Emner

Et tiår med fællestillidsrepræsentanter

Socialpædagogerne Nordjyllands organisering med en fællestillidsrepræsentant i alle kommuner og regionen har nu fungeret i ti år – og det er gået rigtig godt.

Da kommunalreformen blev gennemført i 2007, kom de fleste socialpædagogiske arbejdspladser til at ligge i kommunerne. Derfor var det vigtigt for Socialpædagogerne Nordjylland at få en fællestillidsrepræsentant i hver enkelt af de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland.

Fællestillidsrepræsentanten skulle være med i de overordnede MED-udvalg og stå for den daglige dialog med ledelserne i de kommunale og regionale forvaltninger og på den måde være bindeleddet både til kredskontoret og tillidsrepræsentanterne, mens tillidsrepræsentanterne havde ansvaret for det, som foregik på selve arbejdspladserne.

”Det er gået rigtig godt. Vi har nogle meget stabile fællestillidsrepræsentanter, som kender kommunerne og regionen rigtig godt, og det giver nogen gange en mere smidig sagsbehandling,” siger Peter S. Kristensen.

Fællestillidsrepræsentanterne kan løse nogle af de lettere sager som sygesamtaler, arbejdstid osv. ude i kommunerne, så de ikke vokser sig store og ender på kredskontoret.

”Det er godt for alle parter, når sagerne kan løses lokalt,” siger han.

Konstruktivt samarbejde

Generelt blev de socialpædagogiske fællestillidsrepræsentanter også rigtig godt modtaget i kommunerne og regionen. Én af de kommuner, som er rigtig glad for samarbejdet med socialpædagogernes fællestillidsrepræsentant, er Hjørring Kommune.

”Vi har et positivt og konstruktivt samarbejde med socialpædagogernes fællestillidsrepræsentant, som sidder med i de centrale MED-udvalg. Det er meget rart at kunne have en dialog med fællestillidsrepræsentanten om den mere overordnede udvikling, udfordringer og organisationstilpasninger,” siger Leif Serup, direktør for sundheds-, ældre- og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Peter S. Kristensen er heller ikke i tvivl om, at organiseringen med fællestillidsrepræsentanter er rigtig god:

”Fællestillidsrepræsentanterne har gjort det rigtig godt, og vi fortsætter selvfølgelig med at have fællestillidsrepræsentanter, ligesom vi fortsætter med at diskutere, hvordan vi bedst muligt løser vores opgaver,” siger han.

(Offentliggjort den 23. marts 2017)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld