Socialchef Kit Borup har i en årrække haft ansvaret for handicapområdet i Mariagerfjord Kommune.

Emner

Høj faglighed giver bedre livskvalitet

I Mariagerfjord Kommune foretrækker handicapchefen høj faglighed og uddannet personale. Hun mener, at det er årsagen til, at hendes kommune klarer sig bedst i ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Kit Borup er en af de mest garvede chefer på handicapområdet i Nordjylland. Hun er chef for Social og Sundhed i Mariagerfjord Kommune og har gennem en årrække haft det øverste ansvar for kommunens tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap.

Hun er stolt over, at Mariagerfjord Kommune klarer sig bedst af alle nordjyske kommuner i en ny spørgeundersøgelse blandt offentligt ansatte medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland.

”Jeg er rigtig glad for, at vi klarer os godt i undersøgelsen. I Mariagerfjord Kommune går vi meget op i, at fagligheden skal være i top på vores botilbud. Vi prioriterer at have faglært personale, og det er vigtigt, at de har god mulighed for at bruge deres socialpædagogiske faglighed, når de er på arbejde,” siger Kit Borup.

Ansætter mest uddannede socialpædagoger

Ifølge Socialpædagogerne Nordjyllands faglighedsundersøgelse er Mariagerfjord den kommune i Nordjylland, hvor socialpædagogerne er mest tilfredse med deres arbejdsforhold. Det er også den kommune, hvor socialpædagogerne oplever, at de har bedst mulighed for at udfolde deres socialpædagogiske faglighed.

”Nu ønsker jeg jo ikke at lyde selvfed, men jeg er faktisk ikke overrasket over, at vores socialpædagoger generelt svarer positivt på spørgsmålene i undersøgelsen. Tingene hænger jo sammen. Når vi vægter, at vi fortrinsvis har uddannede socialpædagoger ansat, bliver det også nemmere for dem at bruge deres faglighed sammen, fordi de ikke skal bruge deres tid på at hjælpe ufaglærte, når de er på arbejde,” siger Kit Borup.

Ledere er også socialpædagoger

Hun peger desuden på, at det gør en forskel, at også lederne på de socialpædagogiske arbejdspladser i Mariagerfjord Kommune oftest selv er uddannede socialpædagoger.

”Det er ikke et krav, at man skal være uddannet pædagog for at blive leder. Men når vi ansætter en ny leder på et botilbud, så skal vedkommende blandt andet ud fra en case svare på, hvordan han eller hun vil håndtere nogle konkrete problematikker, som tager udspring i de borgere, der bor på botilbuddet. Derfor kan man reelt kun blive leder på et socialpædagogisk tilbud i Mariagerfjord Kommune, hvis man har styr på fagligheden,” siger hun.

Kit Borup mener, at et stærkt fagligt fokus på arbejdspladsen betyder højere livskvalitet for borgerne.

”Når vi har mange dygtige uddannede pædagoger ansat, så er det nemmere for os at varetage vores kerneopgave. Det handler jo alt sammen om at give borgerne mulighed for den bedst mulige livskvalitet. Jeg er ikke i tvivl om, at høj faglighed på vores socialpædagogiske tilbud giver bedre livskvalitet for borgerne,” siger hun.

Fællestillidsrepræsentant er tilfreds

Socialpædagog Gitte Jensen er fællestillidsrepræsentant for de omkring 200 medlemmer af Socialpædagogerne, som er ansat i Mariagerfjord Kommune.

Til daglig arbejder hun på botilbuddet Kirketoften i Hobro, hvor hun er tillidsrepræsentant for omkring 30 socialpædagoger. Kirketoften er hjem for 28 borgere, som alle er voksne med en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

”På Kirketoften har vi nogle enkelte social- og sundhedsuddannede og nogle ufaglærte vikarer, men derudover er alle uddannende pædagoger. Generelt prioriterer vi socialpædagogisk arbejdskraft på arbejdspladserne i kommunen, og det er jeg godt tilfreds med,” siger Gitte Jensen.

Gitte Jensen er FTR for de omkring 200 medlemmer af Socialpædagogerne i Mariagerfjord Kommune.

Hun er enig i, at når flere socialpædagoger i Mariagerfjord Kommune end i resten af Nordjylland oplever, at de har den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver og tilstrækkelig mulighed for at bruge deres faglighed på arbejdet, så hænger det sammen med, at der er en høj andel af pædagoger ansat, og at også de fleste ledere på de socialpædagogiske tilbud i kommunen selv er uddannede socialpædagoger.

”Det er med til at skabe plads til fagligheden, at der er pædagogiske ledere på alle botilbuddene i kommunen. Der tænker jeg, at vi skiller os lidt ud i Mariagerfjord,” siger hun.

Fælles forståelse for det faglige

Gitte Jensen har som tillidsrepræsentant selv været med til at ansætte både lederen og souschefen på Kirketoften, og de er begge er uddannede socialpædagoger.

”Når ledelsen selv er pædagoger, så ved de, hvad det vil sige at arbejde med den socialpædagogisk faglighed, og at det er vigtigt, at der er tid til relationsarbejdet med borgerne. Det betyder, at vi har en fælles forståelse for det faglige og er sammen om kerneydelsen,” siger hun.

Fællestillidsrepræsentanten understreger, at arbejdspresset også er steget i Mariagerfjord Kommune i de senere år.

”Vi oplever også, at det er blevet strammere, og vi bruger for eksempel en del tid på regler og registrering, som ikke direkte har noget med borgerne at gøre. Men generelt har vi ikke oplevet de samme nedskæringer, som vi hører om i andre kommuner, og det betyder, at vi som socialpædagoger stadig kan have fokus på udfolde vores faglighed,” siger Gitte Jensen.

(Offentliggjort den 8. maj 2024)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld