Emner

Faglige og personlige forudsætninger er vigtige

På Sødisbakke er det vigtigt, at medarbejdernes faglige og personlige forudsætninger er i orden.

Sødisbakke har eksisteret som institution for mennesker med nedsat funktionsevne i 70 år. Stedet har været igennem en udvikling fra at være en forsorgsinstitution, der fokuserede på pleje til at være et socialpædagogisk bo-, samværs og aktivitetstilbud, der inddrager de pædagogiske udviklingsmuligheder.

”Der er sket en stor udvikling inden for vores arbejdsområde gennem årene,” siger Klavs Persson, der er forstander for Sødisbakke.

”For 30 år siden handlede det om ro, renlighed og regelmæssighed, og i dag handler det om pædagogisk udvikling og dokumentation, hvilket stiller øgede krav til medarbejdernes faglighed og uddannelsesniveau,” siger han.

Forandringerne har betydet ændringer i de 450 medarbejderes sammensætning. Hvor der tidligere var mange ufaglærte blandt medarbejderne på Sødisbakke, er det i dag snarere undtagelsen, fortæller Klavs Persson:

”Vi har meldt ud, at vi kun ansætter uddannet personale. Det er helt afgørende, at du både har de faglige og personlige forudsætninger i orden, hvis du skal være ansat på en institution som vores. Alligevel har vi nogle medarbejdere, der ikke har en uddannelse, men de har været her i mange år, og vi har selv uddannet dem. Det sker utroligt sjældent, at vi i dag ansætter ikke-uddannede medarbejdere, og hvis afdelingerne vælger at gøre det, skal der være et rigtig godt argument for det, og beslutningen skal omkring mig.”

Opnår en bedre indsats

Det er Klavs Perssons erfaring, at Sødisbakke opnår en bedre indsats og et bedre arbejdsmiljø med færre magtanvendelser og færre konflikter, når uddannelsesniveauet er højt, og medarbejderne har et fælles udgangspunkt for den pædagogiske tilgang.

”Typisk ansætter vi socialpædagoger, da vi oplever et stigende krav til faglighed og dokumentation – og det er krav, som socialpædagoger er uddannet til at kunne opfylde. Men det er helt afhængigt af opgavens art og beboernes behov, om vi ansætter social- og sundhedsassistenter eller socialpædagoger. Hvis der er mange plejeopgaver, kan vi godt vælge at ansætte en social- og sundhedsassistent, mens vi vælger en socialpædagog, hvis det er pædagogisk arbejde, der er i fokus.”

Opgaveglidning over tid

Klavs Persson mener, at socialpædagoger kan noget helt særligt i arbejdet med udviklingshæmmede mennesker.

”Socialpædagoger ved, hvordan man udvikler mennesker, og de kan opstille mål og rammer for denne udvikling. Selvom en beboer er 40 år og har et udviklingsniveau som en etårig, så kan socialpædagoger alligevel arbejde med beboerens selvbestemmelse.”

Sødisbakke sørger for, at både socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter får den nødvendige efteruddannelse inden for pædagogik, gentle teaching, neuropædagogik, medicinkurser mm. Hvordan der bliver skelnet mellem, hvilke opgaver en socialpædagog skal løse, og hvilke opgaver en social- og sundhedsassistent skal løse afhænger af den enkelte afdeling, fortæller Klavs Persson.

”Men i praksis kommer de to faggrupper hen ad vejen stort set til at løse de samme opgaver. Opgaveglidningen sker over år i takt med, at social- og sundhedsassistenterne bliver uddannet af os,” siger han.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld