I alt 1.075 offentligt ansatte medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland har deltaget i ny undersøgelse.

Emner

Nogle socialpædagoger er pressede – andre har stadig tid til faglighed

Der er stor forskel på, i hvor høj grad nordjyske socialpædagoger oplever, at de har tid til deres arbejdsopgaver, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Mange socialpædagoger i Nordjylland oplever, at de har alt for travlt på deres arbejde. De savner tid til relationsarbejdet med borgerne og føler i det hele taget, at de ikke har tilstrækkelig mulighed for at bruge deres socialpædagogiske faglighed, når de er på arbejde.

Til gengæld oplever mange andre nordjyske socialpædagoger, at de har tilstrækkelig tid til deres arbejdsopgaver. De kan godt finde tid til relationsarbejdet med borgerne, og de har gode muligheder for at udfolde deres faglighed, når de er på arbejde.

Det viser en ny spørgeundersøgelse blandt offentligt ansatte medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland. I alt 1.075 nordjyske socialpædagoger har deltaget i undersøgelsen.

Både bekymrende og opløftende resultater

Målet med medlemsundersøgelsen er at undersøge, om socialpædagoger, der er ansat i de nordjyske kommuner eller i Region Nordjylland har tilstrækkelig mulighed for at bruge deres faglighed, når de er på arbejde.

”Vi hører ofte fra vores medlemmer, at de føler sig mere og mere pressede. Med undersøgelsen har vi nu fået solid og konkret viden om, hvordan medlemmerne rent faktisk oplever forholdene på deres arbejdsplads,” siger Peter H S Kristensen, der er kredsformand i Socialpædagogerne Nordjylland.

Han mener, at undersøgelsen både indeholder bekymrende og opløftende resultater.

”På den ene side viser undersøgelsen, at mange af vores medlemmer efterhånden føler sig så pressede, at der er grund til at råbe vagt i gevær. Samtidig viser undersøgelsen, at socialpædagoger er en faggruppe, der kæmper med næb og kløer for deres faglighed, også når de føler sig pressede. Det er der grund til at hæfte sig ved og anerkende,” siger Peter H S Kristensen.

29 procent har ikke nok tid

I undersøgelsen svarer 29 procent af socialpædagogerne, at de kun i lav grad eller i meget lav grad har den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver.

Omvendt oplever en næsten tilsvarende andel nemlig 27 procent, at de i høj grad eller i meget høj grad har den nødvendige tid til opgaverne på deres arbejde.

45 procent af socialpædagogerne i Nordjylland svarer, at de i nogen grad har den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver.

29 procent af socialpædagogerne i Nordjylland har kun i lav grad eller i meget lav grad nok tid til deres arbejdsopgaver.

Størst arbejdspres på botilbud

Ud over at levere et datagrundlag for alle medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland, viser undersøgelsen også, om der på de forskellige faglige områder er forskel på, hvor pressede socialpædagogerne føler sig på deres arbejde.

Blandt andet viser undersøgelsen, at nordjyske socialpædagoger, som arbejder på botilbud, føler sig mest pressede på deres arbejde.

I alt svarer hele 37 procent af socialpædagogerne inden for arbejdsområdet mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i botilbud, at de kun i lav grad eller i meget lav grad har den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver.

37 procent af de nordjyske socialpædagoger, som arbejder på botilbud, har kun i lav grad eller i meget lav grad den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver.

På botilbuddene oplever 44 procent, at de i nogen grad har den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver.

Blot 19 procent svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad har den nødvendige tid til opgaverne på deres arbejde.

”Det er ikke overraskende, at det i særlig grad ser stramt ud på mange botilbud. De kommunale botilbud er desværre et område, som reelt set ikke har været prioriteret i de senere år. Oplevelsen er helt klart, at tiden til den enkelte beboer er blevet markant ringere, og det får vi bekræftet af medlemmerne i undersøgelsen,” siger Peter H S Kristensen.

Hver fjerde mangler tid til relationsarbejdet

Undersøgelsen dokumenterer, at når socialpædagoger er pressede på deres arbejde, så går det ud over borgerne.

For eksempel svarer 24 procent af de nordjyske socialpædagoger, at de kun i lav grad eller i meget lav grad oplever, at de har nok tid til relationsarbejdet, som jo er socialpædagogikkens faglige DNA.

44 procent oplever, at de i nogen grad har nok tid til relationsarbejdet på deres arbejde, mens i alt 32 procent svarer, at de på deres arbejde i høj grad eller i meget høj grad har nok tid til relationsarbejdet med borgerne.

24 procent af de nordjyske socialpædagoger har kun i lav grad eller i meget lav grad tilstrækkelig tid til relationsarbejdet.

Her ser det igen værst ud for nordjyske socialpædagoger, der arbejder på et botilbud for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. På de nordjyske botilbud er det hele 31 procent, der kun i lav grad eller i meget lav grad har nok tid til relationsarbejdet med borgerne.

45 procent af nordjyske socialpædagoger på botilbud svarer, at de i nogen grad har nok tid til relationsarbejdet med borgerne, mens i alt 24 procent oplever at de i høj grad eller i meget høj grad nok tid til relationsarbejdet med borgerne på deres arbejdsplads.

31 procent af socialpædagoger på de nordjyske botilbud har i lav grad eller i meget lav grad nok tid til relationsarbejdet med borgerne.

Mange har stadig tid til faglighed

Selvom arbejdspresset er steget, så oplever de fleste nordjyske socialpædagoger, at de stadig har mulighed for at udfolde deres socialpædagogiske faglighed på deres arbejde.

Blandt socialpædagogerne i undersøgelsen er det 20 procent, der svarer, at de kun i lav grad eller i meget lav grad har mulighed for at udfolde deres socialpædagogiske faglighed på deres arbejde.

37 procent svarer, at de i nogen grad har mulighed for at udfolde deres faglighed på deres arbejde, mens i alt 43 procent oplever, at de enten i høj grad eller i meget høj grad har mulighed for at udfolde deres socialpædagogiske faglighed, når de er på arbejdet.

Hele 30 procent af nordjyske socialpædagoger på botilbud har kun i lav grad eller i meget lav grad har mulighed for at bruge deres faglighed på arbejdet. Blandt alle socialpædagoger er det 20 procent.

For socialpædagoger, som arbejder i botilbud, er det hele 30 procent, der i lav grad eller i meget lav grad har mulighed for at bruge deres socialpædagogiske faglighed på arbejdet.

På botilbuddene oplever 42 procent, at de i nogen grad har mulighed for at udfolde deres socialpædagogiske faglighed på deres arbejde, mens 29 procent svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad mulighed for at udfolde deres faglighed.

(Offentliggjort den 8. maj 2024)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld