Emner

Tvunget på deltid

Botilbuddet Viften i Aalborg Kommune forsøger lige nu at tvinge to socialpædagoger på deltid. Det vil få store konsekvenser for socialpædagogernes økonomi og for deres pension.

Fra 37 til 34 timer ugentligt. Sådan lyder et varsel om arbejdstidsnedsættelse fra Botilbuddet Viften i Aalborg Kommune til de to socialpædagoger Lasse Boye Munch og Carsten Ravnholt Jensen. Og at de fra den 1. maj 2019 risikerer at blive dømt til deltid er helt ufrivilligt fra deres side.

”Det danske arbejdsmarked er jo lagt an på, at vi skal arbejde 37 timer om ugen, og det vil jeg selvfølgelig helst. Selvom jeg er rigtig glad for mit arbejde, kan det her komme til at betyde, at jeg må finde mig et andet arbejde, hvor jeg kan få lov til at arbejde fuldtid,” siger Carsten Ravnholt Jensen.

For ham og Lasse Boye Munch vil det få ganske store økonomiske konsekvenser at komme på deltid.

”Jeg har regnet ud, at når jeg ugentligt bliver sat ned med tre timer, svarer det til 8,1 pct. af min løn, min ferie og min pension. Så det får konsekvenser økonomisk både her og nu, og sådan set resten af mit liv. De 8,1 pct. svarer faktisk til, at jeg mister en månedsløn årligt,” siger Lasse Boye Munch.

Større arbejdspres

Viften har gennem en årrække kun slået deltidsstillinger op, og hvis det lykkes at gennemføre den varslede arbejdstidsnedsættelse, vil arbejdspladsen kun bestå af deltidsansatte. Kun en enkelt medarbejder er på fuldtid, fordi vedkommende er suppleant til Lokal-MED (LMU) og dermed har en særlig beskyttelse.

Ledelsen på Viften har ikke kunnet pege på, hvilke opgaver de to socialpædagoger ikke skal løse længere, når de bliver sat ned i tid.

”Vi kommer til at skulle løbe stærkere, når vi skal løse de samme opgaver på mindre tid,” siger Carsten Ravnholt Jensen.

Det øgede arbejdspres vil også få konsekvenser for den socialpædagogiske kvalitet.

”Det får jo konsekvenser for dem, som vi arbejder med. Det er mentalt retarderede borgere med autisme, som er på Viften, og de nyder bestemt ikke godt af, at de skal forholde sig til en stor og fortravlet personalegruppe, som kun er på arbejdspladsen i relativ få timer. De mennesker, som vi arbejder med, møder i forvejen alt for mange mennesker,” siger Lasse Boye Munch.

En principiel sag

Det er svært for de to socialpædagoger at få øje på noget som helst positivt ved at komme tre timer ned i tid om ugen. De forventer ikke, at de kan få glæde af den øgede frihed, som det måtte give.

”Tre timer mindre om ugen kunne jo i teorien give halvanden fridag om måneden. Men i praksis kommer vi til at få lidt kortere vagter, og vi skal stemple ind nøjagtig lige så mange gange som hidtil. Det har jo ikke den store betydning for mig, om jeg har fri kl. 22 eller 23. Det får jeg ikke mere fritid ud af, og jeg vil gerne have en hel arbejdsdag, når jeg er på arbejde,” siger Lasse Boye Munch.

I Socialpædagogerne Nordjylland mener faglig sekretær Charlotte Enevoldsen, at sagen er principiel, idet Kommunernes Landsforening selv har været ude at sige, at de vil have, at flere kommunalt ansatte skal arbejde fuldtid.

”Derfor er det jo stik imod KL’s ønsker, at der er en arbejdsplads som Viften, som udelukkende vil have deltidsansatte. Nu har vi sendt sagen videre til Socialpædagogernes centralorganisation, som vil tage problemet op med Kommunernes Landsforening,” siger Charlotte Enevoldsen.

(Offentliggjort den 20. december 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld