Emner

Hvorfor skal jeg være medlem af Socialpædagogerne Nordjylland?

Det er et spørgsmål, vi ofte får. Heldigvis er der rigtig mange gode grunde til at være en del af fællesskabet ved at organisere sig, når man er socialpædagog.

Det mest åbenlyse er, at Socialpædagogerne er overenskomst- og aftalepart i forhold til ens individuelle ansættelse. Derfor er det os, som kan forhandle alt om løn, vilkår og indflydelse på eget arbejde i dagligdagen. Hvis der opstår problemer af en eller anden art, er det på samme måde alene Socialpædagogerne, som kan sikre, at dine rettigheder bliver overholdt i henhold til gældende overenskomst og aftaler.

Er man ikke omfattet af en overenskomst, anerkendes det tillige, at Socialpædagogerne er forhandlingspart, når man varetager socialpædagogiske opgaver, som er visiteret via Serviceloven.

Til at sikre det, har vi et net af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, samt faglige konsulenter og frikøbte på kredskontoret, som altid er parate til at hjælpe dig.

Skulle det ske, at du bliver ledig i en periode, sikrer dit medlemskab af Socialpædagogerne, at du i seks måneder får reelle 80 procent af hidtidig løn via vores lønsikring, som er noget mere end dagpengene giver.

Det er de meget faktuelle opgaver, som du får hjælp til som medlem, men det er kun en del af fællesskabet.

Sammen har vi det faglige fællesskab i kraft af, at vi arbejder med udsatte borgere ud fra en socialpædagogisk praksis. En praksis som baseres på synlig intervention i andres liv. Med intention om at skabe udvikling, deltagelse og læring.

Behov for den socialpædagogiske indsats, defineres af sociale love, som skal løse udfordringen med, at vi som samfund til stadighed producerer individer og grupper, hvis integration og ligeværd er truet. For at kunne leve op til kvalificeret opgaveløsning på så komplekst og alsidigt et område, som det socialpædagogiske arbejdsfelt, uddanner staten kvalificeret personale med de kompetencer, der skønnes nødvendige.

Det er omkring denne fælles opgave, at fællesskabet er vigtigt, for vi oplever alle, at mange af de socialpædagogiske tilbud er under pres. Det kan være på grund af færre ressourcer til opgaveløsningen, eller et pres fra andre dagsordner end det sociale.

Vi skal være sammen om at fastholde, at socialpædagogisk personale er den mest legitime faggruppe i tilbud, som borgere visiteres til efter social lovgivning. Det er muligt, at borgerne visiteres til andre ydelser efter andre lovgivninger, men det ændrer ikke på, at er man visiteret efter serviceloven, så er det fordi, der skal være fokus på udvikling, deltagelse og læring.

Det som socialpædagogisk personale uddannes til, og har erfaring med.

Svigter man fællesskabet ved, at man som medarbejder fravælger medlemskab, så svigter man også det fælles perspektiv om, at vi kun sammen kan værne om de værdier, vores fag og vores arbejde står på.

Især på et arbejdsområde med fokus på udsatte borgere, der stort set ikke har nogen, som taler deres ”sag”, har vi som fællesskab en særlig forpligtigelse til at fastholde borgernes ret til, at deres liv primært handler om, at retten til, at de skal leve deres liv, ikke bare overleve.

Det er det, som socialpædagogisk personale uddannes til og har erfaring med.

Så et medlemskab af Socialpædagogerne Nordjylland skal sikre ens individuelle rettigheder. Men i lige så høj grad skal det værne om vores fælles ansættelsesområde og bevarelse af det sociale fokus i sociale tilbud.

Det er ikke let, men uden fællesskabet er der ingen, som taler det socialpædagogiske områdes sag. Og socialpædagogisk personale er stolte af deres indsats i dagligdagen, som betyder en kæmpe forskel for de borgere, man er i kontakt med.

Som Anders Seneca sagde på vores konference om kerneopgaven i foråret, ”Prøv at forestille jer, hvis I ikke var der, hvordan ville verden så se ud for borgerne.”

Venlig hilsen

Peter H S Kristensen

Kredsformand i Socialpædagogerne Nordjylland

 

(Offentliggjort den 23. december 2022)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld