 i 2016.

Der er altså kommet 1.017 flere medlemmer fra 2007 til 2016, hvilket svarer til en stigning på næsten 24 procent på ni år

Imod tendensen

Den positive udvikling går stik imod den generelle tendens i fagbevægelsen i Danmark. De mange nye medlemmer i Socialpædagogerne Nordjylland er kommet til i en periode, hvor mange af de øvrige fagforeninger har oplevet store medlemsfald.

Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl peger på flere årsager til medlemsfremgangen i Socialpædagogerne Nordjylland:

”Socialpædagogerne har en fagforening med en stærk professionsprofil. Medlemmerne føler sig hjemme og kan fx slet ikke forestille sig at skifte til en gul fagforening. Det er først og fremmest et problem for de fagforeninger, som ikke har så stærk en faglig identitet som socialpædagogerne,” siger Laust Høgedahl.

Ifølge arbejdsmarkedsforskeren skal Socialpædagogerne Nordjylland derfor blive ved med at have et skarpt fokus på den socialpædagogiske faglighed og faglig identitet, hvis den vil fortsætte sin medlemsfremgang.

”Hvis du har en stærk professionsfølelse, så er du meget loyal overfor din fagforening,” siger han.

Det giver indflydelse

Laust Høgedahl mener, at medlemsfremgangen gør fagforeningen stærkere.

”Fagforeningens styrke ligger i dens medlemstal, for det giver magt og indflydelse. Mange medlemmer giver fagforeningen en stærk stemme både over for politiske beslutningstagere, og når der skal forhandles med arbejdsgiverne. Så når de nordjyske socialpædagoger bakker op om deres fagforening, gør det samtidigt foreningen endnu stærkere,” siger han.

Offentliggjort den 23. maj 2016.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld