Emner

Det er rart at blive hørt

Socialpædagogerne Nordjylland vil inddrage medlemmerne endnu mere i det faglige arbejde. De første erfaringer med medlemsinddragelse er meget positive.

Inddragelse af medlemmerne har fyldt meget i Socialpædagogerne Nordjyllands arbejde, og vil gøre det endnu mere i fremtiden. Blandt andet har flere hundrede medlemmer været indblandet i kernefaglighedsprojektet, der er blevet etableret et medlemspanel, og en ny arbejdsgruppe om faglighed og arbejdsmiljø er også blevet nedsat.

”Senest har vi også samlet en gruppe af medlemmer, som arbejder inden for handicapområdet, for at de skal give kredsen input til, hvad der er af vigtige udfordringer, som vi kan sætte ind over for,” siger Peter Kristensen formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

”I stedet for, at vi i kredsbestyrelsen sidder og kloger os, inddrager vi på den måde hverdagseksperternes erfaringer, og det har virkelig givet os nogle værdifulde input,” siger han.

Vi kender jo udfordringerne

”Det er fedt at få muligheden for at sige sin mening og for at blive hørt,” siger Tonja Graversen, der er ansat i Koktvedstien i Frederikshavn. Hun er en af de 16 medlemmer, der har deltaget i mødet om vigtige udfordringer indenfor handicapområdet.

Malene Falck Jæger, der er ansat i udviklingsteamet for voksne med erhvervet hjerneskade i Aalborg Kommune, var også med på mødet:

”Det var meget positivt, at vi fra praksis blev inddraget. Det er jo også os, der kan svare på, hvad der er de vigtigste problematikker inden for vores område,” siger hun.

Efteruddannelse og ansvar

Mødet har resulteret i en liste med 11 punkter, som kredsbestyrelsen nu arbejder videre med. Det er især muligheden for efteruddannelse, der er en udfordring, men medlemmerne efterspørger også, at der kommer mere ansvar ud på arbejdspladserne.

”Mange af vores borgere har også psykiske diagnoser, og det berører vi ikke særligt dybt på pædagoguddannelsen. Derfor har vi blandt andet et behov for efteruddannelse på det område,” siger Tonja Graversen.

”Men vi talte også meget om sikkerhed på jobbet, og at når skaden sker, tager det alt for lang tid, før man får anerkendt arbejdsskade,” siger hun.

Malene Falck Jæger mener, at en af de store udfordringer på handicapområdet er, at udfordringer ofte ligger lokalt og er forskellige, så der ikke altid er tale om overordnede fagpolitiske problemstillinger.

”Derfor kunne kredsen sætte fokus på et overordnet tema, som handler om, hvordan vi som socialpædagoger kan håndtere vores afmagt og de dilemmaer, som vi står i. Jo færre ressourcer der er, jo mere kræver det, at vi får vores faglighed på banen, men vi har brug for nogle indspark til, hvordan vi gør det i praksis,” siger Malene Falck Jæger.

Offentliggjort den 6. november 2017

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld