Emner

Fortsat fokus på ytringsfrihed

Socialpædagogerne Nordjylland vil fortsætte med at have fokus på medlemmernes ytringsfrihed efter kredsens undersøgelse, der viste, at ytringsfriheden er under pres.

Det gav en del offentlig omtale, da Socialpædagogerne Nordjylland i begyndelsen af året offentliggjorde en medlemsundersøgelse, som viste, at der er store problemer med socialpædagogernes ytringsfrihed.

Undersøgelsen viste blandt andet, at halvdelen af de socialpædagoger, der har ytret sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads, har oplevet, at det fik negative konsekvenser. Det gav mange overskrifter i medierne og resulterede også i et debatmøde med deltagelse af Enhedslistens Finn Sørensen, Hjørrings Kommunes borgmester Arne Boelt og Socialpædagogerne Nordjylland formand Peter S. Kristensen.

Fakta:

Læs hele Socialpædagogerne Nordjyllands undersøgelse af medlemmernes ytringsfrihed her 

”Generelt har vi fået mange positive reaktioner, fordi vi har bragt medlemmernes ytringsfrihed på banen, men vi vil selvfølgelig gerne bruge undersøgelsens resultater aktivt og arbejde videre med emnet,” siger Peter S. Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

Flere aktiviteter på vej

Socialpædagogerne Nordjylland har bl.a. planer om at samle en gruppe af medlemmer, som skal give input til, hvordan kredsen kan fortsætte med at holde fokus på ytringsfriheden, hvilke aktiviteter der er brug for, og hvilke redskaber medlemmerne har brug for i det daglige.

”Med baggrund i undersøgelsen vil vi også lave et dagsordenpunkt, som fællestillidsrepræsentanterne kan tage med i Hoved-MED. På den måde vil vi sikre, at der kommer en dialog om, hvordan man i kommunerne og regionen håndterer medarbejdernes ytringsfrihed,” siger Peter S. Kristensen.

Siden undersøgelsen af ytringsfriheden blev offentliggjort, har han også oplevet, at medlemmerne er begyndt at ringe til kredsen for at få råd i forbindelse med fx pressekontakt.

”Det er positivt, at de henvender sig, for det er stadig ikke alle, der har styr på reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Som offentligt ansat er man som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed, og man har derfor ret til at udtale sig om kritisable forhold på ens arbejdsplads, så længe man udtaler sig på egen vegne,” siger Peter S. Kristensen.

Vigtigt at ytre sig

I forordet til Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, skriver justitsminister Søren Pind, at: ”Det er afgørende for et velfungerede demokrati, at offentligt ansatte deler deres viden i den offentlige debat. Offentligt ansattes deltagelse i debatten er ikke kun af betydning for den enkelte ansatte. Den er mindst lige så vigtig for samfundet, fordi offentligt ansatte – i kraft af deres særlige viden og erfaring inden for deres fagområder – kan være med til at højne det faglige niveau i den offentlige debat.

Fakta:

Læs Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed her

Justitsministeriet genudsendte vejledningen i 2016 i et forenklet sprog bl.a. for at sikre, at både ansatte og ledere er klar over omfanget af de ansattes ret til at ytre sig.

Offentlig ansatte kan deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens arbejdsområde eller kritik af ens arbejdsplads. Men beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når man ytrer sig på egne vegne.

Når man ytrer sig på egne vegne, kan ledelsen ikke kræve, at man først skal indhente tilladelse til at fremføre en ytring eller at man skal orientere ledelsen om, at man vil ytre sig.

Der gælder dog også nogle begrænsninger i ytringsfriheden. Man må ikke ytre sig om tavshedsbelagte oplysninger eller komme med ærekrænkende udtalelser. Man må heller ikke ytre sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens arbejdsområde.

Fakta

Rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed kan opsummeres på følgende måde:

Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.

Man må ikke bryde sin tavshedspligt.

Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.

Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.

Holder man sig inden for disse rammer, må man som udgangspunkt sige, hvad man vil. Det gælder, selv om man udtaler sig kritisk over for sin arbejdsplads. Det gælder også, selv om man ikke først har rejst kritikken internt eller i øvrigt orienteret sin ledelse.

(Offentliggjort den 24. april 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld