Emner

Hvad laver du?

Sådan spørger vi ofte hinanden, når vi møder folk, vi ikke har set i et stykke tid. Det viser lidt om, hvor stor en del af vores identitet, der er bygget op omkring det, vi beskæftiger os med. For handicappede er det ofte et andet billede, der tegner sig.

I Danmark er der ikke mange, der spørger en handicappet om, hvad de laver. At det er sådan, skyldes ikke, at danskere er dårlige mennesker, men måske mere at de spørger i forhold til den virkelighed, vi har.

I Danmark er 58 procent af alle mennesker med handicap beskæftiget på det ordinære arbejdsmarked. På Island er det samme tal 95 pct.. Det viser et par yderpunkter i Norden, men det viser også, at det kan være anderledes.

I dette nummer af Indsigt, handler det meget om helhedstilbud i Brønderslev Kommune, som er et forholdsvis nyt tilbud i kommunen. Ikke sådan at helhedstilbud ikke er kendt, det har været en del af viften i flere kommuner gennem flere år.

Når vi vælger at sætte fokus på emnet, så hænger det nøje sammen med, at vi generelt bør forholde os mere til, hvilke tilbud handicappede får og sammenholde det med de vilkår, der er gældende for ikke handicappede.

At der udbydes helhedstilbud, kan være et rigtig godt supplement til øvrige aktivitets- og samværstilbud, hvis der tages de nødvendige individuelle hensyn. Det har tidligere været for snævert, at man alene blev tilbudt et aktivitets- og samværstilbud uden hensyntagen til individuelle behov.

Lige så snævert bliver det, hvis man alene tilbyder et helhedstilbud som erstatning for aktivitets- og samværstilbud.

Det skal være den individuelle vurdering, der er afgørende for de tilbud, man tilbydes. Har man behov for et miljøskifte både i forhold til den fysiske ramme og de mennesker, man lever sammen med, så er det det, der skal tages hensyn til. Har man brug for tryghed og få skift, så er det under de rammer, man tilbydes et tilbud. Og har man brug for et tilbud af mere beskæftigelsesmæssig karakter, så er det ud fra det tilbuddene gives.

Det er derfor ikke i orden, at Brønderslev Kommune i servicedeklarationen skriver, at man som udgangspunkt tilbydes dagtilbud i et helhedstilbud. Det strider imod intentionerne i Serviceloven, men også imod de principper man selv beskriver som overordnede principper for hele handicapområdet. Det ville klæde kommunen, at man i stedet skrev, at man tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov

Skal handicappede have samme rettigheder som alle andre, er det vigtigt, at vi har fokus på, hvordan den enkelte aktiveres, gerne med samme sigte som er gældende for alle andre. Et sigte hvor man så vidt muligt bliver en aktiv part af samfundet og yder det, man har mulighed for.

Socialpædagogerne Nordjylland vil have fokus på dagtilbud for handicappede i den kommende tid, for vi ser et billede tegne sig, hvor man drøfter dagtilbud for handicappede isoleret fra de almindelige rettigheder, der gælder for andre på beskæftigelsesområdet.

Vores holdning er, at handicappede først og fremmest er omfattet af samme regler som andre, og der hvor de ikke er tilstrækkelige, anvendes serviceloven til at kompensere.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld