Emner

Flere kommer ufrivilligt på deltid

Flere og flere socialpædagoger kommer imod deres vilje på deltid. Det skyldes dårlig planlægning fra arbejdsgiverens side, mener Socialpædagogerne Nordjyllands formand.

Socialpædagogerne Nordjylland oplever lige nu en række sager, hvor kommunale arbejdsgivere varsler medlemmer ned i tid, så de fra at arbejde 37 timer om ugen kommer ned på 34, 32 eller 30 timer ugentligt.

”Vi oplever, at flere og flere bliver presset ned på deltid, selvom de helst vil have fuldtidsarbejde. Det får meget store konsekvenser for vores medlemmers løn, men jo også på sigt i forhold til den pension, som de optjener,” siger Peter S. Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

Det er uordentligt

De seneste ni år er antallet af deltidsbeskæftigede socialpædagoger steget fra 35 pct. til 40 pct.Udviklingen sker på trods af, at de faglige organisationer sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har en aftale om, at flere medarbejdere skal på fuldtid.

”Arbejdsgiverne sender et signal fra centralt hold om, at man vil have flere på fuldtid, og samtidig går man så og fusker med noget andet lokalt i kommunerne,” siger Peter S. Kristensen.

Socialpædagogerne Nordjylland oplever, at arbejdsgiverne sætter folk ned i tid, fordi de så synes, at det er nemmere at tilrettelægge arbejdet. Ved at ansætte folk på deltid kan arbejdsgiverne spare lønkroner, og når der så er brug for det, kan de give de deltidsansatte merarbejde uden, at det koster overarbejde.

”Fremfor at give medarbejderne nogle ordentlige stillinger, sender de dem på deltid, så de kan få korte vagter, og så kan arbejdsgiverne fylde hullerne op, når det passer dem. Samtidig har de et helt vildt forbrug af vikarer, så der er jo ledige timer at gøre med. Det handler simpelthen om dårlig planlægning, og det er i bund og grund så uordentligt, for selvfølgelig kan et døgntilbud, der kører 365 dage om året, planlægge med medarbejdere på fuldtid, siger Peter S. Kristensen.

Nemmere at planlægge

Senest har Rebild Kommunes boform Søparken varslet syv socialpædagoger ned fra 37 timer til 32 timer om ugen. Og hvis de ikke vil gå ned i tid, får de en opsigelse. Det er sket for fire af socialpædagogerne, og Socialpædagogerne Nordjylland kører nu deres sager som uberettigede afskedigelser.

Botilbuddet Viften i Aalborg Kommune har også varslet to socialpædagoger ned i tid fra 37 til 34 timer ugentligt, ligesom Viften i en årrække kun har opslået deltidsstillinger. Ifølge Viftens leder, Thomas Sørensen, skyldes det, at Viften ikke kan vagtplanlægge med 37 timer ud fra de bemandingsbehov, der er. På Viften er der desuden i MED-udvalget udarbejdet principper for, som bl.a. forskriver, at man i vides muligt omfang har fri hver anden weekend.

”Vores borgere er enten i skole eller dagtilbud, så der et bredt stykke hen over dagen, hvor vi ikke har borgere hjemme, og dermed heller ikke har råd til at have medarbejdere gående. Derfor har vi ofte nogle forholdsvis korte vagter, og så bliver det svært at tilbyde 37 timer og stadig have en vagtplan, som tilgodeser det reelle bemandingsbehov,” siger Thomas Sørensen og fortsætter:

”Selvfølgelig er der også noget skrivetid og personalemøder, men det ændrer ikke ved, at medarbejderne går rundt i flere timer hver dag, hvor der ikke er borgere hjemme. Det svarer til at være ansat i en butik efter lukketid.”

Thomas Sørensen fortæller, at de to socialpædagogerne, der nu er varslet ned i tid, skal løse den samme kerneopgave som tidligere, når de kommer på deltid.

”De har jo lige nu nogle timer på fuldtid, hvor der ikke er borgere hjemme. Derfor bliver der ikke ændret på mængden af pædagogiske opgaver, som de skal løse, når de kommer på deltid,” siger han.

Thomas Sørensen mener ikke, at deltidsstillingerne har konsekvenser for den pædagogiske kvalitet på Viften.

”Der er også mange, som ønsker at have deltidsarbejde, og man er jo ikke mindre dygtig, fordi man arbejder 34 timer om ugen. Men måske kan vi få et rekrutteringsproblem, fordi der er nogle, der har behov for 37 timer,” siger han.

Smitter af på engagementet

Hos Socialpædagogerne Nordjylland er formand Peter S. Kristensen ikke i tvivl om, at det sender et negativt signal til medarbejderne, når man som arbejdsgiver presser dem ned i tid.

”Hvis man hele tiden prøver at presse folk på deres ansættelse, så går det også ud over det engagement, som de lægger i arbejdet. At man tilmed kan have en holdning om, at folk skal løse de samme opgaver på kortere tid, er jo at ignorere betydningen af den værdi, som medarbejderne lægger i hver eneste timere. De går jo ikke og drysser,” siger Peter S. Kristensen.

Han mener også, at de mange deltidsansættelser har konsekvenser for borgerne, kontinuiteten i deres liv og relationsarbejdet.

”Konsekvensen er, at borgerne kommer til at møde flere mennesker og opleve mange unødvendige skift. De vil også kunne opleve, at der sker en større udskiftning af personalet, fordi dem, der vil have fuldtid, selvfølgelig søger andre steder hen. Der er jo trods alt stadig arbejdspladser, som godt kan finde ud af at planlægge ordentligt med 37 timers stillinger,” siger Peter S. Kristensen.

(Offentliggjort den 20. december 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld