Emner

Vi har fået skabt et godt samarbejde

Synlighed og medindflydelse er nogle af de helt store gevinster ved at have socialpædagogiske fællestillidsrepræsentanter, lyder det fra to af dem.

Til november går Jette Steen Jensen på pension, og dermed stopper hun også som Socialpædagogerne Nordjyllands første fællestillidsrepræsentant i Hjørring Kommune, og en ny fællestillidsrepræsentant skal tage over.

”Jeg har været utrolig glad for at være fællestillidsrepræsentant. Jeg synes, at vi fællestillidsrepræsentanter er gode til at få skabt medindflydelse, og vi er gode til at få drøftelser i gang i MED-systemet,” siger Jette Steen Jensen, der sidder med i hoved-MED og to område-MED i Hjørring Kommune.

Men Jette Steen Jensen fortæller, at hun da lige skulle finde sine ben som fællestillidsrepræsentant for ti år siden, hvor det var nyt for både hende og Socialpædagogerne Nordjylland. I begyndelsen sad hun meget alene, men i 2010 fik fællestillidsrepræsentanterne i Hjørring Kommune et kontor sammen og kunne sparre med hinanden, hvilket var en stor hjælp. Desuden samles alle FTR’er med Hjørring Kommunes direktør for Sundhed hver tredje måned til et møde, hvor alt kan drøftes.

”Vi oplever, at direktøren får indsigt i, hvad der rører sig, og han er aktivt lyttende, nysgerrig og involverende. Selvom vi ikke altid er enige, smitter det positivt af i hele MED og ledelsessystemet, for vi bliver hørt og dialogen er til stede,” siger Jette Steen Jensen.

Derudover har alle fællestillidsrepræsentanterne i Socialpædagogerne Nordjylland også et netværk, hvor de mødes og deler erfaringer.

”Kredsen er i det hele taget dygtige til at klæde os på, og vi har stor glæde af at kunne sparre med hinanden,” siger Jette Steen Jensen.

Vi bliver inddraget

Socialpædagogerne Nordjylland fik fællestillidsrepræsentanter i alle kommuner og regionen i forbindelse med kommunalreformen i 2007, som betød, at de fleste socialpædagogiske arbejdspladser blev kommunale.

”Derfor var det vigtigt, at vi fik fællestillidsrepræsentanter i alle kommuner, for kommunerne skulle lære os at kende, og det synes jeg også, at vi er lykkedes rigtig godt med. Der er blevet skabt stor respekt omkring socialpædagogerne og den særlige viden, som vi har,” siger Jette Steen Jensen.

Hun oplever, at samarbejdet med kommunen har udviklet sig og fungerer rigtig godt:

”Hvis jeg påtaler nogle ting, bliver der også handlet på det, og når der er dilemmaer, er ledelsen god til at inddrage mig. I og med at jeg sidder på rådhuset, kan jeg hurtigt komme i dialog med ledelsen på det uformelle plan og forebygge at mange ting udvikler sig,” siger hun.

Indflydelse og ansvar

I Morsø Kommune sidder Socialpædagogernes fællestillidsrepræsentant Mona Lund Jensen med som næstformand i hoved-MED, område-MED og lokal-MED, hvilket har givet hende en rigtig god indsigt i, hvad der sker i kommunen.

”Jeg er med i drøftelserne af de beslutninger, som bliver taget i MED-regi, og jeg kan gå tilbage til mit bagland og fortælle dem om, hvad der sker og forklare, hvad der ligger bag beslutningerne,” siger Mona Lund Jensen.

Men rollen som fællestillidsrepræsentant har også udviklet sig, fortæller Mona Lund Jensen:

”Vi har haft en lang dialog i kredsen om, hvorvidt vi skulle lade os inddrage i budgetprocessen, og vi nåede frem til, at det skulle vi, for vi skal ikke bare sidde og brokke os, vi skal også tage et ansvar,” fortæller hun.

Men det kan også være udforende at få mere indflydelse, når budgettet skal besluttes, fortæller Jette Steen Jensen i Hjørring.

”Det er trods alt bedst at have medindflydelse, men det kan være svært at skulle forklare tillidsrepræsentanterne, at hvis vi ikke sparer her, så skal vi finde besparelser et andet sted,” siger hun.

Tæt dialog med TR’erne

Netop den tætte dialog og sparringen med tillidsrepræsentanterne er den vigtigste opgave for de to. Mona Lund Jensen har fx et TR-netværk, hvor de syv socialpædagogiske tillidsrepræsentanter i kommunen mødes med hende cirka seks gang om året og sparrer med hinanden i et par timer.

”Morsø er jo en yderkommune, og vi ligger langt fra kredskontoret i Nørresundby, derfor er jeg som fællestillidsrepræsentant et mellemled, som bringer Socialpædagogerne tættere på arbejdspladserne her i kommunen. Det tror jeg giver mere nærhed,” siger Mona Lund Jensen.

Jette Steen Jensen oplever også, at tillidsrepræsentanterne bliver mindre afhængige af kredskontoret, fordi de har en fællestillidsrepræsentant at sparre med.

”Tillidsrepræsentanterne sidder jo meget alene, men så kan de bruge mig. Og hvis de kommer ud for nogle problematikker på arbejdspladserne, tilbyder jeg at komme ud og tage drøftelsen sammen med dem. Ledelsen ved jo godt, hvem jeg er, og at hvis jeg bliver involveret, så bider det lidt mere. Og hvis jeg så også involverer kredskontoret, så er de godt klar over, at den nok er helt gal,” siger Jette Steen Jensen.

(Offentliggjort den 23. marts 2017)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld