Emner

Flere fagligheder skaber mere udvikling

Det socialpsykiatriske bosted Visborggaard er de senere år gået fra at være en monofaglig arbejdsplads til at være flerfaglig, fordi det giver beboerne den bedste bostøtte.

Tidligere var her kun sundhedsfaglig personale, men de senere år er der også kommet ergoterapeuter og socialpædagoger til det socialpsykiatriske bosted Visborggaard i Hadsund. Alene de to seneste år er antallet af socialpædagoger vokset fra to til ti.

”Vi vil gerne have en bred faglighed, for hver af faggrupperne har noget forskelligt at byde ind med, og det, synes vi, samlet giver vores beboere en endnu bedre bostøtte,” siger forstander Kirsten Krogsgaard.

Det er ikke kun Visborggaard, men landets socialpsykiatriske bosteder generelt, der er gået fra at være monofaglige til at være flerfaglige og dermed ikke kun har social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker ansat, men også fx socialpædagoger og ergoterapeuter.

Det har en effekt

Visborggaard har som andre bosteder en baggrund i sygehusverdenen, og Kirsten Krogsgaard mener, at det er forklaringen på, at der tidligere kun har været sundhedsfagligt personale ansat.

”Men vi ser både et behov for og en klar effekt af, at vi har forskellige faggrupper i spil. Flere faglige vinkler giver mere udvikling, og det betyder, at vores beboere får et endnu bedre tilbud,” siger hun.

Kirsten Krogsgaard mener, at hver faggruppe har noget forskelligt at byde ind med, og at der er brug for alle faggrupper.

”Der er ikke nogen af dem, som vi kan undvære,” siger hun.

Hun mener også, at det er rigtig godt for de forskellige faggrupper at have faglige drøftelser og refleksioner med hinanden.

”Det giver nye perspektiver på arbejdet og skaber dynamik og udvikling. Derfor prioriterer vi i høj grad den faglige refleksion og har sat tid af til den hver dag.”

Fokus på hverdagen

Kirsten Krogsgaard oplever, at mens det sundhedsfaglige personale tager højde for de mangler, som beboerne på Visborggard har, så har socialpædagogerne et afsæt i hverdagslivets aktiviteter og kigger mere på beboernes ressourcer og potentiale for udvikling.

”De forskellige faggrupper supplerer hinanden vældig godt, og tilsammen får vi skabt et rigtig godt fundament for en helhedsorienteret tilgang,” siger hun.

Visborggaard har ikke nogen faste mål for, hvordan fordelingen af faggrupper skal være, så Kirsten Krogsgaard kan ikke svare på, om andelen af socialpædagoger i fremtiden vil vokse.

”Hver gang vi har en ledig stilling, vurderer ledelsen og medarbejderne, hvad der er brug for, og den fælles dialog mellem ledere og medarbejdere danner baggrund for, hvilken stillingskategori, der bliver slået op,” siger hun.

(Offentliggjort den 4. november 2016)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld